KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 58. Організм і середовище існування. Екологічні групи рослин

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Організм і середовище існування. Екологічні групи рослин


Пригадайте Які умови необхідні для існування рослин? Що таке автотрофні та гетеротрофні організми?

Раніше ви дізналися про будову та процеси життєдіяльності рослин, грибів та прокаріотів. А тепер ми розглянемо вплив умов довкілля на цих істот.
Які чинники впливають на організми? З власного повсякденного досвіду ви знаєте, що ту чи іншу рослину можна знайти лише в певному місці: у лісі, на луці, болоті тощо. Тип місцевості, де поширений даний вид рослин, називають місцезростанням (мал. 219). Рослини та гриби, на відміну від тварин, не можуть активно пересуватися. Тому умови їхнього життя дуже тісно пов'язані з певним місцезростанням.
Усі чинники довкілля, які впливають на живі організми, називають екологічними чинниками. Серед них розрізняють чинники неживої природи, зокрема температуру, вологість, освітленість, вітер, склад ґрунту чи повітря, рельєф місцевості. Іншу групу становлять чинники, зумовлені взаємодією живих організмів між собою. Це чинники живої природи.
Як діяльність людини впливає на довкілля? Особливу групу еко-^ логічних чинників становить діяльність людини, яка докорінно
змінює умови існування живих істот. Людина може руйнувати одні типи рослинних угруповань (вирубування лісів, осушення боліт, розорювання цілинного степу тощо) і штучно створювати інші (сади, поля, городи, пасовища, лісонасадження, парки та ін.) (мал. 220).
Рослини - мешканці водойм (1,2), гір (3), пустель (4). фото
Мал. 219. Рослини - мешканці водойм (1,2), гір (3), пустель (4)

На живих істот діяльність людини часто впливає негативно. Людина може руйнувати місця мешкання рослин, грибів і тварин, масово винищувати певні види організмів (наприклад, рослини, що мають цінну деревину, гарні квітки або які застосовують у медицині, їстівні гриби). Внаслідок цього багато видів організмів зникли з нашої планети або перебувають на межі зникнення.
Людина повинна зрозуміти, що вона не може змінити закони природи, адже вона є лише одним із мільйонів видів живих істот, які живуть на Землі.
Відвернути екологічну катастрофу, спричинену господарською діяльністю, можна лише формуючи екологічне мислення. Це означає, що будь-яке господарське рішення людина повинна приймати, лише переконавшись, що воно не зашкодить навколишньому природному середовищу і не порушить природної рівноваги, що існує між складовими природи.
Небезпечним для рослин та інших організмів є забруднення ґрунтів різними хімічними речовинами (отрутохімікати, надлишки міне-
ральних добрив тощо) та радіонуклідами. Крім того, внаслідок неправильного обробітку ґрунтів порушується їхня природна структура та зменшується товща верхнього родючого гумусового шару.
Парк - штучно створений тип рослинного угруповання. фото
Мал. 220. Парк - штучно створений тип рослинного угруповання

Але під впливом діяльності людини видове різноманіття рослин певних територій може зростати. Так, людина штучно переселила значну кількість видів, переважно культурних рослин, з однієї території на іншу, де ці види раніше не росли. Ви вже знаєте, що з Америки в інші частини світу людина завезла картоплю, помідори, соняшник, кукурудзу (мал. 221).
Однак не завжди переселення рослин з однієї природної зони в іншу приносить користь. Мимоволі людина поширює разом із культурними рослинами і їхніх паразитів та шкідників: відомо, що з бульбами картоплі в усьому світі розповсюдився її небезпечний паразит - гриб фітофтора. На сільськогосподарських угіддях різних континентів поширились одні і ті самі види бур'янів - пирій, хвощ польовий, осот та інші.
Райони походження культурних рослин. фото
Мал. 221. Райони походження культурних рослин

Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
місцезростання, екологічні чинники, екологічне мислення

Підсумки
Тип місцевості, де поширений певний вид рослин, називають місцезростанням. Чинники довкілля, які впливають на живі організми та їхні угруповання, називають екологічними. їх поділяють на чинники неживої (температура, вологість, освітленість тощо) та живої (різноманітні типи зв'язків між організмами) природи. Особливу групу екологічних чинників становить господарська діяльність людини. Внаслідок цієї діяльності змінюються як окремі угруповання живих істот, так і все довкілля в цілому.

Запитання для контролю
1. Що таке місцезростання?
2. Що таке екологічні чинники? Якими вони бувають?
3. Як господарська діяльність впливає на рослини та інші організми?
4. Що таке екологічне мислення?
5. Як людина повинна будувати свої взаємовідносини з природою?

Поміркуйте
Чому нині провідним екологічним чинником, що впливає на живі організми, є господарська діяльність людини?


М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Допомога школяру 7 класу, підручники онлайн, підручник з біології

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.