KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 50. Загальна характеристика царства Гриби

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Загальна характеристика царства Гриби


Пригадайте Які особливості будови характерні для клітин рослин? Назвіть царства живої природи. Що таке спорангій та спора?

Кожен із вас бачив гриби, збирав їх, споживав у їжу. А чи замислювалися ви над тим, що собою становлять гриби? Чому їх не відносять ані до рослин, ані до тварин? Тож познайомимося з цими організмами ближче.
Які ознаки притаманні грибам? Гриби - одні з найдавніших мешканців нашої планети. Вони освоїли всі можливі середовища життя: ґрунт, водойми. Багато грибів оселяється на поверхні або всередині інших живих істот. Є види грибів, здатні існувати там, де більшість живих організмів жити не можуть, наприклад у тих місцях, де немає кисню.
Гриби мають деякі ознаки, притаманні рослинам, тому раніше їх разом із водоростями відносили до нижчих рослин. Клітини грибів оточені щільною клітинною стінкою, розташованою над плазматичною мембраною. Але до її складу входить не клітковина, як у рослин, а інший вуглевод - хітин. Ця сполука трапляється і в деяких тварин: комах, павуків, раків. Завдяки клітинній стінці клітини грибів, як і клітини рослин, не здатні активно змінювати свою форму.
У клітинах грибів, як і в клітинах рослин, є вакуолі з клітинним соком. У клітинах тварин цієї органели немає. Як і рослини, гриби не здатні до активного руху і не здатні поглинати тверду їжу, їхні клітини можуть всмоктувати лише розчини різних сполук.
Клітини грибів, як і клітини більшості тварин, не мають хлоропластів та інших типів пластид. Клітини грибів так само, як і клітини рослин і тварин, мають ядро та мітохондрії.
Різноманітні гриби. фото
Мал. 196. Різноманітні гриби

Гриби, як і тварини, - гетеротрофні організми, що не здатні до фотосинтезу. Необхідні їм сполуки гриби створюють не з неорганічних речовин, а з тих органічних, які вони поглинають із навколишнього середовища. Тому в їхніх клітинах, як і в клітинах тварин, відкладається не крохмаль, а інший вуглевод - глікоген.
Отже, гриби не є ані рослинами, ані тваринами. Вони утворюють окреме царство організмів - царство Гриби.
Яка різноманітність грибів? Відомо понад 100 тис. видів грибів. Проте більшість видів грибів ще не відомі науці. Знайти в природі ці види та описати їх, можливо, зможе й дехто з вас, кого зацікавить ця незвичайна й водночас загадкова група мешканців нашої планети.
Серед грибів є одноклітинні організми, як-от дріжджі, клітини яких можна роздивитися лише під мікроскопом. Водночас є серед грибів і багатоклітинні організми, наприклад шапкові. їхні грибні нитки, розташовані в ґрунті, можуть сягати завдовжки не один метр. А плодові тіла, розташовані над поверхнею ґрунту, в діаметрі можуть становити десятки сантиметрів і важити кілька кілограмів. На відміну від рослин, гриби не утворюють тканин.
Також різною може бути і тривалість життя грибів. Якщо в дріжджів час від одного поділу клітини до іншого за сприятливих умов
становить усього 20-30 хвилин, то шапкові гриби живуть десятки років.
Як у грибів відбуваються процеси життєдіяльності? Ми вже згадували, що гриби - це гетеротрофні організми, які споживають готові органічні сполуки. Мабуть, на нашій планеті немає жодної органічної сполуки, яку б не могли розкладати й споживати гриби. Безліч грибів належать до сапро-трофів - вони споживають мертву органіку, очищуючи від неї поверхню землі (мал. 197). Неорганічні сполуки, які при цьому утворилися, можуть споживати рослини. Крім того, у грибах накопичуються органічні речовини, які після руйнування грибниці перетворюються на перегній. Таким чином, гриби-сапротрофи відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Але деякі з грибів-сапротрофів, оселяючись на продуктах харчування, на виробах із деревини, можуть їх псувати.
Гриби-сапротрофи. фото
Мал 197. Гриби-сапротрофи

Багато видів грибів живляться завдяки співжиттю з іншими організмами. Так, шапкові гриби можуть вступати у взаємовигідне співжиття з кореневою системою різних рослин. Але серед грибів є й багато паразитичних видів. Вони оселяються на поверхні або всередині тіла не тільки рослин, а й тварин та людини. Такі паразитичні види живляться соками організму хазяїна, спричиняючи різні небезпечні захворювання.
Більшість грибів, як і рослини, дихають киснем. Але серед грибів є й такі, що можуть мешкати в середовищі, де кисню немає. До таких організмів належить багато видів дріжджів. Необхідну їм енергію вони отримують за рахунок розщеплення органічних речовин без участі кисню. Такі організми називають анаеробами.
Гриби, як і інші організми, здатні розмножуватися. Розмножуються вони різними способами: вегетативно, статево або нестатево.
Вегетативно розмножуються багатоклітинні гриби. Як і в рослин, розмноження здійснюється внаслідок відокремлення багатоклітинних частин. Статеве розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих статевих клітин - чоловічих (сперматозоїдів) та жіночих (яйцеклітин).
Нестатеве розмноження найчастіше здійснюється спорами (мал. 198). Це спеціалізовані нестатеві клітини, оточені захисною оболонкою. Органи, в яких утворюються спори, мають загальну назву спорангії. Як і в рослин, спори грибів слугують також для поширення. Спори можуть поширюватися вітром, водою або їх поширюють тварини.
У дріжджів нестатеве розмноження здійснюється внаслідок брунькування клітини. У цьому разі від більшої клітини, материнської, відокремлюється дрібніша - брунька. Рідше дріжджі розмножуються поділом клітини навпіл.
Розмноження грибів спорами. фото
Maл. 198. Розмноження грибів спорами

Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
анаеробні організми

Підсумки
Гриби - одне з царств гетеротрофних організмів, їхні клітини позбавлені хлорофілу. Серед грибів є як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. Клітини грибів оточені клітинною стінкою, до складу якої входить хітин.

Запитання для контролю
1. Які організми відносять до царства Гриби?
2. Де поширені гриби?
3. Які особливості будови клітини грибів?
4. Які способи живлення грибів?
5. Які способи розмноження грибів?


Поміркуйте
Які риси відрізняють гриби від рослин і тварин?

М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Планування уроків з біології, книги та підручники по всім предметам, учням та вчителям на допомогу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.