KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 52. Відмінювання прізвищ прикметникового типуТема 53. Написання російських прізвищ

НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ
Прочитайте і зробіть висновок: чи ВІДМІНЮЮТЬСЯ ЧОЛОВІЧІ прізвища на -енк (о), -чук, -ук? Чи ВІДМІНЮЮТЬСЯ ЖІНОЧІ прізвища з цими суфіксами?
Зверніться до Олега Костенка.      

Спитайте в Оксани Костенко.

Передайте Петрові Бондарчуку.   

Поясніть Олені Бондарчук.

Порадьтеся з Іваном Сидоруком.   

Домовтеся з Марією Сидорук.
♦    Чи відмінюються чоловічі прізвища з нульовим закінченням і основою на приголосний (Білаш, Шевчук)? Чи відмінюються жіночі прізвища на приголосний?
♦    Провідміняйте усно: Ніна Іщенко, Петро Іщенко, Назарій Яремчук, Світлана Яремчук, Леся Лупій, Олесь Лупій.

 Прочитайте. Доберіть і запишіть по два прізвища — чоловіка й жінки — прикметникового походження. Виділіть у прізвищах суфікси.
Прізвища прикметникової форми на -ський, -зький, -цький посідають третє (після прізвищ на -енко та -чук, -ук) місце серед українських прізвищ.
Поширеним типом родових прізвищ є найменування, утворені від назв населених пунктів з допомогою суфіксів -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий): Любомирський (від Любомирськ), Порицький (від Порицьк), Острозький (від Острог).

Російські прізвища прикметникової форми передаємо з дотриманням норм українського правопису. Російська літера е передається українською є:
•    якщо в українській мові є споріднене слово з постійним і: рос. Репин — укр. Рєпін (бо ріпа);
•    у суфіксах -єв, -єєв, якщо вони стоять після шиплячих, р або ц: рос. Бондарев — укр. Бондарєв, рос. Плещеев — укр. Плещєєв.
Російську літеру и передаємо українською и:
•    після шиплячих та ц: рос. Сажин — укр. Сажин, рос. Пущин — укр. Пущин, рос. Синицьін — укр. Синицин;
•    якщо в українській мові є споріднене слово з и: рос. Тихомиров — укр. Тихомиров (бо тихий і мир);
в У суфіксах -ик-, -иц-, -ич-, -ищ-: рос. Стариков — укр. Стариков, рос. Куницин — укр. Куницин, рос. Ганич — укр. Ганич, рос. Радищев — укр. Радищев.
Літері е в російських прізвищах в українській мові відповідають:
•    буквосполука йо (якщо е позначає [йо]): Соловков;
•    буквосполука ьо (якщо е позначає м'якість попереднього приголосного та [о]): Корольов.
Апостроф у прізвищах уживається за правилами українського правопису.

Прочитайте. Поясніть написання російських прізвищ прикметникової форми.
Лєсков, Чехов, Бєлов, Лєрмонтов, Купрін, Житков, Муравйов, Снегірьов, Ільїн, Аляб'єв, Ананьєв, Чонкін, Гур'їн, Григор'єв.
Запишіть прізвища за алфавітом, уставляючи на місці крапок пропущені літери або апостроф.
Ш..шк..н, Бун..н, Блох..н, Турчан..нов, Тат..щев, Ф..л..пов, Н..К..ТІН, Гол..ц..н, Вав..лов, Шаляп..н, Бабк..н, Мечн..ков, Яковл..в, Єрм..лов, Тург..н..в, Леонт..єв, Н..красов, Медв..д..в, Лапт..в, Андр..в, Ш..ряєв, Селезн..ов, Ал..охін, Анан.лн, Ареф..єв, Мар.лн, Лук..янов, Трет..яков.
Прізвища прикметникової форми на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ін (-їн) відмінюються як іменники другої відміни, за винятком орудного відмінка: Виноградовим, Гаршиним, Ільїним.

Перепишіть, уставте пропущені літери. Визначте відмінки прізвищ.
1. Мальовнича пр..рода України надихала на зображення поет..чних кра..видів художників Василя Троп..н..на, Миколу Н..ст..рова, Архипа Куїнджі. (З календаря). 2. Під час навчання в Академії мистецтв Віктор Васн..цов познайомився і Іллею Р..піним, Миколою Пол..новим, Василем Суриковим та іншими живописцями. (7. Войцехівська). 3. Прем'єра опери Петра Ілліча Чайковського «Євгеній Он..гін» в Києві відбулася 1884 року. (З календаря).

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Ти учень Лисенка, ти України син. Але з рідні тобі і мужній Бород..н (М. Рильський). 2. Відомим фахівцем з географії України був Микола Дм..трієв. (З підручника). 3. Найперша радянська ЕОМ була створена в Києві Сергієм Олексійовичем Л..б..д..вим. (З журналу). 4. А друг мій Миша Ал..кс..єв мені Марлинського читав. (М. Рильський). Складіть і запишіть висловлювання на тему «Що я знаю про походження свого прізвища».

Як ви гадаєте, чи впливає прізвище на долю людини? Свою думку обґрунтуйте й обговоріть з однокласниками.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими