KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 42. Повторення вивченого за рік
Строка 71: Строка 71:
до червоної калини.<br>''Борис Грінченко''<br>&nbsp;Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів у такому порядку:<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вимов слово вголос.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви послідовно в ньому звуки і побудуй звукову модель.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поділи слово на склади.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визнач наголошений склад і познач наголос.<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши слово буквами.<br>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви голосні звуки і букви, якими вони позначені.<br>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви приголосні звуки і букви, що їх позначають.<br><br>Порівняй сполучення слів. Склади з ними речення і запиши.<br><br>поллю грядку&nbsp;&nbsp; — полю грядку  
до червоної калини.<br>''Борис Грінченко''<br>&nbsp;Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів у такому порядку:<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вимов слово вголос.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви послідовно в ньому звуки і побудуй звукову модель.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поділи слово на склади.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визнач наголошений склад і познач наголос.<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши слово буквами.<br>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви голосні звуки і букви, якими вони позначені.<br>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви приголосні звуки і букви, що їх позначають.<br><br>Порівняй сполучення слів. Склади з ними речення і запиши.<br><br>поллю грядку&nbsp;&nbsp; — полю грядку  
-
в нашому житті — в нашому житі<br><br>Прочитай слова. На місці букв я, ю, є, ї після апострофа чітко вимовляй по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].<br>в'яз&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; п'ять&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; сім'я&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; голуб'ятко&nbsp; &nbsp; &nbsp; подвір'я<br>в'юн&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; п'ють&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; сім'ю&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; б'ють&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; пір'їна<br>в'ється&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; п'є&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; сім'єю&nbsp;&nbsp;&nbsp; б'ється&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; матір'ю<br>солов'ї&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; п'ятірка&nbsp;&nbsp;&nbsp; у сім'ї&nbsp;&nbsp; &nbsp; торф'яний&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; верф'ю<br><br>Пригадай! Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед буквами я, ю, є, ї, що позначають два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].<br>&nbsp;<br>Прочитай і спиши речення. Підкресли слова з апострофом.<br>1. Під гаєм в'ється річечка... Як скло вода блищить. (Леонід Глібов) 2. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. (Тарас Шевченко) 3. Соловейку, солов'ю, я приспівочку зів'ю, свіжу та барвисту, з золотого листу. (Андрій Малишко)<br>Назви букви, між якими стоїть апостроф у підкреслених словах.<br>
+
в нашому житті — в нашому житі<br><br>Прочитай слова. На місці букв я, ю, є, ї після апострофа чітко вимовляй по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].<br>в'яз&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; п'ять&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; сім'я&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; голуб'ятко&nbsp; &nbsp; &nbsp; подвір'я<br>в'юн&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; п'ють&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; сім'ю&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; б'ють&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; пір'їна<br>в'ється&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; п'є&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; сім'єю&nbsp;&nbsp;&nbsp; б'ється&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; матір'ю<br>солов'ї&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; п'ятірка&nbsp;&nbsp;&nbsp; у сім'ї&nbsp;&nbsp; &nbsp; торф'яний&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; верф'ю<br><br>Пригадай! Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед буквами я, ю, є, ї, що позначають два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].<br>&nbsp;<br>Прочитай і спиши речення. Підкресли слова з апострофом.<br>1. Під гаєм в'ється річечка... Як скло вода блищить. (Леонід Глібов) 2. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. (Тарас Шевченко) 3. Соловейку, солов'ю, я приспівочку зів'ю, свіжу та барвисту, з золотого листу. (Андрій Малишко)<br>Назви букви, між якими стоїть апостроф у підкреслених словах.<br>  
-
&nbsp;Прочитай пари слів. Порівняй вимову звуків, позначених буквою р.<br>буряк — бур'ян&nbsp;&nbsp;&nbsp; [р'а] — [рйа]<br>морю — матір'ю&nbsp;&nbsp;&nbsp; [р'у] — [рйу]<br>пиріг — пір'їна&nbsp;&nbsp;&nbsp; [р'і] — [рйі]<br>
+
&nbsp;Прочитай пари слів. Порівняй вимову звуків, позначених буквою р.<br>буряк — бур'ян&nbsp;&nbsp;&nbsp; [р'а] — [рйа]<br>морю — матір'ю&nbsp;&nbsp;&nbsp; [р'у] — [рйу]<br>пиріг — пір'їна&nbsp;&nbsp;&nbsp; [р'і] — [рйі]<br>  
-
Спиши слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.<br>Пір..їна, бур..янець, Р..ябко, міжгір..я, р..ясний, довір..я, зор..я.<br>2. Склади і запиши речення з виділеними словами.<br>
+
Спиши слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.<br>Пір..їна, бур..янець, Р..ябко, міжгір..я, р..ясний, довір..я, зор..я.<br>2. Склади і запиши речення з виділеними словами.<br>  
-
Спиши, замінюючи виділені слова близькими за значенням з довідки. Де потрібно, змінюй форму слів.<br>Любить Леся прибирати свій двір. Гарно тут! Червонобокі яблука висять над огорожею. Попід вікнами плететься красоля. А над її квітами кружляють бджоли.<br>Слова для довідки: в'ються, рум'яні, в'ється, подвір'я.<br><br>Прочитай уривок з вірша.<br>Ви знаєте, як сплять старі гаї?
+
Спиши, замінюючи виділені слова близькими за значенням з довідки. Де потрібно, змінюй форму слів.<br>Любить Леся прибирати свій двір. Гарно тут! Червонобокі яблука висять над огорожею. Попід вікнами плететься красоля. А над її квітами кружляють бджоли.<br>Слова для довідки: в'ються, рум'яні, в'ється, подвір'я.<br><br>Прочитай уривок з вірша.<br>Ви знаєте, як сплять старі гаї?  
-
Вони все бачать крізь тумани.
+
Вони все бачать крізь тумани.  
-
Ось місяць, зорі, солов'ї...<br>''Павло Тичина''<br>Знайди у вірші слова, які не можна поділити для переносу.<br>&nbsp;<br>Пригадай! Слова з одного рядка в другий переносяться по складах. Одна буква не залишається в рядку і не переноситься в інший рядок: огірок,<br><br>&nbsp;А як треба переносити слова з апострофом, ь, й і подвоєними буквами? Наведи приклади.<br>
+
Ось місяць, зорі, солов'ї...<br>''Павло Тичина''<br>Знайди у вірші слова, які не можна поділити для переносу.<br>&nbsp;<br>Пригадай! Слова з одного рядка в другий переносяться по складах. Одна буква не залишається в рядку і не переноситься в інший рядок: огірок,<br><br>&nbsp;А як треба переносити слова з апострофом, ь, й і подвоєними буквами? Наведи приклади.<br>  
-
Спиши, поділяючи слова для переносу різними способами.<br>Польовий, мальований, пам'ятати, бур'ян, дядько, насіння, швидко, чайка, груддя, ходжу, кукурудза, гострий.<br>
+
Спиши, поділяючи слова для переносу різними способами.<br>Польовий, мальований, пам'ятати, бур'ян, дядько, насіння, швидко, чайка, груддя, ходжу, кукурудза, гострий.<br>  
-
&nbsp;Прочитай і спиши вірш.<br>ТИША МОРСЬКА<br>&nbsp;<br>Тиша в морі... ледве-ледве
+
Прочитай і спиши вірш.<br>ТИША МОРСЬКА<br>&nbsp;<br>Тиша в морі... ледве-ледве  
колихає море хвилі;  
колихає море хвилі;  
-
не колишуться од вітру
+
не колишуться од вітру  
-
на човнах вітрила білі.<br>Править хтось малим човенцем,
+
на човнах вітрила білі.<br>Править хтось малим човенцем,  
-
стиха весла підіймає,
+
стиха весла підіймає,  
-
і здається, що з весельця
+
і здається, що з весельця  
-
щире золото спадає.<br>''Леся Українка''<br>Вимовляй правильно виділені слова. Поділи їх для переносу.<br><br>&nbsp;Прочитай текст. Визнач його мету.<br>ДЕНЬ МАТЕРІ<br>У травні, коли повертаються до рідних гнізд птахи, коли оновлюється природа, теплий весняний вітер приносить нам свято Матері.<br>Прийшло це свято в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Його засновницею була американка Анна Джарвіс. 9 травня 1905 року вона втратила свою матір. Це її так глибоко вразило, що вона запропонувала присвятити один день року матерям усього світу.<br>Українці в цей день вшановують Матір-Богоро-дицю, Матір-жінку і Матір-Україну.<br>Що нового ти дізнався з цього тексту?<br>Визнач і спиши зачин і кінцівку тексту.<br>Поясни, як ти розумієш виділені слова.<br>
+
щире золото спадає.<br>''Леся Українка''<br>Вимовляй правильно виділені слова. Поділи їх для переносу.<br><br>&nbsp;Прочитай текст. Визнач його мету.<br>ДЕНЬ МАТЕРІ<br>У травні, коли повертаються до рідних гнізд птахи, коли оновлюється природа, теплий весняний вітер приносить нам свято Матері.<br>Прийшло це свято в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Його засновницею була американка Анна Джарвіс. 9 травня 1905 року вона втратила свою матір. Це її так глибоко вразило, що вона запропонувала присвятити один день року матерям усього світу.<br>Українці в цей день вшановують Матір-Богоро-дицю, Матір-жінку і Матір-Україну.<br>Що нового ти дізнався з цього тексту?<br>Визнач і спиши зачин і кінцівку тексту.<br>Поясни, як ти розумієш виділені слова.<br>  
-
Прочитай вірш. Спиши рядки, які тобі найбільше сподобалися.<br>МАТЕРИНА МОВА<br>Колискова пісня, колискова —
+
Прочитай вірш. Спиши рядки, які тобі найбільше сподобалися.<br>МАТЕРИНА МОВА<br>Колискова пісня, колискова —  
то найперша материна мова.  
то найперша материна мова.  
-
Пахне вона м'ятою і цвітом,
+
Пахне вона м'ятою і цвітом,  
-
чебрецями і суничним літом.
+
чебрецями і суничним літом.  
Пахне молоком і споришами...  
Пахне молоком і споришами...  
-
Скільки в ній ласкавості і шани,
+
Скільки в ній ласкавості і шани,  
скільки в ній тривожності людської,  
скільки в ній тривожності людської,  
Строка 117: Строка 117:
Колискова пісня, колискова —  
Колискова пісня, колискова —  
-
то солодка материна мова.<br>''Микола Сингаївський''<br>Випиши з тексту у два стовпчики іменники в однині і множині.<br>&nbsp;<br>Прочитай&nbsp; розмову&nbsp; дівчинки&nbsp; з&nbsp; мамою.&nbsp; Які&nbsp; речення за метою висловлювання у ній вжито?<br>— Взимку ж, мамо, пташенятам буде холодно в гнізді! Правда, ти до мене в хату всіх їх пустиш отоді?<br>— В теплий край тоді далеко полетять усі пташки: журавлі, качки, лелеки і маленькі ластівки.<br>А як буде знов надворі тепло, весело, весна,— прилетять пташки з-за моря знов до нашого вікна!<br>''Наталя Забіла''<br>
+
то солодка материна мова.<br>''Микола Сингаївський''<br>Випиши з тексту у два стовпчики іменники в однині і множині.<br>&nbsp;<br>Прочитай&nbsp; розмову&nbsp; дівчинки&nbsp; з&nbsp; мамою.&nbsp; Які&nbsp; речення за метою висловлювання у ній вжито?<br>— Взимку ж, мамо, пташенятам буде холодно в гнізді! Правда, ти до мене в хату всіх їх пустиш отоді?<br>— В теплий край тоді далеко полетять усі пташки: журавлі, качки, лелеки і маленькі ластівки.<br>А як буде знов надворі тепло, весело, весна,— прилетять пташки з-за моря знов до нашого вікна!<br>''Наталя Забіла''<br>  
-
Знайди і виразно прочитай розповідні речення, в яких виражено сильні почуття. Як вони ще називаються?<br>Випиши з тексту іменники — назви птахів. У якому числі вони вжиті? Через риску запиши їх у формі однини.<br><br>.Поміркуйте&nbsp;&nbsp; разом!<br>Який із двох заголовків — «Весна» чи «Літо» — більше відповідає цьому тексту? Чому?<br>День був по-справжньому теплий. Сонечко вже добре пригрівало. Лише де-не-де по синьому небу пропливали кучеряві хмарки.<br>У повітрі линули голосні пташині пісні.<br>У полі парувала свіжа рілля.<br>
+
Знайди і виразно прочитай розповідні речення, в яких виражено сильні почуття. Як вони ще називаються?<br>Випиши з тексту іменники — назви птахів. У якому числі вони вжиті? Через риску запиши їх у формі однини.<br><br>Поміркуйте&nbsp;&nbsp; разом!<br>Який із двох заголовків — «Весна» чи «Літо» — більше відповідає цьому тексту? Чому?<br>День був по-справжньому теплий. Сонечко вже добре пригрівало. Лише де-не-де по синьому небу пропливали кучеряві хмарки.<br>У повітрі линули голосні пташині пісні.<br>У полі парувала свіжа рілля.<br>  
-
В останньому реченні встановіть зв'язок між словами за допомогою питань.<br>
+
В останньому реченні встановіть зв'язок між словами за допомогою питань.<br>  
-
Прочитай текст і добери до нього заголовок.<br>Травень — це розквіт і буяння зелені. Дерева і різні кущики поспішають прибратися на свято весни. Кожен день приносить щось нове. Ось з'явилися блакитні незабудки, розпускаються фіалки. Незабаром розгорнуться чашечки конвалії, зацвіте ніжна суниця.<br>Білими хмаринками вкрилася черемха. І пливе від неї солодкий медовий аромат у високе-високе небо. До гомінкого щебету пташок приєдналися чарівні трелі солов'я. Не можна не заслухатися співом цього малесенького сіренького співця.<br>
+
Прочитай текст і добери до нього заголовок.<br>Травень — це розквіт і буяння зелені. Дерева і різні кущики поспішають прибратися на свято весни. Кожен день приносить щось нове. Ось з'явилися блакитні незабудки, розпускаються фіалки. Незабаром розгорнуться чашечки конвалії, зацвіте ніжна суниця.<br>Білими хмаринками вкрилася черемха. І пливе від неї солодкий медовий аромат у високе-високе небо. До гомінкого щебету пташок приєдналися чарівні трелі солов'я. Не можна не заслухатися співом цього малесенького сіренького співця.<br>  
-
Підготуйся і запиши текст під диктовку. Записаний текст звір з підручником.<br>
+
Підготуйся і запиши текст під диктовку. Записаний текст звір з підручником.<br>  
-
Прочитай текст. Зверни увагу, як передається на письмі розмова. Поясни розділові знаки в кінці речень.<br>тополятко<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що то, мамо? — широко розкрив очі Юрась.<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тополятко,— відповіла я.— Бачиш, синку, яка в нього сила. Проломило асфальт!<br>Ні, в таке Юрасеві важко було повірити. Як?! Адже він залізякою не зумів розбити асфальт, а тополятко проломило? Тоненьке, маленьке, аж ніяк не залізне...<br>Юрась до самого вечора милувався ясно-зеленим тополятком.<br><br>''Лариса Письменна''<br>В останньому реченні усно визнач головні та другорядні члени. Встанови між ними зв'язок за допомогою питань.<br>Знайди в цьому реченні слова зі звуком [й].<br>&nbsp;<br>Прочитай уривки з віршів. Спиши, добираючи перевірні слова і вставляючи пропущені букви.<br>1. Вже сонечко в море сіда;<br>у тихому морі т..емныє,
+
Прочитай текст. Зверни увагу, як передається на письмі розмова. Поясни розділові знаки в кінці речень.<br>тополятко<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що то, мамо? — широко розкрив очі Юрась.<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тополятко,— відповіла я.— Бачиш, синку, яка в нього сила. Проломило асфальт!<br>Ні, в таке Юрасеві важко було повірити. Як?! Адже він залізякою не зумів розбити асфальт, а тополятко проломило? Тоненьке, маленьке, аж ніяк не залізне...<br>Юрась до самого вечора милувався ясно-зеленим тополятком.<br><br>''Лариса Письменна''<br>В останньому реченні усно визнач головні та другорядні члени. Встанови між ними зв'язок за допомогою питань.<br>Знайди в цьому реченні слова зі звуком [й].<br>&nbsp;<br>Прочитай уривки з віршів. Спиши, добираючи перевірні слова і вставляючи пропущені букви.<br>1. Вже сонечко в море сіда;<br>у тихому морі т..емныє,  
прозора гл..бока вода,  
прозора гл..бока вода,  
Строка 133: Строка 133:
немов оксамит, з..леніє.<br>''Леся Українка''<br>2. Гей, розл..лась по с.лу і по місту  
немов оксамит, з..леніє.<br>''Леся Українка''<br>2. Гей, розл..лась по с.лу і по місту  
-
повінь з..лена з з..леного листу!
+
повінь з..лена з з..леного листу!  
-
Наче у річці в..сняна вода,
+
Наче у річці в..сняна вода,  
-
грає, вирує в..рба молода.<br>''Марія Познанська''<br>&nbsp;<br>Подумай, до яких слів можуть стати перевірними виділені слова.<br>Зроби звуко-буквений аналіз слова повінь.<br>Попрацюйте разом!<br>Прочитайте текст. Знайдіть у ньому недоліки. Подумай-&lt;^Р| те, як цей текст можна вдосконалити.<br>Як тільки повіяли вітри з теплих країв, повітря стало відразу теплішати. Тепле повітря швидко розтопило сніги. Сніг швидко став танути.<br>З теплих країв прилетіли перші вісники весни — граки. Граки швидко стали ремонтувати свої гнізда.<br>На галявинах з'явилися перші весняні квіти — проліски. Дітям проліски дуже сподобались.<br>Запишіть виправлений текст.<br><br>Прочитай текст. Добери заголовок.<br>Палахкотять коло хати мальви, жоржини, айстри, маки, буяють біля них нагідки, рожі, ромашки, любисток. Поруч з ними розкошує м'ята.<br>А є ще й такі квіти — чорнобривці. їх називають по-різному: «жовтяки», «оксамитки» тощо. Яскраві суцвіття виграють на сонці всіма відтінками жовтих, оранжевих, червонясто-коричневих барв.<br>Назву «чорнобривці» люди пов'язують з легендою про майстрів-чоботарів, які виготовляли до свят жіночі чобітки з яскраво-червоними халявами і чорними головками.<br>Ці квіти вважаються незрадливими оберегами українського села.<br>З журналу «Барвінок»<br>2. Випиши з тексту прийменники разом з іменниками, до<br>яких вони відносяться. До кожного іменника став питання<br>у дужках.&nbsp;&nbsp;&nbsp; і——&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<br>айстра<br>&nbsp;<br>254.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин.<br>Ц]&nbsp;&nbsp;&nbsp; НАЙКРАЩІ КВІТИ<br>Завтра в мами день народження. Мітру хоче подарувати їй щонайкращі квіти. Але хто знає, які з них найкращі?<br>— Піду-но я до бджілки,— сам собі сказав Мітру.— Адже вона всі квіти знає.<br>Прокинувся він рано-ранесенько, щоб застати бджілку вдома. А вона вже сиділа на квіточці перед своєю хаткою і вмивалася краплинкою роси...<br>Григоре Вієру<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зверни увагу на ім'я молдавського хлопчика. До якого українського імені воно подібне?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Пофантазуй, як можна продовжити цю розповідь. Спиши останній абзац і допиши продовження.<br><br>255.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай і зроби висновок з прочитаного.<br>Часом люди завдають шкоди лісу. Дехто рубає дерева, кидає сміття. А хлопчаки інколи вирізують на стовбурах свої імена, обдирають кору, ламають гілки.<br>Ліс має ще одного небезпечного ворога — вогонь. Від пожеж гине багато гектарів лісу. Тому з вогнем у лісі треба поводитись дуже обережно. Недарма кажуть: «З одного дерева можна зробити мільйон сірників, а одним сірником — спалити мільйон дерев».<br>Обов'язок кожного школяра — охороняти нашого «зеленого друга» — ліс. Треба спиняти тих, хто шкодить лісу і зеленим насадженням, недбайливо поводиться в лісі з вогнем, псує дерева, руйнує ліс, ловить птахів.<br>З книжки «Дванадцять місяців»<br>2. Спиши два останні абзаци тексту. Підкресли дієслова в неозначеній формі. На які питання вони відповідають?<br><br>1 Г\Л<br>&nbsp;<br>256. 1. Прочитай текст. Який висновок зробиш з нього?<br>ЖИВІ ПАМ'ЯТНИКИ<br>У розпалі садіння дерев.<br>У цій радісній і корисній справі діти не поступаються дорослим. Обережно, щоб не пошкодити коріння, викопують і переносять поснулі деревця в нові місця. Навесні прокинеться деревце — і почне рости людям на радість і користь.<br>І кожний з дітей, хто посадив і виростив деревце, поставив собі за життя чудовий зелений пам'ятник на віки.<br>Віталій Біанкі<br>2. Випиши з тексту дієслова з префіксами, префікси познач. До кожного дієслова постав питання, визнач час.<br><br>257. 1. Прочитай вірш. Спиши першу строфу.<br>СВЯТО ЛІСУ<br>Що ми саджаєм, саджаючи ліс? Крила, щоб в небо літак нас поніс; парту і зошит, і ручку, й пенал, книжку, лінійку, газету, журнал.<br>Що ми саджаєм, саджаючи ліс? Пущу, де жив би і заєць, і лис; пущу, де в білки малята в дуплі й дятли вистукують дріб на гіллі.<br>Самуїл Маршак<br>2. Випиши з тексту у два стовпчики іменники в однині і в множині.<br>258. 1. Прочитай і спиши текст.<br>&nbsp;<br>ЦІКАВО ЗНАТИ<br>&nbsp;<br>Вчені підрахували, скільки деревини витрачається на потреби однієї людини протягом її життя. Виявляється, не мало й не багато — чотириста дерев із середнім обхватом стовбура.<br>&nbsp;<br>Бралися до уваги не тільки витрати деревини на виготовлення житла і меблів, а й на виробництво книжок, газет, журналів, зошитів тощо.<br>2. Які предмети в твоїй кімнаті виготовлені з дерева? Запиши їх назви.<br>259. 1. Прочитай текст.<br>&nbsp;<br>і-гХ] У школах Індії першокласники під час вивчення&nbsp;&nbsp; азбуки не проказують назви літер, а проспівують їх. Учителі вважають, що під час співу букви запам'ятовуються швидше і легше.<br>Усі письмові роботи в класі індійські школярі виконують олівцем, а ручкою — тільки контрольні роботи.<br>2. Спробуй проспівати український алфавіт під якусь відому мелодію.<br>260. 1. Прочитай слова. Якою спільною назвою можна їх об'єднати? Знайди серед слів синоніми, антоніми, споріднені<br>слова.<br>Блискавка, град, дощ, вітер, злива, буря, мряка,<br>грім, іній, заметіль, спека, гроза, пороша, заморозки, хуртовина, сніг, хмари, листопад, холод, відли-<br>га, роса, туман, смерч, мороз, віхола, суховій, морозець, ожеледь.<br>2. Запиши подані слова за алфавітом. Бери до уваги не тільки першу, а й наступні букви.<br>Міркуй так: У словах злива, заметіль, заморозки другі літери л, а, отже, спочатку треба записати слова з другою буквою а. У словах заметіль, заморозки збігаються перші три букви (зам-), тому зіставляємо четверті: е і о; першою в алфавіті йде буква е. Отже, з усіх трьох слів на букву з першим записуємо заметіль, потім — заморозки, а за ним — злива.<br>261. 1. Прочитай виразно вірш.<br>Що за шепіт чути в тиші, ніби сну йому немає?<br>То Дніпро зірки колише, сам з собою розмовляє.<br>Забринять лани струмками. Зашумлять садами балки. В очереті над ставками ніч не спатимуть рибалки.<br>Марія Пригари<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; До яких слів можуть бути перевірними виділені слова?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спиши другу строфу. У кожному реченні підкресли головні члени.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Написання яких слів потребує перевірки?<br>262.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перевір свої знання перед контрольною роботою. Виконай<br>завдання і дай відповідь на запитання.<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши букви, які позначають м'якість приголосних звуків. Наведи кілька прикладів.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши кілька слів. Підкресли в них букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши кілька слів, у яких букв більше, ніж звуків.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши три-чотири двоскладових слова, які не можна поділити для переносу.<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; За якими правилами пишуться такі слова: легкий, листок, знання, розкішний?<br>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши букви, перед якими пишеться префікс с-, а не з-. Наведи приклади.<br>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши&nbsp; кілька&nbsp; прикметників&nbsp; у&nbsp; множині, основи яких закінчуються буквами н, ш, г, х, ж, ч.<br>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши кілька слів, вимову і правопис яких протягом року тобі допоміг запам'ятати підручник.<br>263.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитай вірш. Вивчи його напам'ять.<br>КАНІКУЛИ<br>Червневе сонечко зійшло,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вода лоскоче береги, всміхнулося тихесенько,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; а ті сміються квітами.<br>&nbsp;<br>повеселішало село, і річці нашій весело!<br>Мчимо, веселі, у луги — діждалися канікул ми. Валентин Струтинський<br>&nbsp;<br>Дорогі друзі!<br>Ось і закінчився третій рік вашого шкільного навчання.<br>Сподіваємося, що наш підручник допоміг вам краще пізнати і полюбити українську мову. Спілкуйтеся нею і влітку з рідними та друзями. Гарних, веселих вам канікул!<br>
+
грає, вирує в..рба молода.<br>''Марія Познанська''<br>&nbsp;<br>Подумай, до яких слів можуть стати перевірними виділені слова.<br>Зроби звуко-буквений аналіз слова повінь.<br>Попрацюйте разом!<br>Прочитайте текст. Знайдіть у ньому недоліки. Подумай-&lt;^Р| те, як цей текст можна вдосконалити.<br>Як тільки повіяли вітри з теплих країв, повітря стало відразу теплішати. Тепле повітря швидко розтопило сніги. Сніг швидко став танути.<br>З теплих країв прилетіли перші вісники весни — граки. Граки швидко стали ремонтувати свої гнізда.<br>На галявинах з'явилися перші весняні квіти — проліски. Дітям проліски дуже сподобались.<br>Запишіть виправлений текст.<br><br>Прочитай текст. Добери заголовок.<br>Палахкотять коло хати мальви, жоржини, айстри, маки, буяють біля них нагідки, рожі, ромашки, любисток. Поруч з ними розкошує м'ята.<br>А є ще й такі квіти — чорнобривці. їх називають по-різному: «жовтяки», «оксамитки» тощо. Яскраві суцвіття виграють на сонці всіма відтінками жовтих, оранжевих, червонясто-коричневих барв.<br>Назву «чорнобривці» люди пов'язують з легендою про майстрів-чоботарів, які виготовляли до свят жіночі чобітки з яскраво-червоними халявами і чорними головками.<br>Ці квіти вважаються незрадливими оберегами українського села.<br>''З журналу «Барвінок»''<br>
 +
 
 +
Випиши з тексту прийменники разом з іменниками, до яких вони відносяться. До кожного іменника став питання у дужках.&nbsp;&nbsp; <br><br>Прочитай текст. Знайди в ньому зачин.<br>НАЙКРАЩІ КВІТИ<br>Завтра в мами день народження. Мітру хоче подарувати їй щонайкращі квіти. Але хто знає, які з них найкращі?<br>— Піду-но я до бджілки,— сам собі сказав Мітру.— Адже вона всі квіти знає.<br>Прокинувся він рано-ранесенько, щоб застати бджілку вдома. А вона вже сиділа на квіточці перед своєю хаткою і вмивалася краплинкою роси...<br>''Григоре Вієру''<br>Зверни увагу на ім'я молдавського хлопчика. До якого українського імені воно подібне?<br>&nbsp;Пофантазуй, як можна продовжити цю розповідь. Спиши останній абзац і допиши продовження.<br><br>Прочитай і зроби висновок з прочитаного.<br>Часом люди завдають шкоди лісу. Дехто рубає дерева, кидає сміття. А хлопчаки інколи вирізують на стовбурах свої імена, обдирають кору, ламають гілки.<br>Ліс має ще одного небезпечного ворога — вогонь. Від пожеж гине багато гектарів лісу. Тому з вогнем у лісі треба поводитись дуже обережно. Недарма кажуть: «З одного дерева можна зробити мільйон сірників, а одним сірником — спалити мільйон дерев».<br>Обов'язок кожного школяра — охороняти нашого «зеленого друга» — ліс. Треба спиняти тих, хто шкодить лісу і зеленим насадженням, недбайливо поводиться в лісі з вогнем, псує дерева, руйнує ліс, ловить птахів.<br>''З книжки «Дванадцять місяців»''<br>
 +
 
 +
Спиши два останні абзаци тексту. Підкресли дієслова в неозначеній формі. На які питання вони відповідають?<br><br>Прочитай текст. Який висновок зробиш з нього?<br>ЖИВІ ПАМ'ЯТНИКИ<br>У розпалі садіння дерев.<br>У цій радісній і корисній справі діти не поступаються дорослим. Обережно, щоб не пошкодити коріння, викопують і переносять поснулі деревця в нові місця. Навесні прокинеться деревце — і почне рости людям на радість і користь.<br>І кожний з дітей, хто посадив і виростив деревце, поставив собі за життя чудовий зелений пам'ятник на віки.<br>''Віталій Біанкі''<br>Випиши з тексту дієслова з префіксами, префікси познач. До кожного дієслова постав питання, визнач час.<br><br>Прочитай вірш. Спиши першу строфу.<br>СВЯТО ЛІСУ<br>Що ми саджаєм, саджаючи ліс?
 +
 
 +
Крила, щоб в небо літак нас поніс;
 +
 
 +
парту і зошит, і ручку, й пенал,
 +
 
 +
книжку, лінійку, газету, журнал.<br>Що ми саджаєм, саджаючи ліс?
 +
 
 +
Пущу, де жив би і заєць, і лис;
 +
 
 +
пущу, де в білки малята в дуплі
 +
 
 +
й дятли вистукують дріб на гіллі.<br>''Самуїл Маршак''<br>&nbsp;Випиши з тексту у два стовпчики іменники в однині і в множині.<br>
 +
 
 +
Прочитай і спиши текст.<br>ЦІКАВО ЗНАТИ<br>&nbsp;<br>Вчені підрахували, скільки деревини витрачається на потреби однієї людини протягом її життя. Виявляється, не мало й не багато — чотириста дерев із середнім обхватом стовбура.<br>Бралися до уваги не тільки витрати деревини на виготовлення житла і меблів, а й на виробництво книжок, газет, журналів, зошитів тощо.<br>Які предмети в твоїй кімнаті виготовлені з дерева? Запиши їх назви.<br>
 +
 
 +
Прочитай текст.<br>&nbsp;У школах Індії першокласники під час вивчення&nbsp;&nbsp; азбуки не проказують назви літер, а проспівують їх. Учителі вважають, що під час співу букви запам'ятовуються швидше і легше.<br>Усі письмові роботи в класі індійські школярі виконують олівцем, а ручкою — тільки контрольні роботи.<br>&nbsp;Спробуй проспівати український алфавіт під якусь відому мелодію.<br>
 +
 
 +
Прочитай слова. Якою спільною назвою можна їх об'єднати? Знайди серед слів синоніми, антоніми, споріднені слова.<br>Блискавка, град, дощ, вітер, злива, буря, мряка,<br>грім, іній, заметіль, спека, гроза, пороша, заморозки, хуртовина, сніг, хмари, листопад, холод, відлига, роса, туман, смерч, мороз, віхола, суховій, морозець, ожеледь.<br>
 +
 
 +
Запиши подані слова за алфавітом. Бери до уваги не тільки першу, а й наступні букви.<br>Міркуй так: У словах злива, заметіль, заморозки другі літери л, а, отже, спочатку треба записати слова з другою буквою а. У словах заметіль, заморозки збігаються перші три букви (зам-), тому зіставляємо четверті: е і о; першою в алфавіті йде буква е. Отже, з усіх трьох слів на букву з першим записуємо заметіль, потім — заморозки, а за ним — злива.<br>
 +
 
 +
Прочитай виразно вірш.<br>Що за шепіт чути в тиші,
 +
 
 +
ніби сну йому немає?<br>То Дніпро зірки колише,
 +
 
 +
сам з собою розмовляє.<br>Забринять лани струмками.
 +
 
 +
Зашумлять садами балки.
 +
 
 +
В очереті над ставками
 +
 
 +
ніч не спатимуть рибалки.<br>''Марія Пригари''<br>&nbsp;До яких слів можуть бути перевірними виділені слова?<br>Спиши другу строфу. У кожному реченні підкресли головні члени.<br>Написання яких слів потребує перевірки?<br>
 +
 
 +
&nbsp;Перевір свої знання перед контрольною роботою. Виконай завдання і дай відповідь на запитання.<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши букви, які позначають м'якість приголосних звуків. Наведи кілька прикладів.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши кілька слів. Підкресли в них букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши кілька слів, у яких букв більше, ніж звуків.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши три-чотири двоскладових слова, які не можна поділити для переносу.<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; За якими правилами пишуться такі слова: легкий, листок, знання, розкішний?<br>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши букви, перед якими пишеться префікс с-, а не з-. Наведи приклади.<br>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши&nbsp; кілька&nbsp; прикметників&nbsp; у&nbsp; множині, основи яких закінчуються буквами н, ш, г, х, ж, ч.<br>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши кілька слів, вимову і правопис яких протягом року тобі допоміг запам'ятати підручник.<br>
 +
 
 +
Прочитай вірш. Вивчи його напам'ять.<br>КАНІКУЛИ<br>Червневе сонечко зійшло,&nbsp;
 +
 
 +
всміхнулося тихесенько,&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 +
 
 +
повеселішало село, <br>
 +
 
 +
і річці нашій весело!
 +
 
 +
Вода лоскоче береги,
 +
 
 +
а ті сміються квітами.<br>Мчимо, веселі, у луги —
 +
 
 +
діждалися канікул ми.
 +
 
 +
''Валентин Струтинський''<br>&nbsp;<br>Дорогі друзі!<br>Ось і закінчився третій рік вашого шкільного навчання.<br>Сподіваємося, що наш підручник допоміг вам краще пізнати і полюбити українську мову. Спілкуйтеся нею і влітку з рідними та друзями. Гарних, веселих вам канікул!<br>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2<br>''
 +
 
 +
''Надіслано читачами з інтернет-сайту''<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE._%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F додаткові доповнення]                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді)              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ
 +
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].

Версия 12:29, 16 сентября 2009

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Повторення вивченого за рік


Прочитай текст.

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
Щороку 9 травня наш народ відзначає велике свято — День Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками.
Протягом довгих чотирьох років мужньо боролися ми проти ворога. Повною перемогою над фашистами закінчилася ця боротьба. І щороку 9 травня над усією нашою землею гримить салют, і чути його на весь широкий світ.
Бережімо пам'ять про всіх тих, хто захищав і визволяв нашу рідну Україну від ворога!
 
Яка тема і яка мета цього тексту?
Спиши. Зверни увагу на вживання великої букви.

 Прочитай текст. Поясни, чому він має таку назву.
МАТЕРИНСЬКЕ ІМ'Я
Проти фашистів билися два воїни, два брати — Іван і Андрій.
Ворожа куля поранила Івана в груди. Впав він на землю, полилася кров з рани. Схилився над Іваном брат його, Андрій.
— Брате,— говорить Іван,— приклади мені до грудей вишивану хустку.
Витяг Андрій зі схованки вишивану хустку, яку мати дала братам, виряджаючи їх на війну. На хустині тій вишито було материнське ім'я й пшеничний колосок...
Повертався з Берліна додому Андрій. Знайшов братову могилу і зупинився перед нею вражений: на могилі виріс колосок пшениці...
За Василем Сухомлинським
 Знайди в тексті зачин і кінцівку. Як ти розумієш кінцівку? Спиши кінцівку і доповни її.

 Прочитай виразно вірш. Чому, на твою думку, не тільки слово Україна, а й слово Мати поет написав з великої букви?
МАТИ-УКРАЇНА
Перше слово — Мати,

друге — Україна.

Так учився розмовляти

я, мала дитина.
Кожне слово пахне,

мов листочок м'яти.

Та, мов квітка з короваю,

пахне слово Мати.
Кожне слово світить

гранями рубіна,

але сяє, наче сонце,

слово Україна.
Дмитро Павличко

Рубін — дорогоцінний камінь.
Зроби звуко-буквений аналіз слів Україна, м'яти, розмовляти.
Вивчи першу строфу вірша напам'ять і запиши її з пам'яті.

Прочитай уривок з вірша і спиши, вставляючи пропущені букви.
І ж..вуть у пам'яті народу

його вірні дочки і с..ни,

ті, що не вернулися з походів

грізної, в..ликої війни.
їх ж..ття, їх помисли в..сокі,
котрим не судилось розцвісти,

закликають мир ясний і спокій,

як зіницю ока, берегти.
Василь Симоненко
 Усно назви перевірні слова, які допомогли тобі правильно вставити букви.

 Відгадай слово, користуючись алфавітом.
Перша буква цього слова стоїть в алфавіті між о і р. Друга — перед с. Третя буква — на початку алфавіту. Четверта — після х, а остання — в кінці алфавіту.
Запиши слово-відгадку. Назви в ньому звуки і букви. Склади з цим словом речення або пригадай прислів'я.

Виконай завдання-жарти.
 Що треба зробити, щоб мушку перетворити в мишку?
Як можна перетворити ворону на сороку? 2. Назви букви, які довелося замінити.
 
Прочитай і спиши прислів'я. Простеж, які голосні звуки вживаються в словах. Назви їх. Якими буквами позначено ці звуки?
1. Зима багата снігами, а літо — снопами. 2. Чистим зерном сійте поле, то вродить хліб, як море, а нечистим засієте — собі шкоди надієте. 3. На чиїй землі живеш, того й воду п'єш. 4. Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся.
 Які голосні звуки є в нашій мові? Скільки в алфавіті букв для позначення голосних звуків? Назви їх.

 Розглянь таблицю голосних звуків і букв, що їх позначають.
Зверніть увагу! Про звук говоримо: голосний, наголошений, ненаголошений; приголосний, твердий, м'який, дзвінкий, глухий. Про букви кажемо: велика, мала, друкована, писана, каліграфічна.

Прочитай текст. Вимов звуки і назви букви у виділених

Я пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів із раннім плугом. Коли ж вони повертались увечері додому, їх стрічали старі й малі. А яка то була радість, коли орач виймав тобі з торби шматок причерствілого хліба і казав, що він од зайця. Це був найкращий хліб мого дитинства!
Михайло Стельмах
Прочитай удома своєму дідусеві або бабусі цей текст. Попроси поділитися спогадами про їхнє дитинство. Підготуйся розказати почуте на наступному уроці.
Знайди в тексті слова, які відповідають таким моделям:

Прочитай слова. Поділи їх на склади.
Йосип,  район,  майорить,  знайомий,  бульйон, мільйон, бойовий.
Склади і запиши речення з трьома словами (на вибір).

Попрацюйте разом!
Порівняйте вимову і написання слів кожної пари.
 
йорж —    льох
Йосип —    дзьоб
майоріти —    тьохкати
серйозний —    чотирьох
мільйон —    намальований
знайомий —    сьомий
район —    пеньок
 
Спробуйте зробити висновок про те, коли вживаємо бук-восполучення йо, а коли — ьо.

Спиши текст, вставляючи пропущені букви.
Розбудили мене с.огодні серед ночі гуси. Вони у нас в сараї ночуют.. . І чого це вони раптом почали ґелґотати? Хто їх наполохав?
Я вийшов на подвір'я. Аж чую — в нічному небі дикі гуси летят.. . Так ось чому заметушилис. мої гуси! Почули зна..омі голоси. Родичі їхні відлітают.. !
За Михайлом Стельмахом

 Прочитай групи слів. У словах кожної групи знайди і назви приголосний звук, м'якість якого позначено знаком м'якшення.
Льоня, льон, льотчик, польовий, льодовий, намальований; сьомий, сьогодні, всього; бадьорий, дьоготь; у нього, у ньому; у цьому, у цього.

Пригадай! М'якість приголосних звуків перед о завжди позначаємо знаком м'якшення.

 Прочитай виразно вірш.

СИНІЙ льон
При дорозі, де тополі,

синій льон зацвів у полі.

Біля льону — синя річка,
в небі синьому — синичка.

Стільки цвіту-синьодзвону!

Засиніло все від льону.
Анатолій Камінчук
Спиши перше речення. Підкресли в словах букви, які позначають м'якість приголосних звуків.

 Прочитай текст і порівняй його з віршем з попередньої вправи. Що у них спільного? Який з цих текстів доречно помістити в «Читанці», а який — у підручнику з природознавства? Доведи свою думку.
КВІТУЧИЙ ЛЬОН
Чи бачив ти, як цвіте льон? Квітка у нього маленька і тендітна. Вона нагадує віночок з п'ятьма пелюстками син..го кол..ру. Цвіте л..н у червні. Тоді поле стає схожим на блакитне море, що гонить безкраї хвилі.
 

Спиши, виділені слова поділи для переносу.
Побудуй звукову модель слова льон.

Попрацюйте разом!
Користуючись алфавітом, назвіть букви, що позначають приголосні звуки. З'ясуйте, чи всі приголосні звуки мають для позначення відповідну букву в алфавіті. Що можна сказати про м'які приголосні звуки?
 Як позначаються на письмі звуки [дж], [дз], [дз']?
Добери і запиши за зразком пари слів з такими звуками:

[т] -    [т']    [с]    - [с']
[н]-    [н']    [ц]    -[ц']
[д] -    [д']    [л]    - [л']
[р] -    [р']    [з]    - [з']
Зразок. тин - тінь, летить - літак

 Прочитай текст, правильно вимовляючи слова, у яких дві однакові букви позначають один подовжений звук.
Маленькі постаті дітей розсипалися по ріллі — хто із заступом, хто з граблями. Працювали всі з великим завзяттям і задоволенням. Руки в землі, а на обличчях виступив піт. Та в очах — радість. Бо ніжно цілувало сонце їм голівки, любо теплими долонями гладило зігнуті спини. Наче аж підморгувало до всіх: «Хе! Дивіться, як наші працюють. Молодці!»
Андрій Головко
Три перші речення спиши. Скажи, чого більше у виділених словах — букв чи звуків. Чому?
Пригадай і назви інші слова з подовженими м'якими приголосними.

Пригадай! М'які подовжені звуки позначаються на письмі двома однаковими буквами: накриття, бадилля, насіння.
 
Гілля —    Галя
написання —    долоня
волосся —    Люся
віття — Вітя

піччю — печу

міццю — водицю
Склади звукові моделі однієї пари слів (на вибір).
 
Прочитай виразно вірш.
ДУБ І КАЛИНА
Нахиляє дуб високий

серед пишної долини

віти дужі і високі

до червоної калини.
Борис Грінченко
 Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів у такому порядку:
1.    Вимов слово вголос.
2.    Назви послідовно в ньому звуки і побудуй звукову модель.
3.    Поділи слово на склади.
4.    Визнач наголошений склад і познач наголос.
5.    Запиши слово буквами.
6.    Назви голосні звуки і букви, якими вони позначені.
7.    Назви приголосні звуки і букви, що їх позначають.

Порівняй сполучення слів. Склади з ними речення і запиши.

поллю грядку   — полю грядку

в нашому житті — в нашому житі

Прочитай слова. На місці букв я, ю, є, ї після апострофа чітко вимовляй по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].
в'яз            п'ять         сім'я       голуб'ятко      подвір'я
в'юн           п'ють        сім'ю      б'ють               пір'їна
в'ється      п'є             сім'єю    б'ється            матір'ю
солов'ї        п'ятірка    у сім'ї     торф'яний       верф'ю

Пригадай! Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед буквами я, ю, є, ї, що позначають два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].
 
Прочитай і спиши речення. Підкресли слова з апострофом.
1. Під гаєм в'ється річечка... Як скло вода блищить. (Леонід Глібов) 2. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. (Тарас Шевченко) 3. Соловейку, солов'ю, я приспівочку зів'ю, свіжу та барвисту, з золотого листу. (Андрій Малишко)
Назви букви, між якими стоїть апостроф у підкреслених словах.

 Прочитай пари слів. Порівняй вимову звуків, позначених буквою р.
буряк — бур'ян    [р'а] — [рйа]
морю — матір'ю    [р'у] — [рйу]
пиріг — пір'їна    [р'і] — [рйі]

Спиши слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.
Пір..їна, бур..янець, Р..ябко, міжгір..я, р..ясний, довір..я, зор..я.
2. Склади і запиши речення з виділеними словами.

Спиши, замінюючи виділені слова близькими за значенням з довідки. Де потрібно, змінюй форму слів.
Любить Леся прибирати свій двір. Гарно тут! Червонобокі яблука висять над огорожею. Попід вікнами плететься красоля. А над її квітами кружляють бджоли.
Слова для довідки: в'ються, рум'яні, в'ється, подвір'я.

Прочитай уривок з вірша.
Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани.

Ось місяць, зорі, солов'ї...
Павло Тичина
Знайди у вірші слова, які не можна поділити для переносу.
 
Пригадай! Слова з одного рядка в другий переносяться по складах. Одна буква не залишається в рядку і не переноситься в інший рядок: огірок,

 А як треба переносити слова з апострофом, ь, й і подвоєними буквами? Наведи приклади.

Спиши, поділяючи слова для переносу різними способами.
Польовий, мальований, пам'ятати, бур'ян, дядько, насіння, швидко, чайка, груддя, ходжу, кукурудза, гострий.

Прочитай і спиши вірш.
ТИША МОРСЬКА
 
Тиша в морі... ледве-ледве

колихає море хвилі;

не колишуться од вітру

на човнах вітрила білі.
Править хтось малим човенцем,

стиха весла підіймає,

і здається, що з весельця

щире золото спадає.
Леся Українка
Вимовляй правильно виділені слова. Поділи їх для переносу.

 Прочитай текст. Визнач його мету.
ДЕНЬ МАТЕРІ
У травні, коли повертаються до рідних гнізд птахи, коли оновлюється природа, теплий весняний вітер приносить нам свято Матері.
Прийшло це свято в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Його засновницею була американка Анна Джарвіс. 9 травня 1905 року вона втратила свою матір. Це її так глибоко вразило, що вона запропонувала присвятити один день року матерям усього світу.
Українці в цей день вшановують Матір-Богоро-дицю, Матір-жінку і Матір-Україну.
Що нового ти дізнався з цього тексту?
Визнач і спиши зачин і кінцівку тексту.
Поясни, як ти розумієш виділені слова.

Прочитай вірш. Спиши рядки, які тобі найбільше сподобалися.
МАТЕРИНА МОВА
Колискова пісня, колискова —

то найперша материна мова.

Пахне вона м'ятою і цвітом,

чебрецями і суничним літом.

Пахне молоком і споришами...

Скільки в ній ласкавості і шани,

скільки в ній тривожності людської,

і надій, і сивини гіркої...

Колискова пісня, колискова —

то солодка материна мова.
Микола Сингаївський
Випиши з тексту у два стовпчики іменники в однині і множині.
 
Прочитай  розмову  дівчинки  з  мамою.  Які  речення за метою висловлювання у ній вжито?
— Взимку ж, мамо, пташенятам буде холодно в гнізді! Правда, ти до мене в хату всіх їх пустиш отоді?
— В теплий край тоді далеко полетять усі пташки: журавлі, качки, лелеки і маленькі ластівки.
А як буде знов надворі тепло, весело, весна,— прилетять пташки з-за моря знов до нашого вікна!
Наталя Забіла

Знайди і виразно прочитай розповідні речення, в яких виражено сильні почуття. Як вони ще називаються?
Випиши з тексту іменники — назви птахів. У якому числі вони вжиті? Через риску запиши їх у формі однини.

Поміркуйте   разом!
Який із двох заголовків — «Весна» чи «Літо» — більше відповідає цьому тексту? Чому?
День був по-справжньому теплий. Сонечко вже добре пригрівало. Лише де-не-де по синьому небу пропливали кучеряві хмарки.
У повітрі линули голосні пташині пісні.
У полі парувала свіжа рілля.

В останньому реченні встановіть зв'язок між словами за допомогою питань.

Прочитай текст і добери до нього заголовок.
Травень — це розквіт і буяння зелені. Дерева і різні кущики поспішають прибратися на свято весни. Кожен день приносить щось нове. Ось з'явилися блакитні незабудки, розпускаються фіалки. Незабаром розгорнуться чашечки конвалії, зацвіте ніжна суниця.
Білими хмаринками вкрилася черемха. І пливе від неї солодкий медовий аромат у високе-високе небо. До гомінкого щебету пташок приєдналися чарівні трелі солов'я. Не можна не заслухатися співом цього малесенького сіренького співця.

Підготуйся і запиши текст під диктовку. Записаний текст звір з підручником.

Прочитай текст. Зверни увагу, як передається на письмі розмова. Поясни розділові знаки в кінці речень.
тополятко
—    Що то, мамо? — широко розкрив очі Юрась.
—    Тополятко,— відповіла я.— Бачиш, синку, яка в нього сила. Проломило асфальт!
Ні, в таке Юрасеві важко було повірити. Як?! Адже він залізякою не зумів розбити асфальт, а тополятко проломило? Тоненьке, маленьке, аж ніяк не залізне...
Юрась до самого вечора милувався ясно-зеленим тополятком.

Лариса Письменна
В останньому реченні усно визнач головні та другорядні члени. Встанови між ними зв'язок за допомогою питань.
Знайди в цьому реченні слова зі звуком [й].
 
Прочитай уривки з віршів. Спиши, добираючи перевірні слова і вставляючи пропущені букви.
1. Вже сонечко в море сіда;
у тихому морі т..емныє,

прозора гл..бока вода,

немов оксамит, з..леніє.
Леся Українка
2. Гей, розл..лась по с.лу і по місту

повінь з..лена з з..леного листу!

Наче у річці в..сняна вода,

грає, вирує в..рба молода.
Марія Познанська
 
Подумай, до яких слів можуть стати перевірними виділені слова.
Зроби звуко-буквений аналіз слова повінь.
Попрацюйте разом!
Прочитайте текст. Знайдіть у ньому недоліки. Подумай-<^Р| те, як цей текст можна вдосконалити.
Як тільки повіяли вітри з теплих країв, повітря стало відразу теплішати. Тепле повітря швидко розтопило сніги. Сніг швидко став танути.
З теплих країв прилетіли перші вісники весни — граки. Граки швидко стали ремонтувати свої гнізда.
На галявинах з'явилися перші весняні квіти — проліски. Дітям проліски дуже сподобались.
Запишіть виправлений текст.

Прочитай текст. Добери заголовок.
Палахкотять коло хати мальви, жоржини, айстри, маки, буяють біля них нагідки, рожі, ромашки, любисток. Поруч з ними розкошує м'ята.
А є ще й такі квіти — чорнобривці. їх називають по-різному: «жовтяки», «оксамитки» тощо. Яскраві суцвіття виграють на сонці всіма відтінками жовтих, оранжевих, червонясто-коричневих барв.
Назву «чорнобривці» люди пов'язують з легендою про майстрів-чоботарів, які виготовляли до свят жіночі чобітки з яскраво-червоними халявами і чорними головками.
Ці квіти вважаються незрадливими оберегами українського села.
З журналу «Барвінок»

Випиши з тексту прийменники разом з іменниками, до яких вони відносяться. До кожного іменника став питання у дужках.  

Прочитай текст. Знайди в ньому зачин.
НАЙКРАЩІ КВІТИ
Завтра в мами день народження. Мітру хоче подарувати їй щонайкращі квіти. Але хто знає, які з них найкращі?
— Піду-но я до бджілки,— сам собі сказав Мітру.— Адже вона всі квіти знає.
Прокинувся він рано-ранесенько, щоб застати бджілку вдома. А вона вже сиділа на квіточці перед своєю хаткою і вмивалася краплинкою роси...
Григоре Вієру
Зверни увагу на ім'я молдавського хлопчика. До якого українського імені воно подібне?
 Пофантазуй, як можна продовжити цю розповідь. Спиши останній абзац і допиши продовження.

Прочитай і зроби висновок з прочитаного.
Часом люди завдають шкоди лісу. Дехто рубає дерева, кидає сміття. А хлопчаки інколи вирізують на стовбурах свої імена, обдирають кору, ламають гілки.
Ліс має ще одного небезпечного ворога — вогонь. Від пожеж гине багато гектарів лісу. Тому з вогнем у лісі треба поводитись дуже обережно. Недарма кажуть: «З одного дерева можна зробити мільйон сірників, а одним сірником — спалити мільйон дерев».
Обов'язок кожного школяра — охороняти нашого «зеленого друга» — ліс. Треба спиняти тих, хто шкодить лісу і зеленим насадженням, недбайливо поводиться в лісі з вогнем, псує дерева, руйнує ліс, ловить птахів.
З книжки «Дванадцять місяців»

Спиши два останні абзаци тексту. Підкресли дієслова в неозначеній формі. На які питання вони відповідають?

Прочитай текст. Який висновок зробиш з нього?
ЖИВІ ПАМ'ЯТНИКИ
У розпалі садіння дерев.
У цій радісній і корисній справі діти не поступаються дорослим. Обережно, щоб не пошкодити коріння, викопують і переносять поснулі деревця в нові місця. Навесні прокинеться деревце — і почне рости людям на радість і користь.
І кожний з дітей, хто посадив і виростив деревце, поставив собі за життя чудовий зелений пам'ятник на віки.
Віталій Біанкі
Випиши з тексту дієслова з префіксами, префікси познач. До кожного дієслова постав питання, визнач час.

Прочитай вірш. Спиши першу строфу.
СВЯТО ЛІСУ
Що ми саджаєм, саджаючи ліс?

Крила, щоб в небо літак нас поніс;

парту і зошит, і ручку, й пенал,

книжку, лінійку, газету, журнал.
Що ми саджаєм, саджаючи ліс?

Пущу, де жив би і заєць, і лис;

пущу, де в білки малята в дуплі

й дятли вистукують дріб на гіллі.
Самуїл Маршак
 Випиши з тексту у два стовпчики іменники в однині і в множині.

Прочитай і спиши текст.
ЦІКАВО ЗНАТИ
 
Вчені підрахували, скільки деревини витрачається на потреби однієї людини протягом її життя. Виявляється, не мало й не багато — чотириста дерев із середнім обхватом стовбура.
Бралися до уваги не тільки витрати деревини на виготовлення житла і меблів, а й на виробництво книжок, газет, журналів, зошитів тощо.
Які предмети в твоїй кімнаті виготовлені з дерева? Запиши їх назви.

Прочитай текст.
 У школах Індії першокласники під час вивчення   азбуки не проказують назви літер, а проспівують їх. Учителі вважають, що під час співу букви запам'ятовуються швидше і легше.
Усі письмові роботи в класі індійські школярі виконують олівцем, а ручкою — тільки контрольні роботи.
 Спробуй проспівати український алфавіт під якусь відому мелодію.

Прочитай слова. Якою спільною назвою можна їх об'єднати? Знайди серед слів синоніми, антоніми, споріднені слова.
Блискавка, град, дощ, вітер, злива, буря, мряка,
грім, іній, заметіль, спека, гроза, пороша, заморозки, хуртовина, сніг, хмари, листопад, холод, відлига, роса, туман, смерч, мороз, віхола, суховій, морозець, ожеледь.

Запиши подані слова за алфавітом. Бери до уваги не тільки першу, а й наступні букви.
Міркуй так: У словах злива, заметіль, заморозки другі літери л, а, отже, спочатку треба записати слова з другою буквою а. У словах заметіль, заморозки збігаються перші три букви (зам-), тому зіставляємо четверті: е і о; першою в алфавіті йде буква е. Отже, з усіх трьох слів на букву з першим записуємо заметіль, потім — заморозки, а за ним — злива.

Прочитай виразно вірш.
Що за шепіт чути в тиші,

ніби сну йому немає?
То Дніпро зірки колише,

сам з собою розмовляє.
Забринять лани струмками.

Зашумлять садами балки.

В очереті над ставками

ніч не спатимуть рибалки.
Марія Пригари
 До яких слів можуть бути перевірними виділені слова?
Спиши другу строфу. У кожному реченні підкресли головні члени.
Написання яких слів потребує перевірки?

 Перевір свої знання перед контрольною роботою. Виконай завдання і дай відповідь на запитання.
1.    Запиши букви, які позначають м'якість приголосних звуків. Наведи кілька прикладів.
2.    Запиши кілька слів. Підкресли в них букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки.
3.    Запиши кілька слів, у яких букв більше, ніж звуків.
4.    Запиши три-чотири двоскладових слова, які не можна поділити для переносу.
5.    За якими правилами пишуться такі слова: легкий, листок, знання, розкішний?
6.    Запиши букви, перед якими пишеться префікс с-, а не з-. Наведи приклади.
7.    Запиши  кілька  прикметників  у  множині, основи яких закінчуються буквами н, ш, г, х, ж, ч.
8.    Запиши кілька слів, вимову і правопис яких протягом року тобі допоміг запам'ятати підручник.

Прочитай вірш. Вивчи його напам'ять.
КАНІКУЛИ
Червневе сонечко зійшло, 

всміхнулося тихесенько,   

повеселішало село,

і річці нашій весело!

Вода лоскоче береги,

а ті сміються квітами.
Мчимо, веселі, у луги —

діждалися канікул ми.

Валентин Струтинський
 
Дорогі друзі!
Ось і закінчився третій рік вашого шкільного навчання.
Сподіваємося, що наш підручник допоміг вам краще пізнати і полюбити українську мову. Спілкуйтеся нею і влітку з рідними та друзями. Гарних, веселих вам канікул!


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.