KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тестове завдання на тему «Фонетика. Орфографія»

Тестове завдання до предмету Українська мова, 5 клас
Тема «Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені[е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення »

Завдання з української мови 5 клас
Фонетика. Орфографія


1. У котрому рядку всі слова з апострофом написані правильно?
   1. В’ячеслав, пів’яблука, від’єднати, кур’єр
   2. Медв’яний, моркв’яний, цв’ях, сер’йозний
   3. Мор’як, св’ято, тьм’яний, м’який
Відповіді:
а) у першому;    б) у другому;    в) у третьому.


2.  У котрому рядку слова іншомовного походження написані правильно?
   1. Корсіка, Балтіка, Чікаго.
   2. Флорида, Африка, Мадрид.
   3. Аргентіна, Алжір, Вашінгтон.
Відповіді:
а) у першому;    б) у другому;    в) у третьому;


3. У яких словах подвоєння відбулося внаслідок збігу?
   1.Страшенний.    3.Віддячити.            5.Старанний.
   2.Вогненний.    4.Беззубий.            6.Смиренний.
Відповіді:
а) у 1 і 2;    б) у 3 і 4;        в) у 5і 6.


4. Запишіть слова, вставивши відповідні ненаголошені голосні, та доберіть до них перевірні.
   Ст..лити, в..шневий, ч..р..шня, б..р..за, з..мля, в..сна, в..личезний, дал..чінь.


5. Запишіть слова, правильно вибравши букву з дужок. Запишіть їх у фонетичній транскрипції.
Сли(з,с)ький, при(с,з)ьба, ла(б,п)ки, дефі(с,з), ні(х,г)ті, бли(з,с)ько.                                        


6. Запишіть слова у дві колонки:
а) з м’яким знаком                    б) без м’якого знака
Кавказ..кий, тюр..ма, різ..бяр, арал..ський, камін..чик, ремін..чик, мален..кий, наймен..ший, шахтарс..кий.


7. Дайте відповідь на запитання.
     Як перевірити написання слів з ненаголошеними [е], [и], [о]?
Наведіть приклади.


8. Запишіть текст, вставляючи пропущені букви. Доберіть заголовок. Випишіть з тексту слова з префіксами.
      Часто тр…мав у пам’яті образ матері. І образ її рук, яким судилася вічна невс…пуща робота. І згадувались запахи, які, либонь, вони зб…рали так, як бджілка зб…рає по квітах найрізноманітніший мед.
       А ще її очі… У мат…ринському погляді не було ні фальші, ні лукавості, ні х…трування. Очі її, постійно освітл…ні зс…редини м’яким ж…вим сяйвом, були наче видимим предметним вираженням душі.
                                                                                                              Є. Гуцало

9. У котрому рядку записані слова, у яких відбулося спрощення приголосних?
          1. Нежданий, бажаний, донька.
          2. Величезний, піднести, сни.
          3. Чесний, вісник, тижневий, корисний.
          А) у першому ;     б) у другому;  в) у третьому


10. У яких словах є ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом?
         1. Далечінь.      3. Кишеня.      5. Вишневий
         2. Веселий.       4. Директор.   6. Пекти.
          А) у 1і 2;            б) у 3 і 4;           в) у 5 і 6.


11. У котрому рядку всі слова написані з помилками?
        1. Бойовик, сльози, по-літньому.
        2. Майор, бульйон,йому.
        3. Мільон, серьозно, павільон.
         А) у 1 ;     б) у 2;      в) у 3.


12. Підкресліть слова з ненаголошеними голосними  [е,и,о]в коренях слів. У кожному реченні визначте граматичну основу.
        1. Один по одному минають зимові дні.
        2. Пізня весна не обдурить
        3. До першого грому земля не розмерзнеться.


13. Виправте помилки у словах.
       Льєш, зраня, статтей, радістю, Ілья, життєпис, сторічь, гілячка, письменик, Віниця, осіній, подорожю.


14. Дайте відповіді на запитання.
        Що означає префікс пре- і в яких частинах мови він вживається?
      Відповіді підтвердіть прикладами.


15. Запишіть слова, вставивши пропущені букви. Складіть речення з трьома словами і визначте в них головні і другорядні члени речення.
          Від…ати, воз…єднати, роз…броїти, стін…ий, розріс…я, осін…ій, юн…ат, священ…ий, л…яний.


16. У котрому реченні слово з апострофом написане неправильно?
           1. Червень літо зарум’янив.
           2. Не кидайся хлібом, він св’ятий
           3. Без краю рідного душа щемить, троянди в’януть, мовкнуть солов’ї.
            А) у 1 ;    б) у 2 ;     в) у 3.


17.У котрому рядку у словах на місці крапок треба писати м’який знак ?
          1. Дон…ка, низ…кий, т…мяний.
          2. Промін…чик, куз…ня, камін…чик.
          3. Гир…ка, піс…ня, стеблин…ці.
          А) у 1;       б) у 2;    в) 3.


18. Дайте відповідь на запитання.
       Коли пишемо  и  в словах іншомовного походження?  Наведіть приклади.


19. Дайте відповідь на запитання.
       Чим відрізняється вживання апострофа у власне українських від вживання апострофа в іншомовних словах?


20. Дайте обґрунтовану відповідь на запитання.
       Коли подвоюються приголосні?


21.Складіть невеликий текст на тему « Мої улюблені книги».
     Використайте слова з м’яким знаком, апострофом.Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Горецькою І.Й.


Підручник з української мови для 5 класу, вправи з української мови, реферати, бібліотека зі шкільними підручниками онлайн

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені "е", "и", "о" в коренях слів > Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені "е", "и", "о" в коренях слів. Оцінювання