KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 73. Відмінювання присвійних займенників


ВІДМІНЮВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Н.      мій                        моя             моє                        мої
Р.      мого                      моєї            мого                       моїх
Д.      моєму                   моїй             моєму                    моїм
Зн.    мій, мого                мою            моє                         мої, моїх
Ор.    моїм                      моєю           моїм                       моїми
М.     (на) моєму, моїм    (на) моїй     (на) моєму, моїм      (на) моїх

♦    Перепишіть речення. Визначте присвійні займенники, їхні рід, число і відмінок позначте у дужках після кожного слова.
Зразок. У мого (ч. р., одн., Р. в.) роду сто доріг, сто століть у мого (ч. р., одн., Р. в.)роду. (І. Драч).
1. Хто не додержує свого слова, той сам себе зневажає. (Народна творчість). 2. Усе живе й цвіте в душі моїй. (В. Сосюра). 3. Шука козак свою долю. (Т. Шевченко). 4. Я в казку дивную свою усю фантазію віллю. (Олександр Олесь). 5. А він заспівав матерів своїх пісню велику. (Б. Олійник). 6. І всміхнуться сині очі од пісень моїх. (В. Сосюра).
♦    Провідміняйте словосполучення: наша пісня; свій розум; їхнє свято.

Перепишіть, подані в дужках присвійні займенники поставте  у потрібній формі. Визначте їхні відмінки.
1. Люблю легенди (наша) родини. (Л. Костенко). 2. Про журбу (моя) співати доручив я солов'ю. (Олександр Олесь). 3. Люблю пісні (мій) краю. (М. Рильський). 4. Я принесу тобі (своя) надію. (В. Симоненко). 5. Пасуться коні під курганом, чекають вершників (свої). (Л. Костен¬ко). 6. Юначе мій, (чиясь) мами сину! (Б. Олійник). 7. Кожна травинка має (своя) росинку. (Народна творчість). 8. Безсмертна у трудах (свій) бджола. (Б. Олійник).
♦    Зробіть синтаксичний розбір першого речення.
Значення присвійних займенників можуть набувати особові займенники його, її, їхній у формі родового відмінка.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Це блудний син.                                                 Була його дорога нелегка.
І хто його не знає?                                                                   М. Рильський.
І. Драч.
Аїї огорнула печаль.                                           У її очах ворухнувся здогад.
Б. Олійник.                                                                                 М. Стельмах.
 
Такі присвійні займенники, на відміну від особових, ніколи не мають приставного звука [н].

Прочитайте. Визначте особові займенники, що набули значення присвійних.
1. Дніпро витікав з-під його руки. (Б. Олійник). 2. Світлі ідуть матері. Зір їх красою сія. (В. Сосюра). 3. Мати наша — сивая горлиця, все до її серденька горнеться. (Б. Олійник). 4. Син проснувся. Звучать його кроки. (В. Сосюра). 5. Мов бронзові колони, його руки. (Б. Олійник).

Прочитайте прислів'я. До виділених слів поставте питання. Якими частинами мови вони є? Свою думку доведіть.
1. Наші їдуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть. 2. Побачиш своїх — кланяйся нашим. 3. Своїх не страхай, а наші й так не бояться. 4. «Помагай, Боже, нашим!» — «Акотрі ж ваші?» — «Котрі подужають!»
♦ У формі невеликого оповідання розкрийте зміст прислів'я «До свого роду хоч і через воду».


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими