KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 9. Звертання. Вставні слов
(Создана новая страница размером <metakeywords>українська мова, 6 клас, урок, на Тему, Звертання. Вставні слов</metakeyword...)
Строка 1: Строка 1:
-
<metakeywords>українська мова, 6 клас, урок, на Тему, Звертання. Вставні слов</metakeywords>ЗВЕРТАННЯ.<br>ВСТАВНІ СЛОВА ТА СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ<br>&nbsp;<br><br>Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в кожному<br>звертання. Що називається звертанням?<br>1. Ти справжній лицар, сину!.. Ти вславиш Україну! (/. Малкович).
+
<metakeywords>українська мова, 6 клас, урок, на Тему, Звертання. Вставні слов</metakeywords>ЗВЕРТАННЯ.<br>ВСТАВНІ СЛОВА ТА СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ<br>&nbsp;<br><br>Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в кожному<br>звертання. Що називається звертанням?<br>1. Ти справжній лицар, сину!.. Ти вславиш Україну! (/. Малкович).  
-
2. Ми ж, люба матінко, козачого роду. {Марко Вовчок).
+
2. Ми ж, люба матінко, козачого роду. {Марко Вовчок).  
-
3. Люби, дитино, землю цю прекрасну! (С. Круліковська).
+
3. Люби, дитино, землю цю прекрасну! (С. Круліковська).  
-
4. Розкажи мені, сивий діду, про свої пережиті дні. (Д. Загул).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визначте звертання непоширені і поширені. Поясніть відмінність між ними.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поясніть розділові знаки при звертанні.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Якими частинами мови виражені звертання в поданих реченнях?<br>
+
4. Розкажи мені, сивий діду, про свої пережиті дні. (Д. Загул).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визначте звертання непоширені і поширені. Поясніть відмінність між ними.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поясніть розділові знаки при звертанні.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Якими частинами мови виражені звертання в поданих реченнях?<br>  
&nbsp;Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.<br>1. Умий личко перепеличко! (О. Довгий).  
&nbsp;Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.<br>1. Умий личко перепеличко! (О. Довгий).  
Строка 11: Строка 11:
2. Журавлику мій сірий ти вже летиш у вирій? (Т. Майданович).  
2. Журавлику мій сірий ти вже летиш у вирій? (Т. Майданович).  
-
3. Куди ви летите мої високі птиці? (Б. Олійник).
+
3. Куди ви летите мої високі птиці? (Б. Олійник).  
-
4. Сіла пташка на шипшину. Не вколись моя пташино! (Л. Біленька).
+
4. Сіла пташка на шипшину. Не вколись моя пташино! (Л. Біленька).  
-
5. Соловейку маленький У тебе голос тоненький. (Народна творчість).
+
5. Соловейку маленький У тебе голос тоненький. (Народна творчість).  
-
6. Станьте птахи на коліна! Заздріть півневі півні! Він співає солов'їно голосні свої пісні. (В. Симоненко).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Чому найчастіше звертання вживаємо у питальних і спонукальних реченнях?<br>Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у форму кличного відмінка. Назвіть звуки, що чергуються. Якими літерами позначають ці звуки на письмі?<br>1. Поговори зі мною, (друг)! (С. Йовенко).
+
6. Станьте птахи на коліна! Заздріть півневі півні! Він співає солов'їно голосні свої пісні. (В. Симоненко).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Чому найчастіше звертання вживаємо у питальних і спонукальних реченнях?<br>Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у форму кличного відмінка. Назвіть звуки, що чергуються. Якими літерами позначають ці звуки на письмі?<br>1. Поговори зі мною, (друг)! (С. Йовенко).  
-
2. Стій, (козак), постривай, шляху в людей попитай.
+
2. Стій, (козак), постривай, шляху в людей попитай.  
-
3. Не клюй, (птах), ягід із калини. (Народна творчість).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Обґрунтуйте вживання розділових знаків при звертаннях.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Підкресліть члени речення. Чи є звертання членом речення?<br>
+
3. Не клюй, (птах), ягід із калини. (Народна творчість).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Обґрунтуйте вживання розділових знаків при звертаннях.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Підкресліть члени речення. Чи є звертання членом речення?<br>  
&nbsp;Пригадайте, які звертання називають риторичними. За необхідності ^ зверніться до словничка термінів, що його вміщено в кінці підручника.<br>Визначте риторичні звертання у реченнях попередньої вправи. Яка їхня роль<br>у мовленні?<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що вам відомо про такий розділ науки про мову, як риторика'? Чому потрібно її вивчати?<br>&nbsp;<br>РИТОРИКА — наука красномовства, мистецтво переконувати словом.<br>Риторика як наука виникла у Стародавній Греції. В Україні наука красномовства поширилася із XVI століття.<br>&nbsp;<br><br>ВСТАВНІ СЛОВА<br>Слово (сполучення слів), що виражає ставлення мовця до висловлюваного ним<br><br>&nbsp;<br>1. Вересню мій, веслами весело греби. Ждуть тебе на березі з кошиком гриби. (Б. Олійник).  
&nbsp;Пригадайте, які звертання називають риторичними. За необхідності ^ зверніться до словничка термінів, що його вміщено в кінці підручника.<br>Визначте риторичні звертання у реченнях попередньої вправи. Яка їхня роль<br>у мовленні?<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що вам відомо про такий розділ науки про мову, як риторика'? Чому потрібно її вивчати?<br>&nbsp;<br>РИТОРИКА — наука красномовства, мистецтво переконувати словом.<br>Риторика як наука виникла у Стародавній Греції. В Україні наука красномовства поширилася із XVI століття.<br>&nbsp;<br><br>ВСТАВНІ СЛОВА<br>Слово (сполучення слів), що виражає ставлення мовця до висловлюваного ним<br><br>&nbsp;<br>1. Вересню мій, веслами весело греби. Ждуть тебе на березі з кошиком гриби. (Б. Олійник).  
-
2. Кажуть, у степу є криниці. (В. Яринич).
+
2. Кажуть, у степу є криниці. (В. Яринич).  
3. А листопад, на диво, розіслав зелений килим. (С. Охріменко).  
3. А листопад, на диво, розіслав зелений килим. (С. Охріменко).  
-
4. Здається, навіть небо споглядає пишноту саду. (О. Ющенко).
+
4. Здається, навіть небо споглядає пишноту саду. (О. Ющенко).  
-
5. В розлуці з вами, солов'ї Вкраїни, так ниє серце! (М. Рильський).
+
5. В розлуці з вами, солов'ї Вкраїни, так ниє серце! (М. Рильський).  
-
6. Горнусь до тебе, Україно. (Л. Гавриленко).<br>♦ У виділених словах визначте орфограми. За потреби скористайтеся поданим у кінці підручника переліком основних орфограм.<br>Проаналізуйте таблицю. Прочитайте речення, визначте в них вставні слова. З'ясуйте значення кожного.<br><br>ВСТАВНІ СЛОВА (СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ) МОЖУТЬ ВИРАЖАТИ АБО ВКАЗУВАТИ НА: УПЕВНЕНІСТЬ НЕВПЕВНЕНІСТЬ ДЖЕРЕЛО ПОВІДОМЛЕННЯ<br>&nbsp;<br>Звичайно, дійсно, безперечно, без сумніву, безумовно, певна річ<br><br>Може, певно(е), можливо, здається, очевидно<br>По-моєму, кажуть, на думку ...,<br>за свідченням ..., як відомо, як зазначено ...<br>&nbsp;<br>ВСТАВНІ СЛОВА (СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ) МОЖУТЬ ВИРАЖАТИ АБО ВКАЗУВАТИ НА: ЕМОЦІЙНУ ОЦІНКУ ПОВІДОМЛЮВАНОГО&nbsp;&nbsp;&nbsp; На щастя, на жаль, на диво, на сором, дивна річ, як навмисне<br>
+
6. Горнусь до тебе, Україно. (Л. Гавриленко).<br>♦ У виділених словах визначте орфограми. За потреби скористайтеся поданим у кінці підручника переліком основних орфограм.<br>Проаналізуйте таблицю. Прочитайте речення, визначте в них вставні слова. З'ясуйте значення кожного.<br><br>ВСТАВНІ СЛОВА (СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ) МОЖУТЬ ВИРАЖАТИ АБО ВКАЗУВАТИ НА: УПЕВНЕНІСТЬ НЕВПЕВНЕНІСТЬ ДЖЕРЕЛО ПОВІДОМЛЕННЯ<br>&nbsp;<br>Звичайно, дійсно, безперечно, без сумніву, безумовно, певна річ<br><br>Може, певно(е), можливо, здається, очевидно<br>По-моєму, кажуть, на думку ...,<br>за свідченням ..., як відомо, як зазначено ...<br>&nbsp;<br>ВСТАВНІ СЛОВА (СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ) МОЖУТЬ ВИРАЖАТИ АБО ВКАЗУВАТИ НА: ЕМОЦІЙНУ ОЦІНКУ ПОВІДОМЛЮВАНОГО&nbsp;&nbsp;&nbsp; На щастя, на жаль, на диво, на сором, дивна річ, як навмисне<br>  
-
ПОВТОРЮВАНІСТЬ ДІЇ У МИНУЛОМУ&nbsp;&nbsp;&nbsp; Було, бувало, як завжди<br>
+
ПОВТОРЮВАНІСТЬ ДІЇ У МИНУЛОМУ&nbsp;&nbsp;&nbsp; Було, бувало, як завжди<br>  
-
ПОРЯДОК ВИКЛАДУ ДУМОК, ВИРІЗНЕННЯ ОСНОВНОГО&nbsp;&nbsp;&nbsp; По-перше, по-друге, отже, таким чином, нарешті, виявляється, насамперед, проте, однак<br>
+
ПОРЯДОК ВИКЛАДУ ДУМОК, ВИРІЗНЕННЯ ОСНОВНОГО&nbsp;&nbsp;&nbsp; По-перше, по-друге, отже, таким чином, нарешті, виявляється, насамперед, проте, однак<br>  
-
УВІЧЛИВІСТЬ&nbsp;&nbsp;&nbsp; Будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте<br>
+
УВІЧЛИВІСТЬ&nbsp;&nbsp;&nbsp; Будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте<br>  
-
ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ&nbsp;&nbsp;&nbsp; Уявіть собі, зрозумійте, зверніть увагу, вірите, власне, між нами кажучи<br>1.І, повірте, щось зі мною скоїлося незбагненне. (Є. Гуцало).
+
ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ&nbsp;&nbsp;&nbsp; Уявіть собі, зрозумійте, зверніть увагу, вірите, власне, між нами кажучи<br>1.І, повірте, щось зі мною скоїлося незбагненне. (Є. Гуцало).  
2. То, певне, чари. (Леся Українка).  
2. То, певне, чари. (Леся Українка).  
Строка 51: Строка 51:
5. Так минули прудкобіжно, може, дні, а може, тижні. (Н. Забіла).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визначте орфограми у виділених словах. Поясніть написання цих слів.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доберіть синоніми до слів: мужній, сильний.<br>Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте звертання і вставні слова.<br>1. Я зараз прийду на твою пісню побратиме і теж заспіваю. (Р. Іваничук).  
5. Так минули прудкобіжно, може, дні, а може, тижні. (Н. Забіла).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Визначте орфограми у виділених словах. Поясніть написання цих слів.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доберіть синоніми до слів: мужній, сильний.<br>Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте звертання і вставні слова.<br>1. Я зараз прийду на твою пісню побратиме і теж заспіваю. (Р. Іваничук).  
-
2. Заходьте щасливі господарі в хату. (С. Олійник).
+
2. Заходьте щасливі господарі в хату. (С. Олійник).  
3. Люди сідайте будь ласка швидше за стіл Великодній. (В.Дворецька).  
3. Люди сідайте будь ласка швидше за стіл Великодній. (В.Дворецька).  
-
4. Гарний хлопець з іншої планети може завтра в гості залетить. (Л. Костенко).
+
4. Гарний хлопець з іншої планети може завтра в гості залетить. (Л. Костенко).  
-
5. Я знаю юначе що серце козаче тобі від природи дано. (В. Дво-рецька).
+
5. Я знаю юначе що серце козаче тобі від природи дано. (В. Дво-рецька).  
-
6. Спасибі предки за духовний спадок. (Л. Костенко).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поясніть, що виражають або на що вказують ужиті в реченнях вставні слова.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зробіть усний синтаксичний розбір першого речення.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як ви розумієте вислів духовний спадок?<br>&nbsp;Із поданими словами і словосполученнями складіть і запишіть речення, у яких вони виступали б то у ролі звертань, то у ролі членів речення.<br>Львове , хоч трішки мене зрозумій. (В. Симоненко). На жаль, я не бував у Львові. (І. Шишов).<br><br>Київ, місто моє, столиця, українське слово.<br>
+
6. Спасибі предки за духовний спадок. (Л. Костенко).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поясніть, що виражають або на що вказують ужиті в реченнях вставні слова.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зробіть усний синтаксичний розбір першого речення.<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як ви розумієте вислів духовний спадок?<br>&nbsp;Із поданими словами і словосполученнями складіть і запишіть речення, у яких вони виступали б то у ролі звертань, то у ролі членів речення.<br>Львове , хоч трішки мене зрозумій. (В. Симоненко). На жаль, я не бував у Львові. (І. Шишов).<br><br>Київ, місто моє, столиця, українське слово.<br>  
-
♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доведіть, що всі звертання у складених реченнях є риторичними.<br>&nbsp;<br>Із поданими словами складіть і запишіть речення, у яких вони виступали б то вставними словами, то членами речення.<br>Здається, часу я не гаю... (Л. Костенко).<br>Усе навколо казкою здається. (Б. Остапенко).<br>Може, даруйте, правда, на щастя.<br>
+
♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доведіть, що всі звертання у складених реченнях є риторичними.<br>&nbsp;<br>Із поданими словами складіть і запишіть речення, у яких вони виступали б то вставними словами, то членами речення.<br>Здається, часу я не гаю... (Л. Костенко).<br>Усе навколо казкою здається. (Б. Остапенко).<br>Може, даруйте, правда, на щастя.<br>  
-
Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.<br>І. 1. Зійди сонце під моє віконце та засвіти ясно. {Леся Українка).<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хруснули гілки але здавалося зашумів увесь ліс. (В. Винниченко).<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Та чого ж ти жовтий клене зажурився? (В. Сосюра).
+
Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.<br>І. 1. Зійди сонце під моє віконце та засвіти ясно. {Леся Українка).<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хруснули гілки але здавалося зашумів увесь ліс. (В. Винниченко).<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Та чого ж ти жовтий клене зажурився? (В. Сосюра).  
-
4. Звісно змалку боровик скидати капелюх не звик. (Д. Павличко).
+
4. Звісно змалку боровик скидати капелюх не звик. (Д. Павличко).  
-
5. Літо літо почекай не відлітай в далекий край! (М. Познанська).
+
5. Літо літо почекай не відлітай в далекий край! (М. Познанська).  
6. Краю мій Люблю твої тополі. (А. Камінчук).  
6. Краю мій Люблю твої тополі. (А. Камінчук).  
Строка 73: Строка 73:
7. Може нам полинути у вирій? (Д. Павличко).<br>II. 1. Люди в радості й горі ми так потрібні одне одному! (М. Томенко).  
7. Може нам полинути у вирій? (Д. Павличко).<br>II. 1. Люди в радості й горі ми так потрібні одне одному! (М. Томенко).  
-
2. Мабуть над усе до загину треба віри людині в людину. (В. За баштанський).
+
2. Мабуть над усе до загину треба віри людині в людину. (В. За баштанський).  
3. Учись людино у землі добра святого щедрості й любові. (І.Савич).  
3. Учись людино у землі добра святого щедрості й любові. (І.Савич).  
-
4. Як тебе не любити Києве мій! (Д.Луценко).
+
4. Як тебе не любити Києве мій! (Д.Луценко).  
5. Мій любий краю всі пісні мені лише тобою дані. (Леонід Полтава).  
5. Мій любий краю всі пісні мені лише тобою дані. (Леонід Полтава).  
-
6. Здається цілий світ тобою марить країно зачарована моя! (В. Раєвський).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; У виділених словах визначте орфограми.<br>&nbsp;Уявіть, що люди раптом забули всі імена, тому в мовленні перестали вживати звертання. Як це позначилося б на спілкуванні? Зробіть висновок про роль звертання у мовленні. Спробуйте усно скласти казку «Ранок без звертань». Розкажіть її своїм однокласникам.
+
6. Здається цілий світ тобою марить країно зачарована моя! (В. Раєвський).<br>♦&nbsp;&nbsp;&nbsp; У виділених словах визначте орфограми.<br>&nbsp;Уявіть, що люди раптом забули всі імена, тому в мовленні перестали вживати звертання. Як це позначилося б на спілкуванні? Зробіть висновок про роль звертання у мовленні. Спробуйте усно скласти казку «Ранок без звертань». Розкажіть її своїм однокласникам.  
-
 
+
 +
<br>
''Надіслано читачами з інтернет-сайту''  
''Надіслано читачами з інтернет-сайту''  

Версия 12:27, 28 августа 2009

ЗВЕРТАННЯ.
ВСТАВНІ СЛОВА ТА СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ
 

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в кожному
звертання. Що називається звертанням?
1. Ти справжній лицар, сину!.. Ти вславиш Україну! (/. Малкович).

2. Ми ж, люба матінко, козачого роду. {Марко Вовчок).

3. Люби, дитино, землю цю прекрасну! (С. Круліковська).

4. Розкажи мені, сивий діду, про свої пережиті дні. (Д. Загул).
♦    Визначте звертання непоширені і поширені. Поясніть відмінність між ними.
♦    Поясніть розділові знаки при звертанні.
♦    Якими частинами мови виражені звертання в поданих реченнях?

 Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Умий личко перепеличко! (О. Довгий).

2. Журавлику мій сірий ти вже летиш у вирій? (Т. Майданович).

3. Куди ви летите мої високі птиці? (Б. Олійник).

4. Сіла пташка на шипшину. Не вколись моя пташино! (Л. Біленька).

5. Соловейку маленький У тебе голос тоненький. (Народна творчість).

6. Станьте птахи на коліна! Заздріть півневі півні! Він співає солов'їно голосні свої пісні. (В. Симоненко).
♦    Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.
♦    Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Чому найчастіше звертання вживаємо у питальних і спонукальних реченнях?
Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у форму кличного відмінка. Назвіть звуки, що чергуються. Якими літерами позначають ці звуки на письмі?
1. Поговори зі мною, (друг)! (С. Йовенко).

2. Стій, (козак), постривай, шляху в людей попитай.

3. Не клюй, (птах), ягід із калини. (Народна творчість).
♦    Обґрунтуйте вживання розділових знаків при звертаннях.
♦    Підкресліть члени речення. Чи є звертання членом речення?

 Пригадайте, які звертання називають риторичними. За необхідності ^ зверніться до словничка термінів, що його вміщено в кінці підручника.
Визначте риторичні звертання у реченнях попередньої вправи. Яка їхня роль
у мовленні?
♦    Що вам відомо про такий розділ науки про мову, як риторика'? Чому потрібно її вивчати?
 
РИТОРИКА — наука красномовства, мистецтво переконувати словом.
Риторика як наука виникла у Стародавній Греції. В Україні наука красномовства поширилася із XVI століття.
 

ВСТАВНІ СЛОВА
Слово (сполучення слів), що виражає ставлення мовця до висловлюваного ним

 
1. Вересню мій, веслами весело греби. Ждуть тебе на березі з кошиком гриби. (Б. Олійник).

2. Кажуть, у степу є криниці. (В. Яринич).

3. А листопад, на диво, розіслав зелений килим. (С. Охріменко).

4. Здається, навіть небо споглядає пишноту саду. (О. Ющенко).

5. В розлуці з вами, солов'ї Вкраїни, так ниє серце! (М. Рильський).

6. Горнусь до тебе, Україно. (Л. Гавриленко).
♦ У виділених словах визначте орфограми. За потреби скористайтеся поданим у кінці підручника переліком основних орфограм.
Проаналізуйте таблицю. Прочитайте речення, визначте в них вставні слова. З'ясуйте значення кожного.

ВСТАВНІ СЛОВА (СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ) МОЖУТЬ ВИРАЖАТИ АБО ВКАЗУВАТИ НА: УПЕВНЕНІСТЬ НЕВПЕВНЕНІСТЬ ДЖЕРЕЛО ПОВІДОМЛЕННЯ
 
Звичайно, дійсно, безперечно, без сумніву, безумовно, певна річ

Може, певно(е), можливо, здається, очевидно
По-моєму, кажуть, на думку ...,
за свідченням ..., як відомо, як зазначено ...
 
ВСТАВНІ СЛОВА (СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ) МОЖУТЬ ВИРАЖАТИ АБО ВКАЗУВАТИ НА: ЕМОЦІЙНУ ОЦІНКУ ПОВІДОМЛЮВАНОГО    На щастя, на жаль, на диво, на сором, дивна річ, як навмисне

ПОВТОРЮВАНІСТЬ ДІЇ У МИНУЛОМУ    Було, бувало, як завжди

ПОРЯДОК ВИКЛАДУ ДУМОК, ВИРІЗНЕННЯ ОСНОВНОГО    По-перше, по-друге, отже, таким чином, нарешті, виявляється, насамперед, проте, однак

УВІЧЛИВІСТЬ    Будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте

ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ    Уявіть собі, зрозумійте, зверніть увагу, вірите, власне, між нами кажучи
1.І, повірте, щось зі мною скоїлося незбагненне. (Є. Гуцало).

2. То, певне, чари. (Леся Українка).

3. Будь ласка, будь мужнім і сильним. (О. Слоньовська).

4. Проста, здається, думка, але цінна. (В. Крищенко).

5. Так минули прудкобіжно, може, дні, а може, тижні. (Н. Забіла).
♦    Визначте орфограми у виділених словах. Поясніть написання цих слів.
♦    Доберіть синоніми до слів: мужній, сильний.
Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте звертання і вставні слова.
1. Я зараз прийду на твою пісню побратиме і теж заспіваю. (Р. Іваничук).

2. Заходьте щасливі господарі в хату. (С. Олійник).

3. Люди сідайте будь ласка швидше за стіл Великодній. (В.Дворецька).

4. Гарний хлопець з іншої планети може завтра в гості залетить. (Л. Костенко).

5. Я знаю юначе що серце козаче тобі від природи дано. (В. Дво-рецька).

6. Спасибі предки за духовний спадок. (Л. Костенко).
♦    Поясніть, що виражають або на що вказують ужиті в реченнях вставні слова.
♦    Зробіть усний синтаксичний розбір першого речення.
♦    Як ви розумієте вислів духовний спадок?
 Із поданими словами і словосполученнями складіть і запишіть речення, у яких вони виступали б то у ролі звертань, то у ролі членів речення.
Львове , хоч трішки мене зрозумій. (В. Симоненко). На жаль, я не бував у Львові. (І. Шишов).

Київ, місто моє, столиця, українське слово.

♦    Доведіть, що всі звертання у складених реченнях є риторичними.
 
Із поданими словами складіть і запишіть речення, у яких вони виступали б то вставними словами, то членами речення.
Здається, часу я не гаю... (Л. Костенко).
Усе навколо казкою здається. (Б. Остапенко).
Може, даруйте, правда, на щастя.

Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.
І. 1. Зійди сонце під моє віконце та засвіти ясно. {Леся Українка).
2.    Хруснули гілки але здавалося зашумів увесь ліс. (В. Винниченко).
3.    Та чого ж ти жовтий клене зажурився? (В. Сосюра).

4. Звісно змалку боровик скидати капелюх не звик. (Д. Павличко).

5. Літо літо почекай не відлітай в далекий край! (М. Познанська).

6. Краю мій Люблю твої тополі. (А. Камінчук).

7. Може нам полинути у вирій? (Д. Павличко).
II. 1. Люди в радості й горі ми так потрібні одне одному! (М. Томенко).

2. Мабуть над усе до загину треба віри людині в людину. (В. За баштанський).

3. Учись людино у землі добра святого щедрості й любові. (І.Савич).

4. Як тебе не любити Києве мій! (Д.Луценко).

5. Мій любий краю всі пісні мені лише тобою дані. (Леонід Полтава).

6. Здається цілий світ тобою марить країно зачарована моя! (В. Раєвський).
♦    У виділених словах визначте орфограми.
 Уявіть, що люди раптом забули всі імена, тому в мовленні перестали вживати звертання. Як це позначилося б на спілкуванні? Зробіть висновок про роль звертання у мовленні. Спробуйте усно скласти казку «Ранок без звертань». Розкажіть її своїм однокласникам.


Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими