KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 70. Заперечні та неозначені займенники

ЗАПЕРЕЧНІ І НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ

Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках

Прочитайте. Випишіть виділені займенники і дайте відповіді на запитання: від яких займенників вони утворені? За допомогою яких значущих частин слова? Які префікси й суфікси слугують для
утворення таких займенників? Виділіть ці префікси і суфікси.
1. Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ! (В. Симоненко). 2. Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. (І. Франко). 3. Як іноді важливо буває, щоб хтось виділив у людині щось гарне та й іншим підказав. (М. Стельмах). 4. Нехай вихваляє тебе будь-хто чужий, а не твої губи.

(З Біблії). 5. Як до душі йому якась робота, так аж шкварчить вона йому в руках. (В. Винниченко).

Заперечні займенники заперечують присутність особи, наявність предмета, його ознак чи кількості: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки.
Заперечні займенники утворюються від питальних додаванням префікса ні-: ніхто, ніщо, ніким, нікого.
Неозначені займенники вказують на невизначені особи, предмети, їхні ознаки або кількість: будь-хто, хтось, хтозна-що, абиякий, скільки-небудь. Неозначені займенники утворюються від питальних додаванням префіксів (дехто, абищо, будь-який, казна-чий, хтозна-скільки) або суфіксів (якийсь, котрийсь, хто-небудь).
Заперечні та неозначені займенники відмінюються, як питальні займенники.

Прочитайте. Визначте заперечні й неозначені займенники, з'ясуйте їхні відмінки.
1. А відірвати нас від України нікому не вдавалось і на мить. (О. Лупій). 2. Хіба ж кого-небудь ми опечалимо? (Л. Костенко). 3. День минув без будь-яких пригод. (М. Старицький). 4. Твоя справедливість має перевищувати абияку несправедливість інших щодо тебе. (В. Брюгген). 5. Наша лінь нікого не розчулить. (В. Симоненко). 6. До нічого не треба й солі. (Народна творчість). ♦ Усно провідміняйте займенники: хтось, НІЯКИЙ, хтозна-скільки.
Перепишіть, подані в дужках займенники ставлячи у потрібній формі. Визначте їхні відмінки і запишіть їх після займенників.
 Ніхто (Н. в.) нікому (Д. в.) вже ніщо (Зн. в.) не винен. (М. Лазарук).
1. Не заздри і не наслідуй (нічия) поведінки. (З Біблії). 2. Я не заздрю уже (ніхто). (В. Симоненко). 3. Не бери чужого нічого і не будеш боятися (ніхто). (Народна творчість). 4. Про це не треба знать (ніхто), бо це лиш наша таїна. (О. Лупій). 5. (Ніякий) віжок на собі не стерплю. (Л. Костенко).
♦ У перших двох реченнях підкресліть члени речення.
Заперечні займенники з ні пишемо разом: ніхто, нікого, нікому.
Якщо між ні та займенником уживається прийменник, усі три слова пишемо о к р е м о: ні перед чим, ні за кого, ні в якому.

Перепишіть, знімаючи риски.
1. Ні/хто не забутий. На попіл ні/хто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. (Б. Олійник). 2. Не сварися ні/з/ким без причини, якщо тобі зла не заподіяли. (Біблія). 3. Ні/що вселюдське не чуже мені. (Б. Олійник). 4. Щаслива я і ні/про/що не думаю. (Л. Костенко). 5. Жодне погане слово не зірвалося ні/в/кого з уст. (Олесь Гончар). 6. Ні/яка туга краси перемагати не повинна. (Леся Українка).
♦ Поясніть значення фразеологізмів: і говориш нічого; мати за ніщо. Складіть із цими фразеологізмами речення (усно).

Прочитайте прислів'я. Зверніть увагу на наголошення виділених слів. Спробуйте сформулювати правило.
1. Як хтось не знав біди, то сам нікому не поможе. 2. Самовар кипить, та нікому чай пить. 3. Красно говорить, а слухати нічого. 4. Насмішки боїться навіть той, хто нічого не боїться.
Неозначені займенники пишемо:
•    разом —з аби-, де-, -сь: абихто, дещо, чиясь;
•    через дефіс — із будь-, -небудь, казна-, хтозна-:
будь-хто, казна-чим, хтозна-якими;
•    окремо, якщо казна-, хтозна-, аби-, де- стоять перед прийменником із займенником: аби до кого, хтозна з ким.

Перепишіть, уставте пропущені літери. Визначте неозначені займенники, поясніть їхнє написання.
1. Нехай я буду казна-що, а не запорожець, коли сьогодні з нас один не дістане лицарської слави! Такий козарлюга на що-небудь здаст..ся. (П. Куліш). 2. Дух народу — незборима сила, коли люди не ждуть ман..и з неба, не заглядають комусь до рук, а діють. (Ю. ЯновськиІЇ). 3. Щоб висловлювати свою думку про будь-кого, треба бути готовим сприйняти будь-яку думку про себе. (В. Брюгген). 4. Він не виносив сміття з хати, щоб хтось комусь не мовив щось. (В. Симоненко). 5. Хочет..ся теплим словом зворушити когось. (Д. Загул). 6. Повірить можна в будь-яку л..генду. (Л. Костенко).
♦    Позначте у словах орфограму «дефіс у неозначених займенниках».
♦    Позначте у словах вивчені орфограми.
♦    Визначте фразеологізми, поясніть їхнє значення.

Перепишіть прислів'я, розкрийте дужки.
1. (Будь)хто собі не ворог. 2. Гнів народу (будь)кому страшний. 3. (Де)чому вчилися, то дещо й знаємо. 4. Не первина — ні(з)чим додому! 5. Випробувана сироватка краща за (бозна)який кисляк. 6. (Казна)кому щодня неділя. 7. Хтозна(в)кого не проси, (будь)кого не перепрошуй. 8. Поганий той замок буває, котрий (будь)який ключ відмикає.

 Перепишіть, знімаючи риски.
1. Зорі в морі у прозорій хто/сь розсипав у воді. (С. Черка-сенко). 2. Я чекаю чого/сь, я притих. (В. Сосюра). 3. І жалем серце запеклось, що ні/кому мене згадати. (Т. Шевченко). 4. Кого/сь на пісню раптом потягло. (Б. Олійник). 5. Мама в будь/яку погоду п'є з криниці чисту воду. (/. Січовик). 6. А той, хто чинить казна-що, уміє взяти все нізащо й не вболівати ні за що. (П. Біба).
♦    Позначте в словах вивчені орфограми.

 

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими