KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 43. Світ на межі двох тисячоліть.

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 11 клас>>Світ на межі двох тисячоліть.


Загальна характеристика глобальних проблем сучасності
Глобалізація соціальних, культурних, економічних і політичних процесів у сучасному світі поряд із позитивними аспектами породила низку серйозних проблем, які дістали назву глобальних проблем сучасності — екологічних, демографічних, військо-во-політичких, етнічних та ік. Усі ці проблеми дуже важливі для сьогодення й майбутнього людства.


Сутність екологічної проблеми, наприклад, полягає в протиріччі, яке чітко виявилось і заглиблюється, між продуктивною діяльністю людства і стабільністю природного середовища його проживання. Штучне середовище поступово й неминуче насувається на природне і поглинає його. Забруднення навколишнього середовища досягло безпрецедентних масштабів і становить загрозу існуванню людини. У рік на кожного жителя Землі припадає більше як 20 т промислових та інших відходів. В атмосферу .потрапляє понад 200 млн т окислів сірки та азоту і мільйони тонн вуглекислого газу. Підвищення концентрації вуглекислоти в атмосфері загрожує її розігрівом ("парниковий ефект") і зміною клімату, руйнування озонового прошарку в атмосфері посилює вплив ультрафіолетового випромінювання. Велика частина населення світу змушена користуватися забрудненими джерелами питної води.


Демографічна проблема полягає в тому, що в більшості країн Сходу зберігаються дуже високі темпи народжуваності за зниження темпів смертності. Якщо в Європі досягнуто рівноваги між кількістю померлих і народжуваних, то в країнах, що розвиваються, відбувається демографічний вибух. Дві третини населення припадає на Азію, Африку і Латинську Америку. У деяких країнах щільність населення становить сотні душ на квадратний кілометр. Майже половина людства мешкає в містах. У цих регіонах видобувається половина сировинних і паливних ресурсів планети, але самі країни цих континентів споживають лише 1/8 частку своїх багатств. Така величезна кількість напівголодних, охоплених відчаєм людей створює на планеті ситуацію, дуже небезпечну для загального миру.


Загроза війни із застосуванням зброї масового знищення (термоядерної, хімічної, бактеріологічної), що ймовірно призведе до ліквідації людської цивілізації, становить сутність військово-політичної проблеми. Крім того, "існує загроза неконтрольоваяого розповзання ядерної зброї по всьому світові, використання її різними маніяками з непередбачуваною метою, переростання локальних збройних конфліктів у світову війну.


Соціально-економічні проблеми людства пов'язані з існуванням на землі багатих та бідних країн. Основна маса "однодола-рових" країн (де люди в день отримують не більше одного долара) знаходиться в Азії, Африці та Латинській Америці. На жаль, останнім часом деякі країни Центральної та Східної Європи, в тому числі й Україна, теж опинилися в цій зоні.


Існує також глобальна проблема збереження енергоресурсів, оскільки запаси нафти, газу, руди дуже швидко вичерпуються. Людству необхідно шукати альтернативні джерела енергії.


Існують також проблеми невиліковних хвороб, насамперед СНІДу.


Для вирішення глобальних проблем необхідні спільні зусилля людства — як міжнародних організацій, передусім ООН і ЮНЕСКО, так і урядів окремих країн.
 

логотипи організацій
 
Зокрема, ЮНЕСКО має великий досвід вирішення проблем у галузі культури, проблем збереження культурної спадщини народів Азії та Африки, ліквідації неписьменності, розповсюдженні медичних знань та інші. Значні успіхи мас Всесвітня організація з охорони здоров'я, за допомогою якої ліквідовано деякі небезпечні інфекційні хвороби на планеті. Програма ООН з охорони навколишнього середовища зосереджує свою увагу на ліквідації екологічних катастроф. Дитячий фонд піклується про долю найбільш незабезпечених дітей-сиріт, про їх навчання та захист їхніх прав. Інші міжнародні організації теж роблять свої конкретні внески у вирішення існуючих глобальних проблем nа намагаються запобігти виникненню нових.

Перевірте себе
1. Які глобальні проблеми стоять перед людством на початку третього тисячоліття?
2. Яким чином людство намагається їх вирішити?


Виконайте завдання
1. Порівняйте проблеми, що стоять перед людством, за масштабом їх загрози для життя людей (зробіть діаграму).
2. Визначте, які міжнародні організації роблять найвагоміший внесок у їх вирішення.

Питання для обговорення у групі
Запропонуйте свої способи вирішення глобальних проблем, зокрема екологічних, демографічних, етнічних.


Тематичне оцінювання


Початковий рівень
1. Дайте ствердну або заперечну відповідь.
Чи був іспанський художник Сальвадор Далі видатним представником реалістичного напрямку в мистецтві XX ст.? а) О так; б) О ні.
2. З наведених творів виберіть ті, що належать перу англійського письменника Г. Гріна.
а)  "Осінь патріарха"; б)  "Тихий американець тор Живаго ".
3. Доповніть твердження.
Королем рок-н-ролу в 50-ті рр. став американський співак: а)  МайклДжексон;б)  Шарль Азнавур; в)  Елвіс Прєслі

Середній рівень
1. Вкажіть, яка подія з трьох наведених сталася раніше.
Починають свою концертну діяльність відомі музичні групи: а)  "Бітлз"; б) "Спайс Гьорлз"; в) "Абба".
2. Доберіть до імен видатних митців їхні характеристики.
1. Пабло Пікассо       2. Лоуренс    Олів'є  3. Оскар Німейєр 4. Жан-Поль Сартр

а) Письменник, основоположник французького екзистенціалізму.
б) Найвідоміший французький художник, іспанець походженням, з ім'ям якого пов'язана ціла епоха в живопису.
в) Англійський режисер і актор, з успіхом знімав історичні стрічки.
г) Бразильський архітектор і художник-монументаліст, збудував нову столицю Бразилії.


3. Позначте правильне.
Іспанський художник С. Далі створив уповоєнний час такі твори: а) О "Атомістичний хрест"; б) О "Кривава бойня в Кореї"; в) □ "Атомна Леда"; г) О "Людина з ягням"; ґ) Д "Атомний Нерон"; д) О "Битва біля мосту Амміральйо"; е)      "Три сфінкси Бікіні".

Достатній рівень
І.До понять доберіть відповідні тлумаченна, поставивши у клітинку відповідну літеру.
а) Абстракціонізм; б) "масова культура"; в) екзистенціалізм; г) неореалізм; ґ) футуризм.


1. Модерністська течія в живопису, скульптурі, графіці XX ст., представники якої принципово відмовлялися від зображення реальних предметів і явищ. їхні твори є поєднанням геометричних форм, кольорових плям, ліній.


2. Один із напрямків у сучасній філософії та літературі, який виник як антипод реалістичної філософської традиції. Основна категорія — існування, яке розглядається як потік переживань, пов'язаних з існуванням у світі.


3. а) Напрям в італійському кіно й літературі середини XX ст.; обстоював ідеї соціальної справедливості, збереження гідності звичайної людини в суспільстві, б) Ідеалістичний напрям у філософії XX ст., який розглядав історичний розвиток як стрибкоподібний процес, у перебігу якого виникнення нових вищих якостей зумовлене втручанням ірраціональних сил.


4 Поширений у сучасному суспільстві тип культури, перетворений на індустріально-комерційну форму виробництва й розповсюдження стандартизованих духовних благ за допомогою засобів масової комунікації.


5. Течія в європейському мистецтві й літературі 10-20-х рр. XX ст., представники якої нехтували реалізм і намагалися створити новий стиль — "мистецтво майбутнього".


2. Загальне твердження доповніть конкретними фактами.
Науково-технічна революція розпочалася з 50-х рр. XX ст.
3. Визначте, про кого йдеться.
Видатний італійський художник, засновник неореалізму.

Високий рівень
1. Порівняйте творчість письменників демократичних і тоталітарних країн у повоєнний час: в яких мистецьких напрямах вони працювали, які теми піднімали в своїх творах, які ідеї сповідували.
2. Визначте основні риси сучасної культури.
3. Які глобальні проблеми людства найбільш складно вирішити, на вашу думку, і чому?


Ладиченко Т.В. Всесвітня історія 11 клас

Вислано читачами з інтернет-сайтуВся всесвітня історія онлайн, реферати всесвітньої історії, календарно-тематичний план згідно шкільної програми, вивчай всесвітню історію безкоштовно

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.