KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тести до теми Що таке підприємство

Тести до уроку з предмету Економіка 6 клас
Тема:
Що таке підприємство? 
Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

Подорож у світ економіки, 6 клас
Тести за розділом ІV «Підприємство та підприємництво як джерело задоволення потреб»

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Організація, в якій об’єднуються працівники для випуску товарів чи надання послуг з метою отримання прибутку, - це…
а) спілка;
б) виробничої сфери;
в) група;
г) об’єднання.
2. Підприємства, що виробляють товари, належать до…
а) невиробничої сфери;
б) виробничої сфери;
в) сільськогосподарських підприємств;
г) промислових підприємств.
3. Підприємство, засноване на власності колективу, або об'єднання громадян – це…
а) державне підприємство;
б) колективне підприємство;
в) спільне підприємство;
г) приватне підприємство.
4. За кількістю працюючих підприємства поділяються на:
а) малі, середні, великі;
б) підприємства, об'єднання;
в) приватні, державні, колективні.
5. Юридичне ім’я підприємства або об'єднання підприємств – це…
а) фірмове ім'я;
б) фірма;
в) імідж фірми;
г) назва фірми.
6. Форма звернення до споживачів з метою залучити їхню увагу до товарів чи послуг – це…
а) акція;
б) реклама;
в) імідж фірми;
г) екскурсія на виробництво.
7. Підприємство, засноване на власності однієї особи, - це…
а) колективне підприємство;
б) приватне підприємство;
в) мале підприємство;
г) державне підприємство.
8. Вибери правильне визначення поняття «підприємництво»:
а) наймана праця робітника;
б) самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність людей з метою одержання прибутку;
в) діяльність на користь іншим людям;
г) будь – яка господарська діяльність.
Відповіді:
1. б)
2. г)
3. б)
4. а)
5. б)
6. б)
7. б)
8. б)

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Що таке підприємство > Що таке підприємство. Зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)