KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тести до теми Транспортні послуги

Тести до уроку з предмету Економіка 9 клас
Тема: Транспортні послуги

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Тести
1. Юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності?
1) застрахований
2) страхувальник
3) страховик
4) вигодонабувач

2. Юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України?
1) страховик
2) страхувальник
3) застрахований
4) вигодонабувач

3. Види страхування, за яких визначені законодавством страхувальники сплачують страхові внески за рахунок державного бюджету?
1) обов’язкове страхування
2) медичне
3) життя
4) немає вірної відповіді

4. Вид страхування, що здійснюється не на обов’язкових засадах?
1) обов’язкове
2) ЗОДСС
3) добровільне страхування
4) всі вірні

5. Грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія?
1) страхова премія
2) угода
3) платіж
4) немає вірної відповіді

6. Письмова угода між страхувальником і страховиком, яка засвідчує, що страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначеній у полісі?
1) платіж
2) страховий поліс
3) домовленість
4) всі вірні

7. Письмова угода між страхувальником і страховиком?
1) домовленість
2) документ
3) договір
4) немає вірної відповіді

8. Особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат тоді, коли страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно?
1) страховик
2) вигодонабувач
3) страхувальник
4) застрахований

9. Вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)?
1) застрахування
2) страхування
3) страховка
4) всі вірні

10. Особа, що є застрахованою?
1) застрахований
2) вигодонабувач
3) страховик
4) страхувальник

11. Грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку?
1) виплата
2) відшкодування
3) сума
4) всі вірні

12. Ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування?
1) поліс
2) відшкодування
3) страховий тариф
 4) немає вірних 

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Транспортні послуги > Транспортні послуги. Зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)