KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 55. Види числівників

ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. КІЛЬКІСНІ Й ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ.

Прочитайте. До виділених слів поставте питання. Що ці слова означають? До яких частин мови належать?
Військо Запорозької Січі складалося з тридцяти восьми куренів. На початку визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького військо нараховувало вісім тисяч козаків.
Січове військо часом сплутують з реєстровим козацьким військом, яке польський король створив із найманців. Ця армія мала шість полків по одній тисячі козаків у кожному.
На початку війни проти польської шляхти один з полків реєстрового козацтва перейшов на бік Хмельницького. Інші п'ять полків приєдналися до січовиків пізніше.
Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького розпочалася 1648 року.
З підручника історії.
♦    Що передають цифри на письмі? Чи можна записати це словами? Якими частинами мови є такі слова?
♦    Чи є числівник самостійною частиною мови? Свою думку доведіть.
♦    З'ясуйте стиль тексту. Яке завдання виконують у ньому числівники?
Чи є у вас улюблене «щасливе» число? Складіть висловлювання, у якому
♦    поясніть, чому воно вам подобається.
ЧИСЛІВНИК — самостійна частина мови, яка означає число, кількість або порядок предметів при лічбі.
Числівник відповідає на питання скільки? котрий? котра? котре? котрі? Наприклад: вісім, одинадцять, сто тридцять, дванадцятий, сорок третя, дев'яносто сьоме.
 
Прочитайте. Укажіть речення, у якому числівники передають конкретну інформацію про кількість предметів. У яких реченнях числівники означають приблизну кількість і вживаються для образності й виразності?
•    Тарасові Шевченку встановлено сімсот дванадцять пам'ятників в Україні і сімдесят п'ять за кордоном у двадцяти шести країнах світу. Зокрема у США — чотири, Франції — три, Росії — п'ять, Молдові — два.
З довідника.
•    Хай викидає вишня цвіт і двісті літ, і триста літ.
О. Кононенко.
•    Сусід наш по баштану — дід, йому під вісімдесят літ.
Д. Білоус.

У мовленні числівники виконують дві функції:

• інформативну (повідомляють про кількість чогось) — у висловлюваннях усіх стилів, а найчастіше — наукового, офіційно-ділового, публіцистичного;
• експресивну (надають образності, виразності) — у висловлюваннях розмовного й художнього стилів (входять до фразеологізмів, прислів'їв).

Прочитайте фразеологізми, поясніть значення кожного. Визначте числівники. Яка їхня роль?
Два чоботи пара. Сім мішків гречаної вовни. Не мати дев'ятої клепки. На всі чотири боки. До сьомого поту.
♦ 3 двома фразеологізмами усно складіть речення. У якому стилі мовлення вживаються фразеологізми?
За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні та порядкові.
Кількісні числівники означають число або кількість і відповідають на питання скільки? (три, одинадцять, тридцять чотири, п'ятеро, три сьомі).
Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? котра? котре? котрі? [третій, одинадцята, тридцять четверте, двадцяті).
Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові числівники змінюються за родами, числами та відмінками.
Числівники бувають різними членами речення: Двоє третього не чекають. (Народна творчість). Світ широкий, а мати одна! (П. Осадчук). Вісім синів вдова мала, а дев'яту дочку. (Народна творчість).

Перепишіть. Назвіть кількісні й порядкові числівники. Визначте відмінки кількісних числівників. З'ясуйте рід, число й відмінки порядкових.
1. І хоч у світі сторони чотири, я тут живу, бо я цей край люблю. (Л. Костенко). 2. Зажурилась моя парта, третя парта од вікна. (Б. Олійник). 3. Тринадцять руж під вікнами цвіло, тринадцять руж — чотирнадцята біла. (М. Вінграновський). 4. Іду з другом до третього друга у гості. (Д. Іванов).
♦    В останньому реченні підкресліть члени речення. З'ясуйте синтаксичну роль числівника.
Від кожного з позначених цифрами чисел утворіть кількісні й порядкові числівники, запишіть їх.
Зразок. 34 — тридцять чотири, тридцять четвертий.

16, 21, 45, 103.
♦    Запишіть словами дату і рік свого народження. Поставте питання до записаних числівників.

Прочитайте. Кількісні й порядкові числівники випишіть у дві
♦    колонки. Які слова не увійшли до жодної з колонок? Чому?
Шість, шестірка, шестеро, одна шоста, ушосте, шестірня, сотня, сто, сотий, усоте, одна сота, половина, одна друга, подвійний, переполовинений, по-друге, другий, двоє, двійка, два.
♦    Назвіть частини мови, які можуть мати числове значення. Наведіть приклади слів цих частин мови.
 
Кількісні числівники поділяються на розряди:

• цілі  числа (означають кількість предметів у цілих одиницях): п'ятнадцять, сорок;
• дробові (означають кількість частин, виділених у складі цілого): дві цілі і чотири сьомих, півтора, півтораста;
• збірні (означають кількість предметів, яку сприймаємо як єдине неподільне ціле): троє, шестеро, десятеро.
Збірні числівники утворюються тільки від числівників два-двадцять та числівника тридцять. До збірних належать числівники обоє, обидва, обидві. Від деяких збірних числівників утворюються числівники з пестливим значенням: двійко, трійко, п'ятірко.
Збірні числівники вживаються з іменниками, які:

• є назвами істот чоловічого роду (п'ятеро хлопців,четверо коней, одинадцятеро козаків);
• належать до четвертої відміни (шестеро каченят, семеро оленят);
• є назвами неістот середнього роду (двоє імен, троє вікон); уживаються тільки у формі множини (двоє ножиць, троє дверей).
З іменниками жіночого роду та іменниками чоловічого роду — назвами неістот збірні числівники не вживаються.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими