KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 49. Відмінювання прикметників м'якої групи

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ М'ЯКОЇ ГРУПИ
 
Н.  давній              давня             давнє              давні
Р.  давнього          давньої           давнього         давніх
Д.  давньому         давній             давньому        давнім
Зн. як Н. або Р.     давню             давнє              як Н. або Р.
Ор. давнім            давньою          давнім             давніми
М.  (у) давньому   (у) давній        (у) давньому    (у) давніх
     (давнім )                                (давнім )


Прикметники м'якої групи у відмінкових закінченнях мають літеру і: синій, синім, сині, синіми, на синіх.
В орудному відмінку однини прикметники жіночого роду обох груп мають закінчення -ою: багряною, синьою, свіжою.
У називному і знахідному відмінках множини всі прикметники мають закінчення -і: багряні, сині.
♦    Усно провідміняйте прикметники: навчальний, освітній.

 Перепишіть, уставте пропущені літери.
1. Повернулася дівчинка зі свіж..ю вод..ю. (М. Старицький). 2. Очі син..ою зор..ю засвітились у вікні. (В. Сосюра). 3. Як не любити утоми цілющ.л' після г..ряч..ї гри? Поклику птаха над темн..ю пущ..ю, рідних пісень з-за гори? (М. Рильський). 4. Найкращ..ю риб..ю дід вважав линину. (О.Довженко).

Подані прикметники поставте у формі родового, орудного й місцевого відмінків однини. Утворені форми запишіть, виділіть відмінкові закінчення. З утвореними формами прикметників усно складіть словосполучення.
Зразок. Вечірній — вечірнь-ого, вечірн-ім, у вечірнь-ому.

Веселий, розкішний, братній, самотній.
Присвійні прикметники із суфіксом -їв (-їв), -ин (- їн) відмінюються як прикметники твердої групи.
 Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи у потрібній формі. Групу, відмінок і число кожного запишіть у дужках.
1. Васько обережно узяв (бабусин) руку і чмокнув. (В. Винниченко).
2.    Розумна дитина в (батьків) свитині.  (Народна творчість).
3.    Виплив вінок із м'яти край (Василів) хати. (Л. Забашта). 4. Село всюди озивалося йому (материн) словом. (М. Стельмах). 5. З (Дарина) грудей вирвалося зітхання. (М. Старицький). 6. Не знаймо хитрощів (зміїний)! (За М. Доленгом).


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими