KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 65. Розряди займенників

ЗА ЗНАЧЕННЯМ І ГРАМАТИЧНИМИ ОЗНАКАМИ ВИДІЛЯЮТЬ ДЕВ'ЯТЬ РОЗРЯДІВ ЗАЙМЕННИКІВ:

Назва розряду       Займенники


ОСОБОВІ               я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони
ЗВОРОТНИЙ          себе
ПИТАЛЬНІ              хто? що? який? чий? котрий? скільки?
ВІДНОСНІ               хто, що, який, чий, котрий, скільки
НЕОЗНАЧЕНІ         хтось, хто-небудь, абихто, щось, казна-що, дехто, деякий, хтозна-який ...
ЗАПЕРЕЧНІ            ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, жодний
ПРИСВІЙНІ             мій, твій, наш, ваш, свій, їхній, його, її
ВКАЗІВНІ                той (отой), цей (оцей), такий (отакий), стільки
ОЗНАЧАЛЬНІ          весь, всякий, кожний, сам, самий, інший
 

♦ Прочитайте прислів'я. Визначте в них займенники, з'ясуйте, до якого розряду належить кожен із них.
1. Усяка травичка на своєму корені росте. 2. Стільки в небі зіро¬чок, скільки в полі копичок. 3. Гречана каша хвалилась, ніби вона з маслом родилась. 4. Ніщо у світі не пропадає даремно. 5. Не одна у світі криниця, можна з абиякої напитися. 6. Син мій, а розум в нього свій. 7. Про когось іншого в нього промова, а про себе жодного слова.

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими