KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 8. Розповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні реченя

Розповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні речення
Прочитай. Знижуй голос і роби паузу в кінці кожного речення.
Минув вересень розвіялись пахощі осінніх квітів запломеніло листя на дикій груші засумувала ніжна берізка затихли гаї та діброви відлетіли у вирій співочі птахи.
Спиши, ставлячи після кожного речення крапку. Про яку пору року говориться в тексті? Що сказано про берізку?
 
П оміркуйте разом!
Прочитайте. Які рядки слів не є реченнями? Чому? Пригадайте, що виражає речення.
З Карпатських гір повіває легенький вітерець

Що за веселі пісні
То вівчарі грають на своїх трембітах

Ще ранньої весни повели вони туди

Світає
А вівчарі вже
Сьогодні до них приїдуть гості з концертом

Доповніть незавершені речення так, щоб вони виражали закінчену думку.
Спишіть і поставте в кінці речень розділові знаки.
Прочитайте записаний текст, усно доберіть до нього заголовок.


Прочитай вірш. Скільки в ньому речень? Про кого або про що говориться в кожному реченні? Що саме?
ЖОВТЕНЬ
Тихо осінь ходить гаєм.

Ліс довкола аж горить.

Ясен листя осипає.

Дуб нахмурений стоїть.
Надія Приходько
 
На яке питання відповідає слово осінь? Чому про осінь сказано, що вона ходить гаєм?
Склади за малюнком кілька речень про осінь. Запиши їх.


Прочитай виразно текст, знижуючи в кінці кожного речення голос. Роби між реченнями коротку паузу, а в кінці абзацу — довшу.
ЛІСНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Що то воно за страхіття впало на стовбур? Тихенько визирнула миша з нори. Роздивилася, аж то дятел прилетів жучків шукати.
Побачила миша дятла — вилізла з нори. Раптом стрибнула на пеньок білка. Соснова шишка у неї в лапах. Сіла білочка снідати.
А хто там стрибає між кущами? Білка не тікає — отже, звір не страшний. Та то ж заєць пухнастий! Стрибнув до дикої груші. Погриз трохи кори і прямо до пенька. Отут він і відпочине.

Олександр Копиленко

Спиши перший і другий абзаци. У виділених реченнях підкресли головні слова.
До слова побачила добери близькі за значенням. Запиши їх.
Прочитай виразно речення. Зверни увагу, з якою метою
Мета:
1. Повідомлення, розповідь                                     Ми живемо в Україні.
2. Запитання.                                                           Які   найбільші   міста України ти знаєш?
3. Спонукання, заклик.                                             Люби і знай свій рідний край!


Пригадай! За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні.

Прочитай виразно текст.
Ранкове сонечко пливло по небу, а потім раптом зупинилося від подиву.
— Куди це так поспішають діти? — здивувалося воно. Потім швиденько вмилося в річці і побігло за дітворою на шкільне подвір'я.
Продзвенів дзвоник. Школярі сіли за парти. Сонечко з цікавістю заглядало в кожне вікно. Як хороше тут! В одному класі учні пишуть і читають. В іншому — весело співають...
Цікаво сонечку!
 
— Вчіться гарно, любі мої! — ласкаво усміхнулося сонечко.

діти      дітвора      школярі      учні

2. Знайди в тексті розповідні, питальні і спонукальні речення. Прочитай їх з відповідною інтонацією.

Пригадай! Якщо речення вимовляються з особливим почуттям, то вони стають о к л и ч н и-м и. Окличними можуть бути розповідні, питальні і спонукальні речення. В кінці окличних речень ставиться знак оклику.
93.    Знайди в тексті попередньої вправи окличні речення і прочитай їх виразно.
94.    1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.
Беріть, діти, кошики і гайда в ліс. Тільки приглядайтеся пильно. Знаєте, які гриби хитруни? З кожним грибником у піжмурки граються.
Красноголовці з осиками приятелюють. Попід ліщиною ніби кріт купки нагорнув. Розгрібайте обережно! Там грузді причаїлися. А он біля пеньків водять хороводи опеньки. Учіться шукати тільки їстівні гриби!
Галина Демченко
2.    Знайди в тексті розповідні, питальні і спонукальні речення.
3.    Спиши другий абзац. Підкресли спонукальні речення.
95. 1. Прочитай текст. З яких речень за метою висловлювання він складається?
Ліси треба любити і дбайливо оберігати. Не можна жодного дерева вирубувати без потреби. На місці вирубаних слід насаджувати молоді ліси.
 
2. Перебудуй подані речення так, щоб вони стали спонукальними. Запиши утворений текст.
96.    Спиши текст, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці
речень. Міркуй, які це речення за метою висловлювання.
■Д| 1 Прочитай виразно записаний текст.
Літо-літечко Цікаво, а скільки вже літніх канікул було в тебе Це легко полічити І всі вони різні Як же їх запам'ятати Спробуй щоліта записувати враження про найцікавіші дні канікул.
97.    1. Прочитай, вимовляючи кожне речення відповідно до роз-
ділового знака у кінці. Вимовляй виділені слова з більшою
силою голосу.
Запитання:    Відповідь:
Хто поїде на екскурсію?    На  екскурсію  поїдуть
школярі.
Куди поїдуть школярі?     Школярі   поїдуть   на
екскурсію.
Школярі поїдуть на екс- Так, школярі поїдуть на
курсію?    екскурсію.

2. Дай відповіді на запитання. Запиши їх. У кожному реченні підкресли слова, які є відповіддю на запитання.
1. Куди їздили учні на екскурсію? 2. Де побували учні під час екскурсії? 3. Хто возив учнів на екскурсію?
98.    Попрацюйте разом!
1. Прочитайте текст спочатку мовчки, а потім — напівголосно, виразно. Зверніть увагу на інтонацію питальних речень.
І скопала грядку наша Яся, не відстала від усіх діток. їй, щоправда, допоміг Михасик, та Роман, та Лесь, та Ігорок.
— Ну, мала, яке ж тобі насіння?
А мала не знає: що саджать?
Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать? Чи червону моркву? Чи салату?
 
Чи смачні зелені огірки? Чи капусту — потім шаткувати? Чи горошок, щоб зривать стручки?
Наталя Забіла Шаткувати — різати на тонкі довгі смужки. 2. Позмагайтеся у виразному читанні тексту.

99.1. Прочитай і спиши вірш.
Хто в хустині червоненькій став у лісі між дубів? Може, дівчинка маленька назбирать прийшла грибів?
Ні, не дівчинка там стала, горобина виростала! Ту хустинку гаптувала щедра осінь золота!
Марія Познанська
Гаптувати — вишивати шовковими, вкритими тонким шаром золота або срібла нитками.
2.    У кожному реченні підкресли слова, найважливіші для вираження думки.
3.    Усно побудуй питальне речення за змістом останнього.

100.1. Прочитай речення. Яке воно за метою висловлювання?
 
Маленьке зернятко потрапило восени під велику грудку землі.
2. Побудуй різні питальні речення, які б стосувалися різних слів поданого. Запиши їх.
о — - - -