KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 48. Демографічні проблеми в Україні
(Создана новая страница размером '''Гіпермаркет Знань>>Біологія>>[[9 кл...)
 
(2 промежуточные версии не показаны)
Строка 1: Строка 1:
-
'''[[Заглавная_страница|Гіпермаркет Знань]]>>[[Біологія|Біологія]]>>[[9 клас|Біологія 9 клас]]>>Біологія: Демографічні проблеми в Україні'''  
+
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Біологія|Біологія]]&gt;&gt;[[Біологія 9 клас|Біологія 9 клас]]&gt;&gt;Біологія: Демографічні проблеми в Україні'''<metakeywords>біологія, 9 клас, урок, на Тему, Демографічні проблеми в Україні</metakeywords>
<br>  
<br>  
-
<metakeywords>біологія, 9 клас, урок, на Тему, Демографічні проблеми в Україні</metakeywords>ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ<br>&nbsp;<br>Яка загальна характеристика демографічної ситуації у світі та в Україні? Чисельність населення залежить від багатьох факторів, зокрема від економічних і соціальних умов життя. Кількість людей на Землі щороку зростає, а природні ресурси, якими можна забезпечити нормальне життя, обмежені. Питаннями про закономірності відтворення населення в їх суспільно-історичній обумовленості займається наука демографія (від грец. демос - народ і графів - пишу).<br>Демографічні проблеми визначаються не лише приростом населення, а й природно-кліматичними особливостями регіону, станом його навколишнього середовища. Протягом свого розвитку людське суспільство в процесі господарської діяльності постійно впливало на довкілля, змінюючи його, на жаль, не на краще. Людина не може існувати без природи, тому повинна запобігати процесам її руйнування, сприяти збереженню екологічної рівноваги.<br>Для суспільства, що розвивається швидкими темпами, характерна динамічна рівновага. При цьому зростаючі потреби в продуктах харчування, водних ресурсах, сировині та переробці відходів задовольняються завдяки підвищенню корисної діяльності людини, а також завдяки економним витратам енергії та інтенсивному використанню абіотичних і біотичних компонентів середовища. В історії людства бували періоди, коли екологічний баланс порушувався, що призводило до серйозних соціальних та біологічних наслідків.<br>Серед демографічних показників найінформа-тивнішими є середня тривалість життя, народжуваність, загальна й дитяча смертність, переселення людей.<br>Які характерні особливості демографічних показників? Сучасна людина змушена адаптуватися не тільки до природних, а й до створених нею штучно умов, які здебільшого негативно впливають на такий демографічний показник, як тривалість життя.<br>Середня тривалість життя - це кількість років, які в середньому проживає індивідуум із певної групи людей конкретного року народження. У наш час середня тривалість життя в різних країнах світу неоднакова: найвища вона в Японії та Ісландії (майже 80 років), а найнижча - у Республіці Чад (39 років).<br>Проте вона різна у чоловіків та жінок. Україна за тривалістю життя чоловіків посідає 29 місце в Європі й 49 у світі, а жінок - 27 і 39 місця відповідно. Різке зниження середньої тривалості життя в Україні зафіксовано з 1987 р. (у чоловіків - приблизно на три, а у жінок - на два роки). Таке скорочення вважають безпрецедентним для мирного часу й пов'язують переважно з екологічним забрудненням і наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС та соціально-економічною кризою в країні.<br>Народжуваність - це процес оновлення суспільства за рахунок появи нового життя. Україна належить до країн із низькою народжуваністю. Рівень народжуваності в Україні давно не забезпечує простого відтворення населення.<br>Основними причинами зниження народжуваності в Україні вважають:<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; катастрофічне зниження життєвого рівня переважної більшості населення внаслідок соціально-економічної кризи;<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; невирішеність екологічних проблем, загострених наслідками Чорнобильської катастрофи;<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; соціально-психологічний дискомфорт, невпевненість у зміні найближчим часом ситуації на краще.<br>Крім зниження народжуваності та відтворення населення, демографічну ситуацію в Україні погіршує підвищення рівня смертності. Це один з важливих показників, що характеризує добробут людей, умови їхньої праці та побуту, досягнення медицини і всієї системи охорони здоров'я.<br>Смертність визначають відношенням кількості померлих до загальної кількості населення. За останні роки в окремих областях України (Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій та ін.) рівень смертності значно перевищив рівень народжуваності. Серед основних причин смертності перше місце посідають серцево-судинні хвороби, друге - злоякісні новоутворення, третє - нещасні випадки, отруєння та травми, четверте - хвороби органів дихання.<br>Звертає на себе увагу різке збільшення смертності працездатного населення від нещасних випадків, отруєнь і травм як у чоловіків, так і жінок. Зросла смертність внаслідок алкоголізму, наркоманії, збільшилася кількість самогубств.<br>Важливою характеристикою демографічної ситуації в країні є дитяча смертність, особливо серед немовлят, тобто дітей до одного року. Цей показник здавна слугує оцінкою соціального благополуччя суспільства.<br>Еміграція (від лат. емігро - виселяюсь), або переселення людей, - виїзд громадян із своєї країни в іншу на постійне проживання. Останніми роками в Україні посилився еміграційний процес. Негативним у ньому є те, що країну покидає молодь, соціально активна частина населення. Причиною цього є нестабільність соціально-економічних процесів. Втрата такої частини населення завжди негативно позначається на розвитку держави.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>1. За допомогою яких основних демографічних показників можна оцінити суспільне здоров'я населення?
+
ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ<br>&nbsp;<br>Яка загальна характеристика демографічної ситуації у світі та в Україні? Чисельність населення залежить від багатьох факторів, зокрема від економічних і соціальних умов життя. Кількість людей на Землі щороку зростає, а природні ресурси, якими можна забезпечити нормальне життя, обмежені. Питаннями про закономірності відтворення населення в їх суспільно-історичній обумовленості займається наука демографія (від грец. демос - народ і графів - пишу).<br>Демографічні проблеми визначаються не лише приростом населення, а й природно-кліматичними особливостями регіону, станом його навколишнього середовища. Протягом свого розвитку людське суспільство в процесі господарської діяльності постійно впливало на довкілля, змінюючи його, на жаль, не на краще. Людина не може існувати без природи, тому повинна запобігати процесам її руйнування, сприяти збереженню екологічної рівноваги.<br>Для суспільства, що розвивається швидкими темпами, характерна динамічна рівновага. При цьому зростаючі потреби в продуктах харчування, водних ресурсах, сировині та переробці відходів задовольняються завдяки підвищенню корисної діяльності людини, а також завдяки економним витратам енергії та інтенсивному використанню абіотичних і біотичних компонентів середовища. В історії людства бували періоди, коли екологічний баланс порушувався, що призводило до серйозних соціальних та біологічних наслідків.<br>Серед демографічних показників найінформа-тивнішими є середня тривалість життя, народжуваність, загальна й дитяча смертність, переселення людей.<br>Які характерні особливості демографічних показників? Сучасна людина змушена адаптуватися не тільки до природних, а й до створених нею штучно умов, які здебільшого негативно впливають на такий демографічний показник, як тривалість життя.<br>Середня тривалість життя - це кількість років, які в середньому проживає індивідуум із певної групи людей конкретного року народження. У наш час середня тривалість життя в різних країнах світу неоднакова: найвища вона в Японії та Ісландії (майже 80 років), а найнижча - у Республіці Чад (39 років).<br>Проте вона різна у чоловіків та жінок. Україна за тривалістю життя чоловіків посідає 29 місце в Європі й 49 у світі, а жінок - 27 і 39 місця відповідно. Різке зниження середньої тривалості життя в Україні зафіксовано з 1987 р. (у чоловіків - приблизно на три, а у жінок - на два роки). Таке скорочення вважають безпрецедентним для мирного часу й пов'язують переважно з екологічним забрудненням і наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС та соціально-економічною кризою в країні.<br>Народжуваність - це процес оновлення суспільства за рахунок появи нового життя. Україна належить до країн із низькою народжуваністю. Рівень народжуваності в Україні давно не забезпечує простого відтворення населення.<br>Основними причинами зниження народжуваності в Україні вважають:<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; катастрофічне зниження життєвого рівня переважної більшості населення внаслідок соціально-економічної кризи;<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; невирішеність екологічних проблем, загострених наслідками Чорнобильської катастрофи;<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; соціально-психологічний дискомфорт, невпевненість у зміні найближчим часом ситуації на краще.<br>Крім зниження народжуваності та відтворення населення, демографічну ситуацію в Україні погіршує підвищення рівня смертності. Це один з важливих показників, що характеризує добробут людей, умови їхньої праці та побуту, досягнення медицини і всієї системи охорони здоров'я.<br>Смертність визначають відношенням кількості померлих до загальної кількості населення. За останні роки в окремих областях України (Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій та ін.) рівень смертності значно перевищив рівень народжуваності. Серед основних причин смертності перше місце посідають серцево-судинні хвороби, друге - злоякісні новоутворення, третє - нещасні випадки, отруєння та травми, четверте - хвороби органів дихання.<br>Звертає на себе увагу різке збільшення смертності працездатного населення від нещасних випадків, отруєнь і травм як у чоловіків, так і жінок. Зросла смертність внаслідок алкоголізму, наркоманії, збільшилася кількість самогубств.<br>Важливою характеристикою демографічної ситуації в країні є дитяча смертність, особливо серед немовлят, тобто дітей до одного року. Цей показник здавна слугує оцінкою соціального благополуччя суспільства.<br>Еміграція (від лат. емігро - виселяюсь), або переселення людей, - виїзд громадян із своєї країни в іншу на постійне проживання. Останніми роками в Україні посилився еміграційний процес. Негативним у ньому є те, що країну покидає молодь, соціально активна частина населення. Причиною цього є нестабільність соціально-економічних процесів. Втрата такої частини населення завжди негативно позначається на розвитку держави.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>1. За допомогою яких основних демографічних показників можна оцінити суспільне здоров'я населення?  
2. Що таке середня тривалість життя людини?  
2. Що таке середня тривалість життя людини?  
-
3. Що таке народжуваність? Які основні причини зниження народжуваності?
+
3. Що таке народжуваність? Які основні причини зниження народжуваності?  
4. Які основні причини смертності працездатного населення?  
4. Які основні причини смертності працездатного населення?  
-
5. Що таке еміграція і як вона впливає на стан розвитку країни?
+
5. Що таке еміграція і як вона впливає на стан розвитку країни?  
-
 
+
 +
<br>
''М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас''  
''М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас''  
Строка 19: Строка 19:
''Надіслано читачами з інтернет-сайтів''  
''Надіслано читачами з інтернет-сайтів''  
-
[[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
+
<sub>Книги, підручники, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|конспект біології]] на допомогу вчителю та учням. Біологія обучатись онлайн, уроки онлайн, домашнє завдання запитання та відповіді</sub>
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання                                     [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді)              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ
+
-
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
+
-
<br>
+
<br>  
 +
 
 +
'''<u>Зміст уроку</u>'''
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас                     
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання
 +
 +
'''<u>Практика</u>'''
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання
 +
 +
'''<u>Ілюстрації</u>'''
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
 +
 +
'''<u>Доповнення</u>'''
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів                         
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше
 +
 +
'''<u>Тільки для вчителів</u>'''
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]
 +
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].

Текущая версия на 10:56, 15 октября 2009

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Демографічні проблеми в Україні


ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
 
Яка загальна характеристика демографічної ситуації у світі та в Україні? Чисельність населення залежить від багатьох факторів, зокрема від економічних і соціальних умов життя. Кількість людей на Землі щороку зростає, а природні ресурси, якими можна забезпечити нормальне життя, обмежені. Питаннями про закономірності відтворення населення в їх суспільно-історичній обумовленості займається наука демографія (від грец. демос - народ і графів - пишу).
Демографічні проблеми визначаються не лише приростом населення, а й природно-кліматичними особливостями регіону, станом його навколишнього середовища. Протягом свого розвитку людське суспільство в процесі господарської діяльності постійно впливало на довкілля, змінюючи його, на жаль, не на краще. Людина не може існувати без природи, тому повинна запобігати процесам її руйнування, сприяти збереженню екологічної рівноваги.
Для суспільства, що розвивається швидкими темпами, характерна динамічна рівновага. При цьому зростаючі потреби в продуктах харчування, водних ресурсах, сировині та переробці відходів задовольняються завдяки підвищенню корисної діяльності людини, а також завдяки економним витратам енергії та інтенсивному використанню абіотичних і біотичних компонентів середовища. В історії людства бували періоди, коли екологічний баланс порушувався, що призводило до серйозних соціальних та біологічних наслідків.
Серед демографічних показників найінформа-тивнішими є середня тривалість життя, народжуваність, загальна й дитяча смертність, переселення людей.
Які характерні особливості демографічних показників? Сучасна людина змушена адаптуватися не тільки до природних, а й до створених нею штучно умов, які здебільшого негативно впливають на такий демографічний показник, як тривалість життя.
Середня тривалість життя - це кількість років, які в середньому проживає індивідуум із певної групи людей конкретного року народження. У наш час середня тривалість життя в різних країнах світу неоднакова: найвища вона в Японії та Ісландії (майже 80 років), а найнижча - у Республіці Чад (39 років).
Проте вона різна у чоловіків та жінок. Україна за тривалістю життя чоловіків посідає 29 місце в Європі й 49 у світі, а жінок - 27 і 39 місця відповідно. Різке зниження середньої тривалості життя в Україні зафіксовано з 1987 р. (у чоловіків - приблизно на три, а у жінок - на два роки). Таке скорочення вважають безпрецедентним для мирного часу й пов'язують переважно з екологічним забрудненням і наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС та соціально-економічною кризою в країні.
Народжуваність - це процес оновлення суспільства за рахунок появи нового життя. Україна належить до країн із низькою народжуваністю. Рівень народжуваності в Україні давно не забезпечує простого відтворення населення.
Основними причинами зниження народжуваності в Україні вважають:
-    катастрофічне зниження життєвого рівня переважної більшості населення внаслідок соціально-економічної кризи;
-    невирішеність екологічних проблем, загострених наслідками Чорнобильської катастрофи;
-    соціально-психологічний дискомфорт, невпевненість у зміні найближчим часом ситуації на краще.
Крім зниження народжуваності та відтворення населення, демографічну ситуацію в Україні погіршує підвищення рівня смертності. Це один з важливих показників, що характеризує добробут людей, умови їхньої праці та побуту, досягнення медицини і всієї системи охорони здоров'я.
Смертність визначають відношенням кількості померлих до загальної кількості населення. За останні роки в окремих областях України (Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій та ін.) рівень смертності значно перевищив рівень народжуваності. Серед основних причин смертності перше місце посідають серцево-судинні хвороби, друге - злоякісні новоутворення, третє - нещасні випадки, отруєння та травми, четверте - хвороби органів дихання.
Звертає на себе увагу різке збільшення смертності працездатного населення від нещасних випадків, отруєнь і травм як у чоловіків, так і жінок. Зросла смертність внаслідок алкоголізму, наркоманії, збільшилася кількість самогубств.
Важливою характеристикою демографічної ситуації в країні є дитяча смертність, особливо серед немовлят, тобто дітей до одного року. Цей показник здавна слугує оцінкою соціального благополуччя суспільства.
Еміграція (від лат. емігро - виселяюсь), або переселення людей, - виїзд громадян із своєї країни в іншу на постійне проживання. Останніми роками в Україні посилився еміграційний процес. Негативним у ньому є те, що країну покидає молодь, соціально активна частина населення. Причиною цього є нестабільність соціально-економічних процесів. Втрата такої частини населення завжди негативно позначається на розвитку держави.
 
 
1. За допомогою яких основних демографічних показників можна оцінити суспільне здоров'я населення?

2. Що таке середня тривалість життя людини?

3. Що таке народжуваність? Які основні причини зниження народжуваності?

4. Які основні причини смертності працездатного населення?

5. Що таке еміграція і як вона впливає на стан розвитку країни?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Книги, підручники, конспект біології на допомогу вчителю та учням. Біологія обучатись онлайн, уроки онлайн, домашнє завдання запитання та відповіді


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.