KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тести до теми Від чого залежить суверенітет споживача на ринку

Тести до уроку з предмету Економіка 9 клас
Тема: Від чого залежить суверенітет споживача на ринку.

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" 
Тести
 «Основи споживчих знань»
7. Від чого залежить суверенітет споживача на ринку.
• Однією з умов існування ринку є :
1.присутність на ньому споживача товару, який купується.
2. присутність на ньому держави
3. присутність на ньому підприємств
4. присутність на ньому виробника.
• Споживачі це -...
1.це люди які купують товари, послуги, ідеї.
2.це групи людей, а також різноманітні організації, які мають бажання до купівлі та споживання товарів та послуг .
3.це індивідиуми , які мають природну потребу до задоволення своїх потреб.
4. це люди, а також різноманітні організації, які використовують товари, послуги, ідеї.
• Поведінка споживачів:
1. дисципліна, якавивчає поведінку споживача на ринку, та його купівельну спроможність відносно різних товарів і послуг.
2. дисципліна, яка аналізує підприємницькі ризики, відносно купівельної спроможності різних верств населення.
3. відносно нова науково-прикладна дисципліна, яка виникла на стику економіки, менеджменту, маркетингу та психології, вбрала в себе колосальну кількість методів з різних галузей знань.
4. не нова науково-прикладна дисципліна, яка займається аналізом маркетингової інфраструктури ринку та його психологічні аспекти.
• Поняття суверенітету
1. це абсолютна, постійна й неподільна влада.
2. це здатність, яка дозволяє споживачу незалежно від бажання продавця обрати споживчий товар.
3. це здатність виробника впливати на споживача.
4. це здатність виробника, що до вибору сектора ринку, де він буде реалізовувати продукцію.
• Сувернітет це стан влади, яка може бути:
1.абсолютна
2.повна
3. постійна
4 неподільна
5.тимчасова
• Суверенітет споживача полягає в-...
1.Його здатності обирати споживчий товар.
2.його здатності впливати на виробника.
3.його здатності отримання компензації за не якісну продукцію.
4.його непохитній свободі вибору.
• Товар- це
1.це вирі, кий був рипущений виробником.
2.це виріб, що функціонує на ринку.
3.це виріб призначений для задоволення потреб споживача.
4. це продукт що був випущений з метою отримання прибутку.
• Сувернітет споживача на ринку-
1. це йог здатність, яка дозволяє споживачу незалежно від бажання продавця обрати споживчий товар.
2.це його незалежність в ухваленні рішення що до продукту.
3.це його незалежність в ухваленні рішення про покупку.
4. це його законне право що дорішення вибору.
• упаковка – це
1.ви¬ражальний засіб і засіб передавання знань
2.засіб, що використовується виробником для збереження цілісності продукції.
3. засіб, який був створений для можливосту виробником, спонукання бажання, для споживання продукції.
4.засіб, який створювався з метою донесення інформації, що до марки виробника.
• мета упаковки
1. примусити споживача прийняти рішення, що до кіпівлі продукту.
2. прорекламувати продукцію даного виробника.
3. зберегти споживчі якості продукту, прорекламувати продукцію даного виробника
4.привернути увагу людини і водночас примусити її довіряти тому, що знаходиться всередині.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Від чого залежить суверенітет споживача на ринку > Від чого залежить суверенітет споживача на ринку. Зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)