KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 40. Еволюція людини

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Еволюція людина


ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ
 
Які якісні особливості еволюції людини? У питаннях антропогенезу ще не все цілком з'ясовано: невідомі його окремі ланки, не всі антропологи однаково оцінюють роль деяких форм. Проте дані порівняльної анатомії, палеонтології та сучасних генетичних досліджень переконливо свідчать про походження людини від предкових форм із ряду Примати.
Щоб зрозуміти шлях розвитку людини до її сучасного стану, недостатньо враховувати лише біологічні закономірності. Поява людини як біологічного виду якісно відрізняється від процесів виникнення нових видів у тварин. Найважливіша відміна полягає в тому, що еволюція людини відбувалася не тільки під впливом біологічних, а й соціальних факторів.
Становлення людини здійснювалось поступово через низку послідовних стадій. Якщо тварини пристосувались до природних умов завдяки змінам у їхньому організмі, то людина пристосовується до умов довкілля, користуючись знаряддями праці, вогнем, виготовляючи одяг, будуючи житло.
Зі зменшенням ролі біологічних факторів для еволюції людини зростає значення соціальних факторів. Здатність до трудової діяльності, абстрактного мислення і членороздільної мови виникла й удосконалювалась як специфічна властивість Людини розумної в результаті впливу колективного способу життя на багато поколінь наших предків (тобто сформувалася у філогенезі). Проте ця якість не закріпилась у генотипі і формується у кожної сучасної людини в процесі її індивідуального розвитку (онтогенезі) тільки під впливом виховання і навчання. Велике значення для соціальної еволюції людини мала поява альтруїстичних тенденцій - турбота про літніх людей, жінок і дітей. Це сприяло розширенню інтелекту людини.
Із появою на Землі Людини розумної її еволюція як біологічного виду значно уповільнилася. Все більша незалежність її від навколишньої природи, створення штучного середовища, виникнення суспільства привели до того, що біологічна еволюція людини майже припинилась.  Проте  не  слід  думати,   що  людське суспільство повністю позбавлене біологічних закономірностей. Так, у людей деяких районів земної кулі виробилась стійкість до ендемічних хвороб. Наприклад, у європейців кір перебігає набагато легше, ніж у народів Полінезії, які зіткнулись з цією інфекцією тільки після колонізації їхніх островів переселенцями із Європи. У Центральній Азії дуже рідко трапляється І група крові, а частіше - III. Виявилося, що це пов'язано з епідеміями чуми, які часто спалахували у минулому. У людей з І групою крові опірність організму до чумних бактерій знижена. Тому у місцях, де часто були спустошувальні епідемії цієї хвороби, різко зменшилась кількість людей з цією групою крові. Найбільша частота І групи крові виявляється в Америці, де чума вперше з'явилась у XIX столітті, а також у Австралії та Новій Зеландії, де не було масових випадків захворювання. На розподіл груп крові у різних регіонах вплинула й інша колись поширена інфекція - віспа (нині майже повністю ліквідована на всій земнійкулі). Особи, які мали І групу крові, сприйнятливіші до вірусу віспи, частіше хворіли у тяжкій формі.   

1. Які якісні особливості має еволюція людини?

2. До якого етапу розвитку еволюція людини залежала від умов зовнішнього середовища?

3. Які соціальні фактори відіграли основну роль в антропогенезі?

4. Яким чином виникає стійкість до ендемічних хвороб?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.