KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 66. Відмінювання особових займенників
(Удалено содержимое страницы)
Строка 1: Строка 1:
 +
<metakeywords>украънська мова, 6 клас, урок, на Тему, Відмінювання особових займенників</metakeywords>ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ<br>
 +
Прочитайте. Які з виділених займенників указують на особу, котра говорить або пише (мовця)? На особу, яка слухає або читає (адресата мовлення)? На особу чи предмет, про які йдеться? Чи<br>завжди зрозуміло, про кого йдеться?<br>Ранками я сідав на велосипед і їхав до великого лісу. Ти тільки послухай, як це було! Велосипед сам собі вибирав стежки, розтинав лісові хащі, мужньо вилазив на косогори. Він усе прагнув стукатися об пеньки, залізати в баюри, я спересердя до нього балакав. Веломашина набиралася тями, робилася шовковою. Вона більше велася мною за кермо, аніж везла мене лісовими нетрями. Певно, тобі нелегко усе це зрозуміти.<br>У лісі мені ніколи не бувало сумно. Він завжди був наповнений для мене живими душами, я з ними однаково думав. Ліс був моїм домом, у лісі мене все вітало, і я всіх розумів — від велетня дуба до малої ялинки. Мабуть, тебе не здивує, що там я був щасливий.<br>''За В. Коренчуком.''<br>&nbsp;<br>Прочитайте правило. У поданих нижче реченнях визначте особові займенники, з'ясуйте особу, число, відмінок кожного. Особові займенники вказують на особу або осіб, які говорять або пишуть (я, ми), на особу (осіб), до яких звернене мовлення (ти, ви), на особу чи предмет, про які йдеться (він, вона, воно, вони).<br>Особові займенники змінюються за числами. Займенник він змінюється ще й за родами.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ОДНИНА&nbsp;&nbsp;&nbsp; МНОЖИНА<br>1 особа &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; я&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ми<br>2 особа&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ти&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ви<br>3 особа&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; він, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; вона, воно&nbsp;&nbsp;&nbsp; вони<br>&nbsp;<br>Особові займенники надають мовленню особливої щирості, схвильованості, задушевності. Найчастіше вони вживаються у листуванні, у творах художньої літератури.<br>Особові займенники змінюються за відмінками. У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному (я — мене; ти — тобою).<br>У непрямих відмінках займенників третьої особи після прийменників з'являється приставний звук [н]: до нього, у неї, при них.<br>&nbsp;<br>1. Ми широкі душею. В нас кожен співа. (Б. Олійник). 2. Хочеш ти, щоб пісню я для тебе склав. (Олександр Олесь). 3. Я б тобі пісню приніс, якщо можна. (А. Малишко). 4. Як заснути мені, коли в серці пісні? (В. Сосюра). 5. Ви сказали кобзу взяти і заграти пісню вам. (Олександр Олесь). 6. Спів мій буде про вас трьох. (Олександр Олесь). 7. О пісне! Від народу кров і плоть ти узяла, щоб липі йому служити. (М. Рильський). 8. А думи линуть, нема їм краю. (В. Сосюра). 9. Тужу за вами, солов'ї Вкраїни! (М. Рильський).<br>Придумайте назву до фотографи. Укажіть особу, число і відмінок зображеного на ній займенника.<br>
 +
 +
Перепишіть прислів'я, подані в дужках особові займенники поставте у потрібному відмінку. Визначте особу, число, відмінок кожного займенника.<br>1. Ви (я) просіть, а я наче не хочу. 2. Ми з (ти), як риба з водою. 3. Комусь ніяково, а (я) однаково. 4. Є квас, та не для (ви)! 5. Ти розказуєш (він) про образи, а він (ти) про гарбузи. 6. Хоч поганий тин, та затишно за (він). 7. Лякали щуку, що в озері (вона) топить будуть. 8. Від неправди люди не мруть, та вже (вони) більше віри не ймуть. 9. Хата з дітьми — базар, без (вони) — пустка.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поясніть появу приставного звука [н] у займенниках третьої особи.<br>
 +
 +
Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. Визначте особові займенники, з'ясуйте їхню особу, відмінок та число.<br>1. Виростеш ти сину вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. (В. Симоненко). 2. Закарпаття Я тобі дарую пісню цю що у душі вирує. (В. Сосюра). 3. Про що тобі мій краю заспіваю? {Олександр Олесь). 4. Я тебе не оспівав мріє! (В. Сосюра).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Пригадайте, які звертання називаємо риторичними. Поясніть розділові знаки при звертаннях.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поясніть, чому особові займенники часто вживаються у реченнях зі звертаннями. У яких випадках уживаються займенники ти, ви?<br><br>Особовий займенник ти вживається за дружнього й теплого спілкування однакових за віком, молодших або добре знайомих співрозмовників.<br>Займенник ви передає поважливе, підкреслено шанобливе ставлення до старшої за віком або малознайомої людини. За офіційних обставин навіть добре знайомі дорослі люди найчастіше спілкуються на «ви».<br>У родині до старших (батьків, дідуся й бабусі) звертаються залежно від уподобань і традицій родини. За давнім українським звичаєм, до старших зверталися на «ви»: «Куди це ви, мамо?» — сполохано кинулись діти. (Б. Олійник). Проте теплота родинних стосунків цілком допускає звертання на «ти»: Рідна мати моя, ти ночей не доспала. (А. Малишко).<br>У листуванні повагу до адресата обов'язково підкреслюють написанням займенника Ви з великої літери. Дієслова та прикметники при займеннику Ви ставлять у множині.<br>Корисна порада: не варто використовувати займенники 3-ої особи в присутності тих, про кого йдеться, бо це не ввічливо.<br>&nbsp;<br>Прочитайте речення. Поясніть уживання особових займенників ТИ — ВИ.<br>1. Привіт, уклін низький Вам, пані. (Олександр Олесь). 2. Мамо, я хочу поговорити з вами. {А. Малишко). 3. Таке ви кажете, дідусю, що й одповісти вам боюся. {Олександр Олесь). 4. Ми з музою були на «ти», хоч зустрічалися нечасто. {М. Доленго). 5. Душе моя, Ви є? {І. Драч). 6. Добрий день, Україно, тобі! {О.Лупій).<br>♦ Складіть і розіграйте діалог, у якому розкрийте значення фразеологізму бути на «ТИ».<br>&nbsp;<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поясніть значення фразеологізму іду на Ви. Розкажіть про його походження.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розкрийте зміст прислів'я «Будемо гостити то у вас, то у тебе». Складіть два запрошення на сімейне свято для двох сімейних пар: літніх сусідів і друзів старшої сестри — студентів.<br>Прочитайте. Визначте зворотний займенник, з'ясуйте його відмінок у кожному з речень. Чи властиві цьому займенникові категорії роду й числа? Свою відповідь обґрунтуйте.<br>1. Не можна створити нічого, не вкладаючи в твір себе. (М. До-ленго). 2. Ти не милуйся сам собою, як кажуть, ніс не задирай. (С. Олійник). 3. Та не для себе, а в собі будуйте Україну! (Д. Павличко).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визначте фразеологізми, поясніть їхнє значення.
 +
 +
 +
 +
''Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас<br>'' ''Надіслано читачами із інтернет-сайтів''
 +
 +
<br> <br>
 +
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді)              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ
 +
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_47._%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 конспект уроку]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
 +
 +
<br>

Версия 13:00, 4 сентября 2009

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

Прочитайте. Які з виділених займенників указують на особу, котра говорить або пише (мовця)? На особу, яка слухає або читає (адресата мовлення)? На особу чи предмет, про які йдеться? Чи
завжди зрозуміло, про кого йдеться?
Ранками я сідав на велосипед і їхав до великого лісу. Ти тільки послухай, як це було! Велосипед сам собі вибирав стежки, розтинав лісові хащі, мужньо вилазив на косогори. Він усе прагнув стукатися об пеньки, залізати в баюри, я спересердя до нього балакав. Веломашина набиралася тями, робилася шовковою. Вона більше велася мною за кермо, аніж везла мене лісовими нетрями. Певно, тобі нелегко усе це зрозуміти.
У лісі мені ніколи не бувало сумно. Він завжди був наповнений для мене живими душами, я з ними однаково думав. Ліс був моїм домом, у лісі мене все вітало, і я всіх розумів — від велетня дуба до малої ялинки. Мабуть, тебе не здивує, що там я був щасливий.
За В. Коренчуком.
 
Прочитайте правило. У поданих нижче реченнях визначте особові займенники, з'ясуйте особу, число, відмінок кожного. Особові займенники вказують на особу або осіб, які говорять або пишуть (я, ми), на особу (осіб), до яких звернене мовлення (ти, ви), на особу чи предмет, про які йдеться (він, вона, воно, вони).
Особові займенники змінюються за числами. Займенник він змінюється ще й за родами.

                    ОДНИНА    МНОЖИНА
1 особа             я              ми
2 особа            ти              ви
3 особа            він,          вона, воно    вони
 
Особові займенники надають мовленню особливої щирості, схвильованості, задушевності. Найчастіше вони вживаються у листуванні, у творах художньої літератури.
Особові займенники змінюються за відмінками. У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному (я — мене; ти — тобою).
У непрямих відмінках займенників третьої особи після прийменників з'являється приставний звук [н]: до нього, у неї, при них.
 
1. Ми широкі душею. В нас кожен співа. (Б. Олійник). 2. Хочеш ти, щоб пісню я для тебе склав. (Олександр Олесь). 3. Я б тобі пісню приніс, якщо можна. (А. Малишко). 4. Як заснути мені, коли в серці пісні? (В. Сосюра). 5. Ви сказали кобзу взяти і заграти пісню вам. (Олександр Олесь). 6. Спів мій буде про вас трьох. (Олександр Олесь). 7. О пісне! Від народу кров і плоть ти узяла, щоб липі йому служити. (М. Рильський). 8. А думи линуть, нема їм краю. (В. Сосюра). 9. Тужу за вами, солов'ї Вкраїни! (М. Рильський).
Придумайте назву до фотографи. Укажіть особу, число і відмінок зображеного на ній займенника.

Перепишіть прислів'я, подані в дужках особові займенники поставте у потрібному відмінку. Визначте особу, число, відмінок кожного займенника.
1. Ви (я) просіть, а я наче не хочу. 2. Ми з (ти), як риба з водою. 3. Комусь ніяково, а (я) однаково. 4. Є квас, та не для (ви)! 5. Ти розказуєш (він) про образи, а він (ти) про гарбузи. 6. Хоч поганий тин, та затишно за (він). 7. Лякали щуку, що в озері (вона) топить будуть. 8. Від неправди люди не мруть, та вже (вони) більше віри не ймуть. 9. Хата з дітьми — базар, без (вони) — пустка.
♦    Поясніть появу приставного звука [н] у займенниках третьої особи.

Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. Визначте особові займенники, з'ясуйте їхню особу, відмінок та число.
1. Виростеш ти сину вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. (В. Симоненко). 2. Закарпаття Я тобі дарую пісню цю що у душі вирує. (В. Сосюра). 3. Про що тобі мій краю заспіваю? {Олександр Олесь). 4. Я тебе не оспівав мріє! (В. Сосюра).
♦    Пригадайте, які звертання називаємо риторичними. Поясніть розділові знаки при звертаннях.
♦    Поясніть, чому особові займенники часто вживаються у реченнях зі звертаннями. У яких випадках уживаються займенники ти, ви?

Особовий займенник ти вживається за дружнього й теплого спілкування однакових за віком, молодших або добре знайомих співрозмовників.
Займенник ви передає поважливе, підкреслено шанобливе ставлення до старшої за віком або малознайомої людини. За офіційних обставин навіть добре знайомі дорослі люди найчастіше спілкуються на «ви».
У родині до старших (батьків, дідуся й бабусі) звертаються залежно від уподобань і традицій родини. За давнім українським звичаєм, до старших зверталися на «ви»: «Куди це ви, мамо?» — сполохано кинулись діти. (Б. Олійник). Проте теплота родинних стосунків цілком допускає звертання на «ти»: Рідна мати моя, ти ночей не доспала. (А. Малишко).
У листуванні повагу до адресата обов'язково підкреслюють написанням займенника Ви з великої літери. Дієслова та прикметники при займеннику Ви ставлять у множині.
Корисна порада: не варто використовувати займенники 3-ої особи в присутності тих, про кого йдеться, бо це не ввічливо.
 
Прочитайте речення. Поясніть уживання особових займенників ТИ — ВИ.
1. Привіт, уклін низький Вам, пані. (Олександр Олесь). 2. Мамо, я хочу поговорити з вами. {А. Малишко). 3. Таке ви кажете, дідусю, що й одповісти вам боюся. {Олександр Олесь). 4. Ми з музою були на «ти», хоч зустрічалися нечасто. {М. Доленго). 5. Душе моя, Ви є? {І. Драч). 6. Добрий день, Україно, тобі! {О.Лупій).
♦ Складіть і розіграйте діалог, у якому розкрийте значення фразеологізму бути на «ТИ».
 
♦    Поясніть значення фразеологізму іду на Ви. Розкажіть про його походження.
♦    Розкрийте зміст прислів'я «Будемо гостити то у вас, то у тебе». Складіть два запрошення на сімейне свято для двох сімейних пар: літніх сусідів і друзів старшої сестри — студентів.
Прочитайте. Визначте зворотний займенник, з'ясуйте його відмінок у кожному з речень. Чи властиві цьому займенникові категорії роду й числа? Свою відповідь обґрунтуйте.
1. Не можна створити нічого, не вкладаючи в твір себе. (М. До-ленго). 2. Ти не милуйся сам собою, як кажуть, ніс не задирай. (С. Олійник). 3. Та не для себе, а в собі будуйте Україну! (Д. Павличко).
♦    Визначте фразеологізми, поясніть їхнє значення.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими