KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 68. Питальні та відносні займенники

ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

Прочитайте народні загадки та прислів'я. Загадки відгадайте. Розкрийте значення прислів'їв.
 
Хто день і ніч бродить і весь світ обходить?
Що сирим не їдять і вареним викидають?
Яка річка тече в роті?
Не кожен козак, хто списа має.

Вона знає, що у вас у борщі кипить.
Язик має і коняка, яка не балака!
 
♦    Визначте, якими є за метою висловлювання речення першої колонки. Прочитайте їх, дотримуючи правильної інтонації.
♦    Визначте, якими за будовою є речення другої колонки. Свою думку доведіть. Як поєднано між собою їхні частини?
♦    З'ясуйте роль виділених займенників у реченнях першої та другої колонок.
Питальні займенники хто? що? який? чий? І І котрий? скільки? вживаються для вираження питань про особу (хто) чи предмет (що), ознаки чи належність предмета особі (який, чий) або кількість і порядок предметів при лічбі (скільки, котрий). За допомогою питальних займенників будують питальні речення.
Питальні займенники хто, що, скільки не мають роду й числа, змінюються лише за відмінками.
У формі називного відмінка займенники хто, що виконують роль підмета: Хто кине тінь на ясне сонце? (В. Василашко), у формі непрямих відмінків — додатка: Що робиш ти? Ти що надумав? (Олександр Олесь). Кому повім печаль мою? (М. Рильський ).
Питальні займенники який, чий, котрий змінюються за родами, відмінками й числами.
У реченні вони найчастіше є означеннями: Який мені вітер у серце повіяв? (В. Сосюра). Чиє кам'яне серце не зворушать похвали? (О. Іваненко).
Відносні займенники — ті самі, що й питальні (хто, що, який, чий, котрий, скільки), але вживаються вони для зв'язку частин складного речення.

Прочитайте. Визначте питальні та відносні займенники. Свою думку обґрунтуйте.
1. Хто наш народ? Яка у нього доля? (В. Симоненко). 2. Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе. (В. Симоненко). 3.    Сіється, сіється сніг... Що я зробив? Що не зміг? (В. Сосюра). 4. Вже котрий день мороз на шибах узори креслить крижані? (Р. Братунь). 5. Якби знав я чари, що спиняють хмари... (І. Франка). 6. Що там робиться, бабусю? Сніг летить чи білі гуси?! (Олександр Олесь). 7. Нехай не знає втоми рука, що добре зерно в добру землю сіє. (М.Рильский).

Перепишіть загадки, на місці крапок уставте питальні займенники. Визначте відмінки займенників. Загадки відгадайте.
Що (Н. в.) лежить надворі горою, а вхаті водою?
(Сніг).
Яка (Н. в.) зірка сніжн&біла на рукав мені злетіла?
(Сніжинка).
1. ... біла скатертина землю вкрила? 2. ... рук не має, а узори на вікнах вишиває? 3. ... вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає? 4.    У ... дірки не вивертиш? 5. ... бочкою по воду їдуть? 6. ... каменя
немає в морі?
♦    Підкресліть у двох перших реченнях члени речення.

Прочитайте. Перепишіть лише складні речення.
1. Хто родичі твої? Хто братики й сестриці? Хто ввечері тобі розказує казки? (М. Рильський). 2. Копали цей колодязь чумаки, чиї дороги пролягали в цих сивих степах. (Олесь Гончар). 3. Ми працю любимо, що в творчість перейшла. (М. Рильський). 4. А що від того у віках зостанеться? На що ж потратив я своє життя? (Л. Костенко).
♦    Визначте у виписаних складних реченнях займенники, поясніть їхню роль. До якого розряду за значенням належать ці займенники?
♦    Прочитайте питальні речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в них займенники, з'ясуйте розряд кожного.

 Роздивіться таблицю відмінювання займенників, уміщену на наступній сторінці. Прочитайте речення. Визначте відмінки вжитих у них питальних і відносних займенників.
1. Ой чим же ти, мій краю, закрасився? (Б.Грінченко). 2. Мені дорога лише земля, з якої я росту. (Л. Костенко). 3. Якого коня тобі серед поля вготовила доля? (Б. Олійник). 4. Учися пробачати, юний друже, якою б кривда не була. (О. Лупій). 5. Живе поезія у мові, якої мати вчила нас. (М. Рильський). 6. Із ким ти всю ніченьку, пташко, співала в своєму саду? (Олександр Олесь). 7. Та до кого ж я літатиму? Кому в очі заглядатиму? (І. Драч). 8. Під чиїм же, коню, ми вікном? (Б. Олійник).
♦    Визначте речення, ускладнені звертаннями, поясніть у них розділові знаки.
♦    Провідміняйте усно словосполучення: ЯКИЙ СЛОВНИК? ЧИЯ книжка? котре приладдя? чиї поради? скільки зусиль?


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими