KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 56. Прості, складні та складені числівники

За будовою числівники поділяють на прості, складні та складені.

Прості мають один корінь: два, п'ять, десятеро, сорок, сто;
•    складні утворені поєднанням двох коренів: п'ятдесят, шістдесят, вісімдесят, дев'яносто, двісті;
•    складені утворені з двох і більше простих і складних числівнників: сорок три, двадцять вісім, сто п'ятдесят три, сімсот шістдесят чотири тисячі, три четверті.

Складні числівники пишемо разом: п'ятдесят, вісімсот, чотириста.
Складені числівники пишемо окремо: двадцять чотири, двісті дев'яносто три, дві п'яті, три цілі і вісім сотих.

Прочитайте. Визначте числівники, що позначають цілі числа, дробові й збірні.
1. Ми ішли через поле двоє. (В. Симоненко). 2. Сідай швидко на коня: ще сто миль махнем до дня! (С. Руданський). 3. Хто з нас перший ґедзя кинув? І я з запалом, та й ти огонь-петрович! Тобі слово, ти — десятеро. (Панас Мирний). 4. Всі зайці вовків бояться, йде один, а бачать — двадцять. (7. Січовик). 5. Лісорубів тих у лісі налічив я двадцять вісім. (М. Познанська). 6. Хоч запаси води на Землі величезні, на прісну воду припадає лише два й одна друга відсотка. (П. Кравчук). 7. На частку України припадає п'ять і сім десятих відсотка площі Європи. (Ф. Заставний).
♦    Визначте числівники прості, складні та складені.
♦    Визначте фразеологізм, поясніть його значення.
♦    Визначте числівники у фразеологізмах: два чоботи — пара; сім п'ятниць на тиждень; тридцять срібняків; в сто очей дивитися. Розкрийте значення фразеологізмів.
Опишіть графічну роботу Я. Гніздовського, репродукція якої розміщена на попередній сторінці, уживаючи числівники різних розрядів.

Утворіть і запишіть словосполучення, вибравши з дужок потрібне слово.
Зразок. Двоє вікон.
Двоє (друзів, книжок); троє (будинків, пташенят); четверо (очей, днів); п'ятеро (сестер, братів); шестеро (машин, коліс); семеро (возів, саней).
♦    Вибір іменників обґрунтуйте.

 Прочитайте словосполучення. У яких із них кількісні числівники можна замінити на відповідні збірні? Поясніть, чому така заміна неможлива у всіх випадках.
Шість друзів; дві школи; дві руки; три зошити; чотири фломастери; дванадцять дискет; десять однокласників; сорок учасників; п'ятдесят спортсменів; сімнадцять років; п'ятнадцять танцюристів; двадцять п'ять яблук.

Відгадайте загадки. Перепишіть їх, на місці крапок уставляючи числівники, де можливо, збірні.
Носять мене чотири ноги, показують двоє очей, двоє вух в мене слуха, а я всіх везу. (Кінь).
1. Стоїть дуб, на ньому ... (гілка), на кожній гілці по    (гніздо),
в кожному гнізді по .... (пташеня). 2. Сам чорен, та не ворон, є ... (ріг), а не бик, ... (нога), та без копит. 3. У ... (мати) по .... (син).
Іменники при дробових числівниках завжди вживаються у родовому відмінку однини: три четверті кілограма, трьом четвертим кілограма.
 

Передані цифрами числа запишіть словами.
2/3 кілометра, 0,14 гектара, 0,58 центнера, 0,25 тонни.
♦    Визначте відмінки іменників при дробових числівниках.
♦    Позначте в словах орфограму «м'який знак».
М'який знак пишемо після літери т лише в кінці числівників п'ять-дев'ятнадцять, а також двадцять і тридцять. У середині складних числівників [п'ятнадцять, п'ятдесят, шістсот, дев'ятсот) м'який знак не пишемо.

Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставте, де потрібно, м'який знак.
1. П'ят., разів засумнівайся, а тоді до діла збирайся. 2. У ведмедя десят.. пісень, і всі — про мед. 3. Розумна голова прогодує краще, ніж п'ят..десят.. лінивих рук.

Перепишіть, числа передайте словами. Визначте числів-| ники на позначення цілих чисел і дробових. Укажіть числівники прості та складені.
Найбільша ріка України — Дніпро. Довжина Славути — 2 285 км. Інші великі річки України такі: Південний Буг, Дністер, Дунай. Довжина Південного Бугу — 792 км, Дністра — 1 362 км, Дунаю — 2 850 км, з яких у межах України — 164 км. Середній річний стік Дніпра становить 53,5 км, річний стік Дністра — 8,7 км, Південного Бугу — 3,4 км.
З підручника географії.
♦    Позначте в словах орфограми «велика літера» та «м'який знак».
♦    Поясніть закінчення іменників другої відміни у формі родового відмінка.
♦    Визначте речення, ускладнене однорідними членами, поясніть розділові знаки в ньому.

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими