KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 47. Групи прикметників
Строка 1: Строка 1:
-
Тут буде текст
+
ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ<br>М'ЯКОЇ ГРУП. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ<br>&nbsp;<br>417. Прочитайте. Випишіть прикметники, виділіть у них закінчення й основу. На який приголосний — твердий чи м'який — закінчується основа кожного прикметника?<br>1. Холодний вечір ворушиться навколо нас. (М. Стельмах). 2. Гірчить вечірнє сонце полином. (Є. Гуцало). 3. І гладить матірня рука синовнєє чоло у тиші. (А. Малишко). 4. Поле в нашому краї, наче море безкрає. (М. Сингаївський). 5. І п'ють з джерельця голуби джерельну чисту воду. (М. Луків).<br>&nbsp;<br>4<br>Прикметники поділяються на дві групи — тверду та м'яку.<br>До твердої групи належать прикметники з основою на твердий приголосний: добрий, сильний, зелений. До твердої групи належать присвійні прикметники із суфіксами -їв (-їв), -ин (-їн): батьків, Катрин, Марин та всі прикметники вищого й найвищого ступенів: молодший, найкращий.<br>До м'якої групи належать прикметники з основою на м'який приголосний: синій, учорашній, майбутній.<br>418.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прикметники твердої та м'якої груп запишіть у дві колонки.<br>Працьовитий, давній, чесний, сторонній, безмежний, середній, батьків, Надіїн, Андріїв, сизий, ближчий, найкращий, міський, безшиїй, безкраїй. ♦ Позначте в словах вивчені орфограми.<br>До якої групи ви записали виділені слова? Поясніть, чому. Розберіть їх за будовою та передайте звукописом.<br>419.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ознайомтеся з таблицею відмінювання та правилами.<br><br>ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ТВЕРДОЇ ГРУПИ<br><br>ЧОЛОВІЧИЙ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ЖІНОЧИЙ&nbsp;&nbsp;&nbsp; СЕРЕДНІЙ&nbsp;&nbsp;&nbsp; МНОЖИНА<br>РІД&nbsp;&nbsp;&nbsp; РІД&nbsp;&nbsp;&nbsp; РІД&nbsp;&nbsp;&nbsp; (для всіх родів)<br>народний&nbsp;&nbsp;&nbsp; народна&nbsp;&nbsp;&nbsp; народне&nbsp;&nbsp;&nbsp; народні<br>народного&nbsp;&nbsp;&nbsp; народної&nbsp;&nbsp;&nbsp; народного&nbsp;&nbsp;&nbsp; народних<br>народному&nbsp;&nbsp;&nbsp; народній&nbsp;&nbsp;&nbsp; народному&nbsp;&nbsp;&nbsp; народним<br>як Н. або Р.&nbsp;&nbsp;&nbsp; народну&nbsp;&nbsp;&nbsp; народне&nbsp;&nbsp;&nbsp; як Н. або Р.<br>народним&nbsp;&nbsp;&nbsp; народною&nbsp;&nbsp;&nbsp; народним&nbsp;&nbsp;&nbsp; народними<br>(у) народному&nbsp;&nbsp;&nbsp; (У)&nbsp;&nbsp;&nbsp; (у) народному&nbsp;&nbsp;&nbsp; (у) народних<br>(народнім )&nbsp;&nbsp;&nbsp; народній&nbsp;&nbsp;&nbsp; (народнім )&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;<br>ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ М'ЯКОЇ ГРУПИ<br>&nbsp;<br>давній<br>давнього<br>давньому<br>як Н. або Р.<br>давнім<br>(у) давньому<br>(давнім )<br>давня<br>давньої<br>давній<br>давню<br>давньою<br>(у) давній<br>давнє<br>давнього<br>давньому<br>давнє<br>давнім<br>(у) давньому<br>(давнім )<br>давні<br>давніх<br>давнім<br>як Н. або Р.<br>давніми<br>(у) давніх<br>&nbsp;<br><br>Прикметники твердої групи у відмінкових закінченнях мають звичайно літеру и: багряним, багряними.<br>Проте в закінченнях давального і місцевого відмінків однини та називного множини прикметники жіночого роду твердої групи мають у закінченнях і: багряній, у багряній.<br>Прикметники м'якої групи у відмінкових закінченнях мають літеру і: синій, синім, сині, синіми, на синіх.<br>В орудному відмінку однини прикметники жіночого роду обох груп мають закінчення -ою: багряною, синьою, свіжою.<br>У називному і знахідному відмінках множини всі прикметники мають закінчення -і: багряні, сині.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Усно провідміняйте прикметники: навчальний, освітній.<br>420.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитайте. Визначте прикметники, їхню групу, рід, число,<br>відмінки. Від чого залежить рід, число та відмінок прикметника?<br>1. Тихо сідає сонце на зеленому небі, певно, на вітер. (М. Коцюбин¬ський). 2. Над головою стеля з глибокого, бездонного неба, синього, аж темного. (/. Нечуй-Левицький). 3. Сонце котиться по безкрайому небу, а проміння зблискує вогняними стрілами. (Панас Мирний). 4. Повівало вечірньою прохолодою. (М. Старицький). 5. Цикорій у народі називають Петровим батогом, Петровим хрестом або сонцевою сестрою. (З довідника).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; У виділених словах визначте орфограми, поясніть їхній правопис.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визначте речення, ускладнене вставним словом, поясніть у ньому розділові знаки.<br>421.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи в потрібній<br>формі. Визначте рід, число, групу, відмінок прикметників.<br>1. Плавай, плавай, лебедонько, по (синій) морю. (Т. Шевченко). 2. (Синій) вершником вечір проліта за вікном. (В. Сосюра). 3. Впало сонце в (вечірній) куряву. (В. Симоненко). 4. Переливається намисто (понаддніпрянський) ліхтарів. (М. Рильський). 5. Ми косили жита на (широкий дніпровський) роздоллі. (Л. Засенко). 6. Зовсім маленька хмаринка ставала все (більший) хмарою, розпухала, ставала схожою<br>&nbsp;<br>то до (сивий) діда в (довгий) балахоні, то до ліжка з (величезний) подушками. (В. Винниченко). 7. Що скажеш ти про білий цвіт (найколючіший) шипшини? (М. Доленго).<br>422. Подані словосполучення поставте у формі орудного відмінка однини та запишіть.<br>Смачна груша; пахуча вишня; рання яблуня; гаряча каша; свіжа їжа; цілюща вода; стрімка круча; найвища вежа; гнітюча тиша.<br>гд~ 423. Перепишіть, уставте пропущені літери.<br>І 1. Повернулася дівчинка зі свіж..ю вод..ю. (М. Старицький). 2. Очі син..ою зор..ю засвітились у вікні. (В. Сосюра). 3. Як не любити утоми цілющ.л' після г..ряч..ї гри? Поклику птаха над темн..ю пущ..ю, рідних пісень з-за гори? (М. Рильський). 4. Найкращ..ю риб..ю дід вважав линину. (О.Довженко).<br>424.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Подані прикметники поставте у формі родового, орудного й<br>місцевого відмінків однини. Утворені форми запишіть, виділіть<br>відмінкові закінчення. З утвореними формами прикметників усно<br>складіть словосполучення.<br>КЦ-УГ»І:У Вечірній — вечірнь\о~Щ, вечірн\Щ, у вечірнь[оми\. Веселий, розкішний, братній, самотній.<br>Присвійні прикметники із суфіксом -їв (-їв), -ин (- їн) відмінюються як прикметники твердої групи.<br>425.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи у потрібній<br>формі. Групу, відмінок і число кожного запишіть у дужках.<br>1. Васько обережно узяв (бабусин) руку і чмокнув. (В. Винниченко).<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розумна дитина в (батьків) свитині.&nbsp; (Народна творчість).<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виплив вінок із м'яти край (Василів) хати. (Л. Забашта). 4. Село<br>всюди озивалося йому (материн) словом. (М. Стельмах). 5. З (Дарина)<br>грудей вирвалося зітхання. (М. Старицький). 6. Не знаймо хитрощів<br>(зміїний)! (За М. Доленгом).<br>Складні&nbsp;&nbsp; прикметники&nbsp; з&nbsp; другою&nbsp; частиною&nbsp; -лиций<br>(білолиций, повнолиций) не належать ні до твердої, ні до м'якої групи і мають мішану систему відмінкових закінчень.<br>Кінцевий приголосний основи таких прикметників у формах називного й орудного відмінків однини чоловічого й середнього родів твердий (круглолиций, круглолице, кругло¬лицим), а в інших відмінках чоловічого й середнього родів і в усіх відмінках жіночого роду — м'який (круглолицього, круглолицьому, круглолиця, круглолицьої).<br>&nbsp;<br>426. Перепишіть, визначте відмінки виділених прикметників. Виділіть у них закінчення.<br>1. Звеселялась, потішалась білолицьою дочкою. (О. Корсун). 2. І тебе, смагляволицьої, я не можу не любить! (М. Рильський). 3. Ста¬левим громом вік ракетний стрясає хату білолицю. (Я. Перебийте).<br>Провідміняйте усно словосполучення: білолиций місяць; рум'янолиця дівчина; золотолице сонце; червонолиці люди.<br>427. Ознайомтесь із послідовністю розбору прикметника як частини мови. Прикметники з поданих речень розберіть у вказаній послідов¬ності.<br><br>
<br>  
<br>  

Версия 09:19, 4 сентября 2009

ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ
М'ЯКОЇ ГРУП. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ
 
417. Прочитайте. Випишіть прикметники, виділіть у них закінчення й основу. На який приголосний — твердий чи м'який — закінчується основа кожного прикметника?
1. Холодний вечір ворушиться навколо нас. (М. Стельмах). 2. Гірчить вечірнє сонце полином. (Є. Гуцало). 3. І гладить матірня рука синовнєє чоло у тиші. (А. Малишко). 4. Поле в нашому краї, наче море безкрає. (М. Сингаївський). 5. І п'ють з джерельця голуби джерельну чисту воду. (М. Луків).
 
4
Прикметники поділяються на дві групи — тверду та м'яку.
До твердої групи належать прикметники з основою на твердий приголосний: добрий, сильний, зелений. До твердої групи належать присвійні прикметники із суфіксами -їв (-їв), -ин (-їн): батьків, Катрин, Марин та всі прикметники вищого й найвищого ступенів: молодший, найкращий.
До м'якої групи належать прикметники з основою на м'який приголосний: синій, учорашній, майбутній.
418.    Прикметники твердої та м'якої груп запишіть у дві колонки.
Працьовитий, давній, чесний, сторонній, безмежний, середній, батьків, Надіїн, Андріїв, сизий, ближчий, найкращий, міський, безшиїй, безкраїй. ♦ Позначте в словах вивчені орфограми.
До якої групи ви записали виділені слова? Поясніть, чому. Розберіть їх за будовою та передайте звукописом.
419.    Ознайомтеся з таблицею відмінювання та правилами.

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ТВЕРДОЇ ГРУПИ

ЧОЛОВІЧИЙ    ЖІНОЧИЙ    СЕРЕДНІЙ    МНОЖИНА
РІД    РІД    РІД    (для всіх родів)
народний    народна    народне    народні
народного    народної    народного    народних
народному    народній    народному    народним
як Н. або Р.    народну    народне    як Н. або Р.
народним    народною    народним    народними
(у) народному    (У)    (у) народному    (у) народних
(народнім )    народній    (народнім )   
 
ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ М'ЯКОЇ ГРУПИ
 
давній
давнього
давньому
як Н. або Р.
давнім
(у) давньому
(давнім )
давня
давньої
давній
давню
давньою
(у) давній
давнє
давнього
давньому
давнє
давнім
(у) давньому
(давнім )
давні
давніх
давнім
як Н. або Р.
давніми
(у) давніх
 

Прикметники твердої групи у відмінкових закінченнях мають звичайно літеру и: багряним, багряними.
Проте в закінченнях давального і місцевого відмінків однини та називного множини прикметники жіночого роду твердої групи мають у закінченнях і: багряній, у багряній.
Прикметники м'якої групи у відмінкових закінченнях мають літеру і: синій, синім, сині, синіми, на синіх.
В орудному відмінку однини прикметники жіночого роду обох груп мають закінчення -ою: багряною, синьою, свіжою.
У називному і знахідному відмінках множини всі прикметники мають закінчення -і: багряні, сині.
♦    Усно провідміняйте прикметники: навчальний, освітній.
420.    Прочитайте. Визначте прикметники, їхню групу, рід, число,
відмінки. Від чого залежить рід, число та відмінок прикметника?
1. Тихо сідає сонце на зеленому небі, певно, на вітер. (М. Коцюбин¬ський). 2. Над головою стеля з глибокого, бездонного неба, синього, аж темного. (/. Нечуй-Левицький). 3. Сонце котиться по безкрайому небу, а проміння зблискує вогняними стрілами. (Панас Мирний). 4. Повівало вечірньою прохолодою. (М. Старицький). 5. Цикорій у народі називають Петровим батогом, Петровим хрестом або сонцевою сестрою. (З довідника).
♦    У виділених словах визначте орфограми, поясніть їхній правопис.
♦    Визначте речення, ускладнене вставним словом, поясніть у ньому розділові знаки.
421.    Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи в потрібній
формі. Визначте рід, число, групу, відмінок прикметників.
1. Плавай, плавай, лебедонько, по (синій) морю. (Т. Шевченко). 2. (Синій) вершником вечір проліта за вікном. (В. Сосюра). 3. Впало сонце в (вечірній) куряву. (В. Симоненко). 4. Переливається намисто (понаддніпрянський) ліхтарів. (М. Рильський). 5. Ми косили жита на (широкий дніпровський) роздоллі. (Л. Засенко). 6. Зовсім маленька хмаринка ставала все (більший) хмарою, розпухала, ставала схожою
 
то до (сивий) діда в (довгий) балахоні, то до ліжка з (величезний) подушками. (В. Винниченко). 7. Що скажеш ти про білий цвіт (найколючіший) шипшини? (М. Доленго).
422. Подані словосполучення поставте у формі орудного відмінка однини та запишіть.
Смачна груша; пахуча вишня; рання яблуня; гаряча каша; свіжа їжа; цілюща вода; стрімка круча; найвища вежа; гнітюча тиша.
гд~ 423. Перепишіть, уставте пропущені літери.
І 1. Повернулася дівчинка зі свіж..ю вод..ю. (М. Старицький). 2. Очі син..ою зор..ю засвітились у вікні. (В. Сосюра). 3. Як не любити утоми цілющ.л' після г..ряч..ї гри? Поклику птаха над темн..ю пущ..ю, рідних пісень з-за гори? (М. Рильський). 4. Найкращ..ю риб..ю дід вважав линину. (О.Довженко).
424.    Подані прикметники поставте у формі родового, орудного й
місцевого відмінків однини. Утворені форми запишіть, виділіть
відмінкові закінчення. З утвореними формами прикметників усно
складіть словосполучення.
КЦ-УГ»І:У Вечірній — вечірнь\о~Щ, вечірн\Щ, у вечірнь[оми\. Веселий, розкішний, братній, самотній.
Присвійні прикметники із суфіксом -їв (-їв), -ин (- їн) відмінюються як прикметники твердої групи.
425.    Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи у потрібній
формі. Групу, відмінок і число кожного запишіть у дужках.
1. Васько обережно узяв (бабусин) руку і чмокнув. (В. Винниченко).
2.    Розумна дитина в (батьків) свитині.  (Народна творчість).
3.    Виплив вінок із м'яти край (Василів) хати. (Л. Забашта). 4. Село
всюди озивалося йому (материн) словом. (М. Стельмах). 5. З (Дарина)
грудей вирвалося зітхання. (М. Старицький). 6. Не знаймо хитрощів
(зміїний)! (За М. Доленгом).
Складні   прикметники  з  другою  частиною  -лиций
(білолиций, повнолиций) не належать ні до твердої, ні до м'якої групи і мають мішану систему відмінкових закінчень.
Кінцевий приголосний основи таких прикметників у формах називного й орудного відмінків однини чоловічого й середнього родів твердий (круглолиций, круглолице, кругло¬лицим), а в інших відмінках чоловічого й середнього родів і в усіх відмінках жіночого роду — м'який (круглолицього, круглолицьому, круглолиця, круглолицьої).
 
426. Перепишіть, визначте відмінки виділених прикметників. Виділіть у них закінчення.
1. Звеселялась, потішалась білолицьою дочкою. (О. Корсун). 2. І тебе, смагляволицьої, я не можу не любить! (М. Рильський). 3. Ста¬левим громом вік ракетний стрясає хату білолицю. (Я. Перебийте).
Провідміняйте усно словосполучення: білолиций місяць; рум'янолиця дівчина; золотолице сонце; червонолиці люди.
427. Ознайомтесь із послідовністю розбору прикметника як частини мови. Прикметники з поданих речень розберіть у вказаній послідов¬ності.1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими