KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 4. Веди (від 2 тис. до н. е.), Біблія (від 12 ст. до н. е.), Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятки світової літератури.

ВЕДИ, БІБЛІЯ, КОРАН ЯК ПАМ'ЯТКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ


В океані книжок є такі, що стали материками духовності цілих народів. Особливе місце серед них належить релігійним текстам, які часто називають богонатхненними. Так, давні індійці вважали Веди божественним одкровенням, що відкривалося лише втаємниченим. Мусульмани всього світу надзвичайно шанують місяць рамадан, бо вірять, що саме тоді Мухаммед отримав Коран від Аллаха. А український Президент під час інавгурації присягає на вірність країні та її народу, поклавши руку на Пересопницьке Євангеліє (1561), де Божі заповіді вперше з'явилися нашою рідною мовою.
Здавна люди вірили в містичні властивості священних текстів. Так, шанувальники каббалй вважали, що під час передачі Священного Писання від Бога до людей у космічному вихорі літери переплуталися і стали не на свої місця, а коли відновиться первісний порядок літер — настане кінець світу. Недаремно всі релігії прагнуть зафіксувати священні тексти в їх першооснові. Пророк Мухаммед уважав першоосновою Корану Небесну Книгу, передану йому найближчим до Аллаха ангелом Джибрілом (у Біблії — архангел Гаври-їл). На жаль, повного перекладу Корану українською мовою не існує, бо перекладати священні тексти надзвичайно складно. Є цікава легенда про перший переклад Старого Завіту давньогрецькою (т. зв. «Септуагінта»). Наприкінці І тис. до н. е. в Александрії Єгипетській проходили філософські дискусії, у яких грецькі філософи програвали єврейським богословам, бо не знали мови, якою були написані священні книги євреїв. Вони поскаржилися своєму царю, але як перекладати, коли таємниці текстів євреї старанно зберігали, а їхні мови майже ніхто не знав? І тоді греки «ув'язнили» в окремі кімнати сімдесят єврейських мудреців (звідси «Септуагінта» — «переклад сімдесяти тлумачів») і наказали кожному в умовах суворої ізоляції перекласти Старий Завіт давньогрецькою. А якщо після звірки всіх сімдесяти перекладів між ними виявлять розбіжності, то всіх тлумачів стратять... Вони працювали сімдесят днів, але всі переклади збіглися літера в літеру, бо, мовляв, рукою перекладачів водив сам Бог...
За всієї розмаїтості священних книг різних релігій є в них і дещо спільне, передовсім — заклик до пізнання. Слово «Веди» (пор. укр. відати, знати) буквально означає «священне знання». «Спочатку було Слово» — це початок Євангелія від Іоанна. Перше слово, яке почув Мухаммед від ангела Джибріла, було: «Читай!» Тож хочеться вірити, що, читаючи священні тексти різних релігій, люди різних національностей і віросповідань зможуть краще збагнути, шо між ними набагато більше спільного, аніж розбіжного, тому не варто нищити один одного, навіть задля імені Божого...
 
ІЗ ВЕД
 
Веди (від санскр. юейа — священне знання) — найдавніші індоіранські тексти, пам'ятки давньоіндійської літератури (в індуїзмі вважаються священними, переказаними через одкровення). Літературно оформлені Веди виникли в ХУ-У ст. до н. е. Вони складаються з чотирьох збірників (сам-хітів): Рігведа — збірка гімнів; Самаведа — збірка пісень; Яджурведа — опис ритуалів, правил жертвопринесення; Атхарваведа — збірка заклинань жерців.
З художньої точки зору найцікавішою є Рігведа, що складається з 1028 гімнів, зібраних в окремі книги. Вони написані ведичним санскритом — літературно опрацьованою давньоіндійською мовою, яка є одним із джерел індоєвропейських (у т. ч. української) мов.
У Ведах утілена міфологія аріїв, а також здобутки наукової думки давніх індійців. У найголовнішому ведичному міфі (який є основним і для дохристиянських вірувань слов'ян, зокрема українців) ідеться про викрадення сонячної сили злим демоном Врітрбю і звільнення її богами Індрою та Вішну, тобто про чергування пір року. Відлуння цього міфу збереглося в Україні, зокрема в петрб-гліфах (наскельних зображеннях) відомого кургану Кам'яна Могила поблизу Мелітополя. Існує версія, що арії (першотворці ведичної міфології і релігії) почали свій довгий шлях до Індії саме з При-азов'я, тобто з нині українських земель.
 

КОСМОГОНІЯ


Буття і небуття тоді не було —

Повітря не було й склепіння неба.

Що покривало? Де? Що захищало?

Була вода? Глибокая безодня?
І смерті не було, безсмертя — також,

Між днем і ніччю не було відміни,

Те дихало саме, одне, без вітру.

