KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тести: Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва Образи твору

Тести до предмету Українська література, 9 клас

Тема:Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва Образи твору


251-ukrlit9-t57-test.jpg


1. Художній твір на історичну тематику, який близький за змістом до роману П. Куліша «Чорна рада»:
А) Літопис С. Величка; Б) Літопис Г. Граб’янки; в) Літопис Самовидця; г) «Повість минулих літ».


2. За рахунок чого збагатився М. Черевань і потім оселився у Хмарищі?
А) розбійництва; б) Участі у війнах проти ляхів;
В) гноблення селян;
Г) отримання спадщини від заможного дядьки.


3. Прислів’я, яке використав Василь Невільник у своєму зверненні під час зустрічі зі Шрамом:
А) «Гора з горою не зійдеься, а чоловік з чоловіком зійдеться»;
Б) «Який гість, така йому і честь»;
В) «Милий гість не часто буває»;
Г) «Чим багатий, тим і радий».


4. Улюблена справа пана Череваня:
А) Бджолярство; Б) рибальство; в) мисливство; г) гончарство.


5. Шрам одночасно був попом і:
А) вчителем; б) лікарем; в) полковником; Г) хорунжим.


6. Про якого гетьмана козаків не згадується у творі:
а) Т. Трясила; б) П. Павлюка; в) Остряницю;
Г) С. Зборовського. 


7. Про що співав старець-кобзар, перебуваючи у Череваня?
А) Героїчне минуле України;
Б) Сум країни через смерть Б. Хмельницького;
В) страждання козаків у турецькій неволі;
Г) красу рідного краю.


8. М. Черевань називав «божком»:
А) сталеву шаблю; б) П. Шрама; в) жбан із Польщі; Г) кожного, хто відцурався віри християнської.


9. Обряд, який відбувся під час гостювання Шрама у Череваня:
а) ворожіння на щасливу долю; б)сватання;
в) нашіптування хвороби; г) хрестини.


10. Про кого з героїв П. Куліш у творі зазначив: «Не любив ніяких сварок»:
А) Т. Сурмача; б) І. Шрама; в) М. Череваня;
Г) товстопикого синьокаптанника.


11. За яких умов М. Черевань «пішов би до запорожців»? Якщо б:
А) вмів добре орудувати зброєю;
Б) досконало знав їх звичаї і побут;
В) він не вірив у Бога; г) Не мав дружини.


12. «Я. Сомко був воїн уроди, возраста і красоти зіло дивної»,— так зазначалося у:
А) Біблії; б) Літописах; В) сказаніях; г) житіях.


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Горецькою І.І.

Предмети > Українська література > Українська література 9 клас > Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва Образи твору > Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва. Закриті вправи (тільки для використання вчителями)