KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 5. Життєдіяльність рослин

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Біологія: Життєдіяльність рослин


Пригадайте Які функції листка? Яка будова жилок?


Яка тривалість життя листків? Листки більшості квіткових рослин живуть лише протягом теплих місяців року. В однорічних видів вони відмирають разом з іншими надземними частинами рослини. В багаторічних дерев'янистих рослин листки живуть протягом одного року і повністю опадають певної пори. Рослини, в яких листки замінюються щорічно, називають листопадними. Це такі добре відомі вам рослини, як береза, клен, липа, яблуня, горобина і безліч інших.
У деяких рослин листки живуть кілька років. Придивіться, наприклад, до фікуса чи монстери. Вони завжди зелені. Це тому, що листки в них замінюються поступово. Старі листки відмирають, і водночас з'являються нові - молоді. Так само поступово замінюються листки і в деяких рослин у природі. Такі рослини називають вічнозеленими (мал. 77). Отже, до вічнозелених належать рослини, які у всі пори року вкриті листками. Це брусниця, лавровишня, верес, сосна.

Вічнозелені рослини. фото
Мал. 77. Вічнозелені рослини: багно (1), верес (2), брусниця (3), сосна (4)


Природне явище масового відпадання листків у рослин на період несприятливих умов називають листопадом. Найвідоміший осінній листопад, хоча у рослин посушливих кліматів він може спостерігатись і влітку. Скидаючи листки, рослини захищаються від надмірної втрати води. Якби рослини в прохолодний зимовий період не скидали листки, вони неодмінно загинули б від нестачі води. Це пояснюється тим, що листки продовжували б випаровувати воду, а коренева система за низьких температур не змогла б забезпечити нею рослину. А у таких вічнозелених квіткових рослин, як брусниця, журавлина, або у багатьох хвойних, як-от сосни і ялини, листки настільки дрібні, що води випаровують небагато.
Осінній листопад супроводжується зміною забарвлення листків -однією з перших ознак осені. Жовтіють берези, ясени та липи, рожевіють листки калини та бруслини, червоніє листя дикого винограду та клена. Чим зумовлене це море барв осені? Ми вже згадували, що в листках рослин одночасно із зеленим пігментом - хлорофілом є й інші пігменти, зокрема золотаво-жовті, жовтогарячі, червоні. Ближче до осені у листках руйнується насамперед хлорофіл. Інші пігменти стійкіші, тому восени їхня наявність у листках стає помітною.
Які ж чинники зумовлюють листопад? Підготовка до листопаду розпочинається задовго до того, як настає несприятливий період у житті рослини. Серед умов, що спричинюють листопад, важливе значення має зміна тривалості світлового дня. З настанням осені коротшає день, знижується температура повітря, зменшуються випаровування та надходження води через кореневу систему. Одночасно посилюється відплив органічних речовин з листка в стебло та корінь. Тож від пал ий листок має низький вміст цих сполук. Проте в ньому міститься значна кількість інших речовин. Тому, скидаючи листки, рослина водночас позбавляється різних шкідливих продуктів обміну, які накопичилися в них.

Поблизу стебла в черешку листка є шар клітин основної тканини (мал. 79). Восени ці клітини починають посилено поділятись, утворюючи впоперек черешка відокремлювальний шар. Клітини цього шару поступово стають гладенькими та округлими, між ними виникають великі міжклітинники, тому вони легко відокремлюються одна від одної. У результаті до початку листопаду листок прикріплюється до стебла лише завдяки жилкам. Достатньо краплини дощу чи подиху вітру, як він опадає. Інколи листки опадають навіть під власною масою.

Схема утворення відокремлювального шару. фото

Мал. 79. Схема утворення відокремлювального шару


Опале листя розкладають ґрунтові бактерії, гриби (мал. 80), тварини, а мінеральні солі, що утворилися внаслідок цього розкладу, знову
використовують рослини.

Мал. 80. Опале листя є поживою для грибів.jpg
Мал. 80. Опале листя є поживою для грибів


Листопад зумовлений не лише зовнішніми чинниками, а й особливостями життєдіяльності самої рослини. Наприклад, хоча в теплицях і підтримують постійні сприятливі для росту умови, листопадні рослини все-таки восени скидають листки.
Які відомі видозміни листка? Крім основних функцій (фотосинтезу, випаровування води, дихання), листки можуть виконувати й деякі додаткові, у зв'язку з чим вони дещо видозмінюються (мал. 81).

[[Видозміни листків. фото|Мал. 81. Видозміни листків.jpg]]
Мал. 81. Видозміни листків: захисні колючки у кактуса (1) і барбарису (2); вусики гороху (3); брунькові луски (4); ловильні листки росички (5); м'ясисті листки молодила (6)


Рослини посушливих місцевостей у листках накопичують воду, тому вони стають м'ясистими (алое, молодило). Часто листки видозмінюються на захисні колючки, як-от у кактусів чи барбарису. А в акації білої колючки - це видозмінені прилистки. У кактусів жорсткі колючки не лише захищають від виїдання тваринами, а й зменшують випаровування води. Вода в кактусів накопичується у стеблі. У спекот-них пустелях Центральної Америки зростають кактуси, здатні накопичувати у своєму тілі до 3 т води!
Ще однією з видозмін листка є вусики. Всім вам добре відома така рослина, як горох. Він має довге тонке стебло. Окремі листочки складних листків цієї рослини перетворилися на вусики, якими він чіпляється за різні предмети і закріплює стебло у певному положенні. Отже, на вусики у рослин можуть видозмінюватись як окремі листки (мал. 81), так і весь пагін (мал. 63).
Листки можуть перетворюватись на луски. Соковиті луски цибулин (наприклад, у добре відомої вам цибулі ріпчастої) слугують для накопичення запасних поживних речовин та води. А зовнішні сухі луски захищають внутрішні частини цибулин чи бруньок від механічних ушкоджень, пересихання, низьких чи високих температур.
У комахоїдних рослин (росичка, венерина мухоловка, пухирник) листки пристосовані для вловлення та перетравлення комах (мал. 81). Ці листки здатні не лише захоплювати здобич, а й виділяти травні соки, що її перетравлюють. Вважають, що, споживаючи дрібних комах, комахоїдні рослини компенсують нестачу деяких сполук у ґрунті, на якому вони зростають. Відомо приблизно 500 видів комахоїдних рослин, здебільшого це мешканці тропіків. В Україні трапляються альд-рованда пухирчаста, а також декілька видів росичок.


Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
листопадні та вічнозелені рослини, листопад

Залежно від тривалості життя листків та характеру їхньої заміни рослини поділяють на листопадні та вічнозелені. Листопад захищає рослину від надмірних витрат води та дає їй змогу позбутися кінцевих продуктів обміну речовин. Здійснюючи додаткові функції, листки можуть видозмінюватися на колючки, луски, вусики тощо.


Запитання для контролю
1. Які рослини називають листопадними, а які вічнозеленими? Наведіть приклади.
2. Що таке листопад? Які чинники його зумовлюють?
3. Яке значення листопаду для рослин?
4. Які основні видозміни листків?
5. Чому здатні до фотосинтезу комахоїдні рослини споживають ще й дрібних тварин?
6. Як за допомогою листків у деяких рослин може відбуватися вегетативне розмноження?


Поміркуйте

Яке значення вічнозелених рослин для існування життя на нашій планеті?М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас


Вислано читачами інтернет-сайту


Скачати підручник з біології 7 клас, допомога учням, шкільна програма онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.