І більш нічого не було, крім Того.
Вкривала пітьма пітьму споконвіку,

Цей Всесвіт ввесь — мов океан без світла,
Той зародок, що хаосом був вкритий,

Один від сили спеки народився.
Любов спочатку виникла від нього,

Що стала першим для думок насінням;

Знайшли зв'язок між сущим і несущим,

У серці стежачи думками, мудрі.
Думок тих промінь наскрізь простягнувся.

Що нагорі було? І що зісподу?

Там сім'яносці, тут же — їх сприймання.

Зусилля знизу, зверху поривання.
І хто це знає, й хто про це повіда?

Звідкіль цей Всесвіт народивсь та виник?

Боги пізніш за нього народились?

А як Оце створилося, хто знає?
Світобудова ця звідкіль взялася?

Чи створено її було, чи йнакше?

В найвищім небі Хто її пильнує,

Той, певно, зна чи, може, й Він не знає?
Переклад П. Ріттера


1. Як у різних міфологіях пояснюється виникнення світу?

2. Де в Україні зберігся відгомін давньоіндійської міфології?
3. Чому в гімні «Космогонія» так багато запитальних речень? Чи є в тексті відповіді на поставлені запитання? Відповідь аргументуйте.

4. За однією з наукових гіпотез, наш Усесвіт зародився в результаті великого вибуху. Чи є згадка про це у ведичному гімні?

5. Що, за Ведами, виникло у світі найпершим? Чому? Відповідь аргументуйте.
6. Художник В. Мітченко зобразив ведичні міфи саме так. Спробуйте намалювати інтерпретацію гімну «Космогонія».
 
ІЗ БІБЛІЇ


Біблія (від грец. ЬіЬІіа, букв, книга) — зібрання стародавніх текстів, канонізоване як Священне Писання іудеїв і християн. Складається з двох великих частин: Старого Завіту (визнається іудеями та християнами) і Нового Завіту (визнається християнами).
Старий Завіт (XII—II ст. до н. е.) створювався давньоєврейською та арамейською мовами й складається з трьох великих циклів: 1) Закон (Тора), або П'ятикнижжя Мойсея: Буття, Вихід, Левит, Числа, Повторення Закону; 2) Пророки: історичні хроніки; дві книги Самуїла, дві книги Царств (у православно-католицькій традиції чотири книги царств); книги великих і малих пророків тощо; 3) Писання: книга псалмів, книга Приповіс-тей Соломонових, книга Екклезіаста (Проповідника) тощо.
Новий Завіт (друга пол. І ст. — поч. II ст.) дійшов до нас виключно грецькою мовою і складається з чотирьох великих циклів:
1)    Євангелія: від св. Матвія, від св. Марка, від св. Луки, від св. Іоанна;
2)    Діяння святих апостолів; 3) Послання: послання св. Павла, соборні послання; 4) Апокаліпсис — одкровення св. Іоанна Богослова.
До нас Біблія потрапила з Візантії, з її перекладом пов'язаний розвиток східнослов'янської писемності. Остромирове Євангеліє, переписане в Києві в 1056-1057 рр. зі староболгарського оригіналу дияконом Григорієм (на замовлення Новгородського посадника Остромйра), є найдавнішою датованою пам'яткою східнослов'янського письменства на території України. Це визначний твір книжкового мистецтва Княжої доби.
Видатною пам'яткою української культури й одним із перших у Європі науково опрацьованих видань Святого Писання є Острозька Біблія (1581), надрукована Іваном Федоровим у Острозі за сприяння діячів Острозької академії. 1256 сторінок тексту, перекладеного староукраїнською мовою, мали передмову князя Костянтина-Василя Острозького, вірші Герасима Даниловича Смотрицького (батька видатного філолога Мелетія Смотрицького).
До пізніших перекладів Біблії українською мовою долучалися Пантелеймон Куліш та Іван Нечуй-Левицький. Справжнім духовним подвигом став переклад Святого Письма Іваном Огієнком (митрополитом Іларіоном), який, до речі, закінчив Острозьку гімназію.

ПСАЛМИ ДАВИДОВІ
1    Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків,
2    та в Законі Господнім його насолода, і про Закон Його вдень та вночі він роздумує!
3    І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, — і все, що він чинить, щаститься йомуі
4    Не так ті безбожні, — вони як полова, що вітер її розвіває!
5    Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних, —
6    дорогу-бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине!
Переклад І. Огієнка
 
ІЗ КНИГИ ЕККЛЕЗІАСТА. З, 4


Краще спокою повна долоня,
аніж дві пригорщі марних зусиль і лови вітровіння.

Обернувся довкола я і побачив, що усе марне під сонцем.
Хтось існує без іншого, без друга, сина чи брата,

і немає кінця його праці,

око його не сите багатством.

«Для кого ж уся праця моя

і заради кого єство моє позбавлене втіх?»

Марно існувати так і суть цього недобра!
Удвох краще, ніж одному,

бо їм і заплатять краще

за працю їхню.
І якщо впаде один,

то підійме його інший,

та якщо самотній упаде,

немає іншого, щоби його

підняти.
Також якщо лежать двоє,

тепло їм,
а самотній як зігріється?
Якщо нападуть на когось із них

то удвох вистоять проти нападу,

утричі скручена нитка порветься нескоро.
Вважай, як ступаєш ти у Дім Божий,

готуйся більше слухати,

аніж біля дурнів чимось у собі поступатись,

бо ж вони й не свідомі того, що чинять зле.
Переклад Ю. Покальчука


1.    Яку роль відіграла Біблія в духовному житті українців?
2.    Прочитайте цикл Т. Г. Шевченка «Давидові псалми». Чому Кобзар звернувся саме до жанру псалмів? Відповідь аргументуйте. 3. Знайдіть у І псалмі порівняння-антитези й поясніть їх.

4. Як ви розумієте вислови «дорога праведних» і «дорога безбожних»!

5. Знайдіть в уривку з Екклезіаста метафори й поясніть їх.

6. Як ви розумієте вислови «спокою повна долоня», «лови вітровіння» та «усе марне під сонцем»?

7. Чи можна стверджувати, що мова Біблії афористична? Відповідь аргументуйте прикладами з тексту.
 
ІЗ КОРАНУ


Коран (від араб,  те, що читають, вимовляють) — священне писання ісламу, перша писемна пам'ятка арабської літератури, зібрання одкровень пророка Мухаммеда, проголошених у пророчому екстазі в Мецці та Медині між 610 і 632 рр. Перші записи Корану зроблені 632 р., уже після смерті Мухаммеда. Між 650 і 655 рр. за наказом халіфа Османа був створений канонічний текст (Османова редакція).
Коран складається з 114 сур, які, у свою чергу, поділяються на аяти (араб, диво, знамення). Усі сури починаються з басмалі — традиційної незмінної фрази-формули «В Ім'я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!». Сури, за місцем проголошення, поділяються на мекканські (86 сур) — ранні та мединські (28 сур) — пізні. Мекканські сури написані саджем — ритмічною та римованою прозою.
Зв'язної оповіді в Корані немає, кожна сура є закінченим текстом. Сури в Корані (крім першої) розміщені за розміром — від найбільшої до найменшої.


СУРА, ЩО ВІДКРИВАЄ КНИГУ


Мекканська, і в ній 7 аятів
1.    В ім'я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
2.    Слава Богу, Господу всього сущого.
3.    Всемилостивому, Всемилосердному.
4.    Володареві Судного дня.
5.    Тобі поклоняємося і в Тебе благаємо допомоги.
6.    Веди нас праведним шляхом.
7.    Шляхом тих, кого Ти облагодіяв, а не тих, що прогнівили Тебе, і не тих, що заблукали.
 
СУРА ДЕВ'ЯНОСТО П'ЯТА - «СМОКВА»


Мекканська, і в ній 8 аятів
В ім'я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.

1. Клянуся смоквою та оливковим деревом!(На горі Смоковиць і Оливковій горі проповідував Ісус Христос.).

2. горою Синай (Сипай — гора, на якій Бог дав Мойсееві скрижалі з десятьма заповідями.)!
3. І цим безпечним містом — Меккою!
4.    Ми сотворили людей, дали їм зграбне тіло,
5.    А потім знову перетворили їх на глину.
6.    Крім тих, які ввірували та чинили добрі діла, а тому буде їм
щедра винагорода.
7.    То чому ж люди й досі вважають, що Божий суд — це Твоя вигадка?
8.    А хіба Бог не є найсправедливішим із суддів?!
Переклад Я. Полотнюка


Літературне відлуння   
 
Олександр Пушкін

НАСЛІДУВАННЯ КОРАНУ
З тобою, Боже, в давній днині

Могутній мірятись хотів,

Зухвалий у своїй гордині,

Але ти враз його смирив.

Ти рік: життя я посилаю

І смертю все земне караю,

Всім управляє длань моя.

Я також, рік він, силу маю

І смертю все живе караю,

З тобою рівний, Боже, я.

Та упокоривсь він до краю

Од гніву правого Твого:

Зі сходу сонце я здіймаю.

На заході здійми його!
Переклад О. Жолдака

 

1. Чи є зв'язок між Біблією і Кораном?

2. Як ви вважаєте, чому 95 сура названа «Смоква»?

3. Знайдіть спільні мотиви в І псалмі й 95 сурі. Про що це свідчить? Відповідь аргументуйте.

4. У Корані багато притч. Одну з них у вірші «Наслідування Корану» переповів О. Пушкін. Як ви думаєте, у чому полягає її алегоричне значення та повчальний зміст?

5. Чи можемо ми стверджувати, що Веди, Біблія та Коран не лише релігійні книги, а й мають мистецьку та художню цінність? Відповідь аргументуйте.

6. Чи можуть священні книги різних релігій бути культурним надбанням людей інших віросповідань і чому?

Ю.І.Ковбасенко, Л.В.Ковбасенко, Зарубіжна література, 8 клас

Вислано читачаму з сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести