KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 41. Відмінювання іменників III відміни

Відмінювання іменників третьої відміни

Прочитайте, визначте іменники третьої відміни. З'ясуйте відмінки цих іменників.
1. Хіба не любов усе єднає, як ворожість усе руйнує? (Г. Сковорода). 2. Скажи до мудрості: «Ти сестра моя». (З Біблії). 3. Чиста совість є великою радістю. (Ф. Прокопович). 4. Під злістю завжди ховаються невміння, заздрість, лінощі. (В. Брюгген). 5. Я в ніжну душу не впускаю страшну байдужості іржу. (С.Келар). 6. Немає долі без солі. (Народна творчість).

У яких відмінках іменники мають закінчення -і?

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ТРЕТЬОЇ ВІДМІНИ
Іменники третьої відміни на групи не поділяються
                     ОДНИНА                               МНОЖИНА

Н.      подорож         верф                        подорожі              верфі
Р.      подорожі        верфі                        подорожей           верфей
Д.      подорожі        верфі                        подорожам           верфям
Зн.     подорож        верф                         подорожі              верфі
Ор.    подорожжю    верф'ю                      подорожами         верфями
М.     (у) подорожі    (на) верфі                 (у) подорожах       (на) верфях
Кл.     подороже        верфе                      подорожі              верфі

♦    3 опорою на таблицю письмово провідміняйте іменники: ВІДПОВІДЬ, НІЧ, ВІСТЬ.

Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі. Визначте їхні відмінки.
1. Пильнуй, мій сину, заповіді батька свого, не відкидай навчання (мати) твоєї. (З Біблії). 2. Маю я святе синівське право з (мати) побуть на самоті. (В. Симоненко). 3. На сонці тепло, а біля (мати) добре. 4. (Мати) кожної дитини жаль. (Народна творчість). 5. Як на ті чорнобривці погляну, бачу (мати) стареньку. (М. Сингаївський). 6. У (мати) немає вихідних, шершавіють, немов коріння, руки. (М. Малахута). 7. Не шкодуй, моя мила (мати), що я степ рясний залишив. (Микола Хвильовий). 8. Дивлюсь я на дітей, на (матері). (В. Сосюра).
♦    Усно провідміняйте іменник мати.

В орудному відмінку однини перед закінченням -ю кінцевий приголосний основи подовжуємо (на письмі позначаємо подвоєними літерами): сіллю, піччю, сталлю, галуззю.
Якщо у початковій формі в кінці основи збігаються два різні приголосні звуки, подовження немає (на письмі немає подвоєних літер): скатертю, повістю, радістю, гордістю.
Після літер б, п, в, м, ф, р перед закінченням -ю ставимо апостроф: любов'ю, кров'ю, матір'ю.

 Поставте іменники у формі орудного відмінка однини. Запишіть їх у три колонки (з подвоєнням, без подвоєння та з апострофом).
Тінь, суміш, зустріч, розповідь, піч, північ, кількість, область, пам'ять, височінь, любов, блакить, фальш, нехворощ, кров, Білорусь, Об, матір, кіновар.
♦    Лексичні значення виділених слів з'ясуйте за тлумачним словничком.
♦    Ті самі слова передайте звукописом.

Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у потрібній формі. Позначте у словах орфограму «подвоєні літери перед закінченням орудного відмінка однини іменників III відміни».
1. І як би я людство усе не любив — повторюю з (гордість) сина: «Для мене лишається дивом із див моя Україна». (М. Луків). 2. Вільний дух я ціную украй, але тільки зі (совість) вкупі. (А. Бортняк).
3.    Світ був переповнений сонцем і ніжною (блакить). (Ю. Збанацький).
4.    Ліс непомітно порідів, поріс високою (папороть). (А. Пашкевич).
5.    Навіть про недруга слід говорити з великою (делікатність).
(Г. Тарасюк).

Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, літери.
1. Висока гора відбилася тін..ю у водах Дніпра. (Я. Забіла). 2. І я зливаюсь вечорами із дал..ю зір, печал..ю трав. (Т. Масенко). 3. Кожен ранок був ніч..ю. Кожна ніч була передоднем. (Л. Костенко). 4. Пахне молодою свіжою зелен..ю і медвяним цвітом. (Б. Не-стайко). 5. Вітри гули віолончеллю. (Л. Костенко). 6. Оздобив вікна памороз..ю ранок. (/. Качуровський). 7. Доброта виховується добротою, справедливість — справедливіст..ю. (ОлесьГончар).
 
♦ Поясніть значення фразеологізмів: поворушити пам'яттю; ділитися хлібом-сіллю; з чистою совістю. Усно складіть із фразеологізмами речення.
Чи згодні ви з прислів'ям «Краще крихта певності, ніж лантух надії»? тг Свою думку обґрунтуйте. Переконайте у своїй правоті однокласників. Довідайтеся, що думають про це дорослі.
 
Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки й поставлені у потрібній формі іменники.
 
1. З вітром не змагайся, за ... не ганяйся. 2. Порядком дім стоїть, ... й хлів розвалиться. 3. Дерево міцне корінням, а людина — ... . 4. Людина бере вмінням, а кінь — ... . 5. Гори й доли здолаєш ... . 6. З ... люди не народжуються — ремеслу вчаться.
Довідка. Недбалість. Завзятість. Тінь. Наполегливість. Майстерність. Швидкість.
Прочитайте. Визначте іменники третьої відміни, з'ясуйте їхній відмінок.
1. На кожен виклик, совісте, іди! (Л. Костенко). 2. Пронеси мене на крилах, радосте моя! (В. Симоненко). 3. Ноче моя, заплету тобі зорі я. (Є. Гуцало). 4. Здрастуй, свіжосте нив! (В. Симоненко). 5. Добрий ранок, моя одинокосте! (Л. Костенко).
♦    Назвіть голосні звуки, які чергуються за творення форми кличного відмінка.
♦    Поясніть розділові знаки при звертаннях.
У кличному відмінку іменники третьої відміни переважно вживаються у поезії: радосте, юносте, любове.
 
Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.
1. Я люблю тебе, (мудрість) книг! (За М. Стельмахом). 2. О (молодість, радість), одваго! (М. Рильський). 3. Верни мені, світла (пам'ять), всіх друзів. (Д. Луценко). 4. (Осінь)! Ти звучиш так печально і світло. (С. Йовенко).
 
♦    Назвіть голосні звуки, які чергуються за творення форми кличного відмінка іменників третьої відміни.
Уявіть, що ви маєте змогу поспіл-куватися із засновниками Києва. Розкажіть їм про сьогодення нашої країни. Використовуйте форми кличного відмінка.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати      1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими