KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 4. Речення

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ

ОКЛИЧНІ   
Розповідні, питальні, спонукальні речення, що виражають емоційні переживання і вимовляються з окличною інтонацією  

 Вересень золото сипле під ноги!
Т. Севернюк.

Побачимось коли?!
Т. Майдановий.

Дорожіть миттю, секундою!
Олесь Гончар.

НЕОКЛИЧНІ

Розповідні, питальні, спонукальні речення, що не виражають особливих переживань і вимовляються спокійним тоном
Жовтіє на узліссі трава.
Г. Бойко.
Чи бачив ти осінні луки?
Д. Білоус.

Дозволь мені сказати слово.
Р. Іваничук.

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ
ПРОСТІ   

Мають одну граматичну основу

Лісом дощик побликав.
Г. Усач.

СКЛАДНІ
Мають дві або більше граматичних основ
Лист жовтіє, з неба дощик сіє.
І. Блажкевич.

Перепишіть, підкресліть граматичні основи речень. Простими чи складними є ці речення? Прочитайте спочатку прості речення з двома головними членами {двоскладні),

потім — з одним головним членом (односкладні).
1. Так негадано ця осінь закурликала над степом. (Б. Олійник).
2.    Йде Панна Осінь золотава з маленьким келихом вогню. (/. Драч).
3.    Метушні немає. Тиша. Прохолода. Осінь золотая тихо й ніжно ходить. (К. Перелісна). 4. По траві іще зеленій між дерев в саду ідем. Йдем по листу золотому. (М. Познанська). 5. Б'є осінь в бубон золотий холодними вітрами. (В. Сосюра). 6. Сади шумливі і духмяні холодна осінь роздягла. (В. Сосюра). 7. Пахне в'ялим листом. (Н. Кибальчич).

♦    Поясніть вислів осінь закурликала. Чи доречно, на вашу думку, сказати осінь затьохкала? Чому?
♦    Визначте в реченнях слова, ужиті у переносному значенні.

Прочитайте речення, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків.
Поясніть уживання розділових знаків. Перепишіть речення, підкресліть
у них усі члени речення. Які члени речення називаються однорідними?
 
1. Сиплеться, осипається листя. Плаче і посміхається крізь сльози осінь. (М. Стельмах). 2. Світить, та не гріє сонце золоте. (Я. Щоголів). 3. З вітром злинули під хмари сірі гуси і качки. (С. Черкасенко). 4. Від сонця та світла дуби сонні мліють. (О. Довгоп'ят). 5. На доріжки й трави падають листочки бурі й золотаві. (К. Переліска). 6. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. (/. Блажкевич).
♦    Чи утворюють однорідні члени речення словосполучення? Чому?

Прочитайте речення, визначте в них граматичні основи. Які з речень є складними?
1. Вересень трусить груші в садочку. 2. Жовтень гаптує клену сорочку. (Ф. Петров). 3. Ходять хмари в небі синім, тихо вересень прийшов. (Н. Забіла). 4. А верес медом в вересні зацвів, заслав він килимами Україну. (Є. Гуцало). 5. Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори? (А. Малишко). 6. А тихий жовтень мряку розвіє. 7. У лісах, садочках лист пожовтіє. (Марійка Підгірянка). 8. Вітер плаче, вітер віє, дощ осінній дрібно сіє. (Я. Переліска).
♦    Випишіть лише складні речення, підкресліть у них усі члени речення.
♦    Визначте орфограми у виділених словах. Скористайтеся поданою в кінці підручника таблицею «Перелік основних орфограм».

Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.
1. Ходить осінь по долині і снує свої сіті. Обснувала димами гори заповнила мрякою яри посунула туманами по шляхах. Під її дотиком тихнуть голоси співи та викрики. (В. Винниченко). 2. Вже листопад підкрався з-за дубів і гай скидає золоту перуку. (Л. Костенко). 3. Тече туман у берегах ріки течуть в тумані птиці над рікою. (Є. Гуцало).
 
♦ Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Однорідні члени підкресліть.
♦    Назвіть складні речення. Яка відмінність між складним реченням і простим?
♦    У виділених словах визначте орфограми.

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас

Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими