KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 75. Відмінювання вказівних займенників

ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ
Вказівні займенники — той, цей, такий, стільки. Вони вирізняють предмети в мовленнєвій ситуації.
Займенник цей вказує на ближчий предмет, той — на більш віддалений у просторі або часі, такий — не тільки вказує на предмет, а й підсилює його ознаки. Займенник стільки вказує на невизначену або велику кількість предметів.
Займенники той, цей, такий змінюються за родами й числами. Той, такий відмінюються як прикметники твердої групи, займенник цей — як прикметник м'якої групи (крім орудного).
Займенник стільки змінюється лише за відмінками. У називному й знахідному відмінках при ньому стоїть іменник у родовому відмінку однини або множини: стільки народу, стільки школярів. У непрямих відмінках він узгоджується з
іменником: стількох школярів, стільком школярам.
Займенники та, те, ті, ця, це, ці, така, такі в усній народній творчості та в поезії можуть мати нестягнені форми: Не так тая Україна, як те горде військо. (Народна творчість). Доле моя, доле моя? Чом ти не такая, як доля чужая? (Л. Глібов).
 
Прочитайте. Визначте вказівні займенники, з'ясуйте їхній рід, число, відмінок.
1. Той не зна самоти крізь безлюдних степів, з ким живе Леонто-вича спів. (М. Рильський). 2. Ходи по тій землі, що Каменяр ходив, і пий із тих джерел, які його поїли. (Л. Забашта). 3. Нічого кращого немає, як тая мати молодая. (Т. Шевченко). 4. А день такий, що тільки жити й вірити. (Б. Олійник). 5. Хотіла б я піснею стати у цюю хвилину ясну. (Леся Українка), б. Чому близька мені задума ця? (В. Сосюра).
♦ Про композитора Миколу Леонтовича прочитайте у довіднику «Видатні особистості».

Розгляньте і проаналізуйте таблицю відмінювання займенників.
ВІДМІНЮВАННЯ ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

                   ОДНИНА                                                                        МНОЖИНА (для всіх родів)

          Чоловічий рід    Жіночий рід    Середній рід   

Н.       той                       та                         те                                          ті
Р.       того                     тієї, тої                  того                                      тих
Д.       тому                    тій                        тому                                     тим
Зн.    як Н. або Р.           ту                         те                                        як Н. або Р.
Ор.    тим                      тією, тою                тим                                      тими
М.    (на) тому, тім        (на) тій                   (на) тому, тім                          на) тих

Перепишіть речення. Визначте вказівні займенники, з'ясуйте їхні рід, число, відмінки. Позначте їх у дужках після кожного слова.
1. Благословенні час той і година, коли земля ця цвітом процвіла. 2. Я знову їхав по Вкраїні, по тих дорогах польових. 3. Немає людності такої, громади жодної нема, яка б із давнини глухої ішла по Всесвіту німа. (З творів М. Рильського).


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими