KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тести до теми «Найважливіші випадки написання м’якого знака»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова >>Українська мова 10 клас>> Українська мова: Складні випадки правопису м’якого знака

Завдання до предмету Українська мова 10 клас.

Тема «Тести до теми: «Найважливіші випадки написання м’якого знака»».

Розгляд уроку: Складні випадки правопису м’якого знака                                       До теми  «Найважливіші випадки написання м’якого знака»


                                                                         ТЕСТ


1. Продовжіть твердження, визначивши правильну відповідь:

«М’який знак вживається...»:
а) у середині слів після літер д, т, з, с, ц, л, н, р перед буквами, що позначають м’які приголосні звуки;
б) після літер д, т, б, п, ц, л, н, якщо вони передають м’які приголосні звуки [д΄ ], [т΄ ], [б΄ ], [п΄ ], [л΄ ], [ц΄ ], [н΄ ];
в) після літер, що позначають м’які приголосні звуки у середині складу перед літерою а;
г) у буквосполученнях  -льц-, -ньц-, -нь-ч, -ль-ч, що походять із –льк-, -ньк-.

2. Визначте рядок, у якому всі слова з м’яким знаком  написані правильно:

а) хто-небудь, сопільчин, галці;
б) вишеньці, людськість, льодовий;
в) стілчик, не виспавшись, сопілонька;
г) скриньці, топольці, осліньчик.

3. Укажіть  правильну відповідь: «М’який знак не вживається...»:

а) після літери л навіть перед наступним м’яким приголосним звуком;
б) після літер д, т, з, с, ц, ж, ш  у словах іншомовного походження та р;
в) після р у кінці слова;
г) після літер д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова або складу.

4. Визначте рядок, у якому усі слова написані правильно:

а) поставте, ненчин, вірте;
б) пончик, камінчик, мізинчик;
в) менший, мисці, кінский;
г) ялинці, Галинці, соньця.

5.Укажіть, якому правилу відповідають наведені приклади правопису м’якого знака: станьте, галька:

а) перед буквами, що позначають тверді приголосні;
б) у кінці слова;
в) перед ї, йо та я, ю, є, що позначають два звуки;
г) після н перед шиплячими.

6. Визначте правило, яке обґрунтовує вживання м’якого знака у словах сядьмо, будівельник:

а) у середині слів після літер д, т, з, с, ц, л, н, р на позначення м’якості приголосного звука перед голосним о;
б) після літер д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова або складу перед наступним твердим приголосним звуком;
в) після літери л перед наступним м’яким приголосним звуком;
г) між двома м’якими приголосними.

7. Укажіть продовження правила, яке аргументує правильне написання слова секретар.

«М’який знак не вживається ...»:
а) після літер, що позначають губні,  шиплячі, г, к, х, ґ та р у кінці слова;
б) після літери р, що позначає твердий звук [р] у кінці складу;
в) після літери, що позначає приголосний звук, який стоїть після голосного;
г) в усіх словах української мови, які містять в собі дві однакові літери.

8. Визначте рядок, у якому всі слова треба написати з м’яким знаком:

а) тіл...ки, біл…мо, дев’ят...сот, кул...гати;
б) куз…ня, скандал…ник, ін...ший, лял…ці;
в) кобзар…, тан…ці, лял...чин, близ...кий.
г) стан…те, слиз...кий, злаз…те, т...охкати;

9. Укажіть рядок, у якому всі слова з м’яким знаком написані правильно:

а) київський, посунься, тінью;
б) ньюанс, медальйон, меньше;
в) різьба, Харків, чотирьма;
г) поліський, доньці, Горький.

10. Коли вживається буквосполучення ьо?

а) При збігу приголосних на позначення подовжених м’яких звуків;
б) всередині складу для позначення м’якості попереднього приголосного звука перед [о];
в) для позначення твердості попереднього приголосного звука;
г) завжди після літери, що позначає твердий приголосний звук.

11. Укажіть рядок, у якому у кожному слові допущено орфографічну помилку:

а) учительчин, няньці, рибалці;
б) матінці, яблунці, Ніньці;
в) сопільці, бурульчин, тонший;
г) Парасьці, тополці, кузьня;

12. Визначте рядок, у якому немає помилок у написанні слів:

а) бадьорість, льох, грільці;
б) мільйон, рибоньці, мудрець;
в) пеньок, майорить, секретарь;
г) бойовий, працевитий, кобзар.


Відповіді: 1г; 2б; 3 в; 4б, 5а; 6б; 7а; 8г; 9г; 10б; 11г; 12б.

                          


Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці

Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани конспектів уроків з української мови, завдання з української мови 10 класу скачати

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Складні випадки правопису м’якого знака > Складні випадки правопису м’якого знака. Задачі та вправи,самоперевірка