KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 67. Відмінювання зворотного займенника себе

Зворотний займенник себе не має форми називного відмінка, роду й числа.
Цей займенник має стосунок до виконавця дії й може стосуватися всіх трьох осіб: Я (ти, він) стримав себе.
 
547. Роздивіться та проаналізуйте таблицю відмінювання.

ВІДМІНЮВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗАЙМЕННИКА себе

н.    —   
р.    себе (до себе )   
д.    собі                                           Зверніть увагу на правильне наголошення
Зн.    себе                                            займенника себе у родовому відмінку!
Ор.    собою   
м.    (на) собі   

♦    Перепишіть речення, на місці крапок уставте займенник себе в потрібній формі. Визначте його відмінок у кожному реченні.
1. Брехун ... ворог і людям зло робить. (Г. Квітка-Основ'яненко). 2. Мені хочеться показати ... веселим і цікавим. (Ю.Яновський). 3. Тут кожен сам ... пан, живе за своїм законом. (Л. Костенко). 4. Він пам'ятав ... ще від часів потопу. (Б. Олійник).
♦    Визначте вжиті в реченнях фразеологізми, поясніть їхнє значення.
 
Прочитайте. Поясніть значення фразеологізмів. Визначте відмінок зворотного займенника в кожному з них.
 
Показати себе на ділі; володіти собою; бути вірним собі; узяти себе в руки; рвати на собі волосся; викликати вогонь на себе; тішити себе думкою; брати собі в голову; бути не при собі; спалити за собою мости; шукати себе.
Складіть усне висловлювання на тему "Будьте схожі самі на себе".


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими