KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тестові завдання до теми «Стилістика складних речень»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>> Українська мова: Стилістика складних речень


Тестові завдання з курсу «Українська мова 10 клас»

Тема «Стилістика складних речень»         Стилістика складних речень

І.Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Продовжіть подане твердження.
Складносурядні речення найчастіше використовуються у ...
а) публіцистичному стилі мовлення;
б) офіційно-діловому стилі мовлення;
в) художньому стилі мовлення;
г) науковому стилі мовлення;
ґ) епістолярному стилі мовлення.

2. Продовжіть подане твердження.
Для наукового викладу, що потребує аргументації та виявлення причинно-наслідкових зв’язків, найхарактернішими є...
а) безсполучникові речення;
б) реченнями з різними видами зв’язку;
в) складнопідрядні речення;
г) складносурядні речення;
ґ) речення з прямою мовою.

3. Продовжіть подане твердження.
Безсполучникові складні  речення найчастіше співвідносні з ...
а) складнопідрядними реченнями;
б) складносурядними реченнями;
в) реченнями з різними видами зв’язку;
г) складним синтаксичним цілим;
ґ) простими ускладненими реченнями.

4. Укажіть складне сполучникове речення, прості речення у якому ніби нанизуються одне на одне.
а) Надворі завивала метелиця, мокрий сніг налипав на шибки (І.Багмут).
б) У всі віки на всіх перепуттях історії хліб був найбільшим багатством (М.Земляк).
в) У зеленім передгір’ї Карпат розкинулося місто Дрогобич, оперезане кам’янистою річкою Тисьменицею (З підручника).
г) Сонце сідало, і річка внизу чи то поглибшала, чи то погрізнішала (Є.Гуцало).
ґ) Пішов козак сумуючи, нікого не кинув (Т.Шевченко).

5. Визначте складносурядне речення, характерне для публіцистичного стилю мовлення, частини якого передають смислові відношення протиставлення.

а)  Осінній лист паде мені до ніг, просторий звук замре на видноколі (Л.Скирда).
б) Чи то настане темна нічка, чи то веселий день шумить (Л.Глібов).
в) Загриміло, і полегшено зітхнув степ, і радісніше стало навкруги (О.Гончар).
г) Людина створила культуру, а культура – людину (В.Русанівський).
ґ) Зробіть крок назустріч собі, станьте волонтерами (З газети).

6. Укажіть складносурядне речення, характерне для художнього стилю мовлення, ускладнене звертанням (деякі розділові знаки опущено).
а) Не баранці, а білі коні по морю синьому летять (М.Рильський).
б) У мене син одинчичок панове  і запечалля на душі одне... (Л.Костенко).
в) Люба донечко ти питаєш, що найголовніше у нашій учительській праці? (В.Сухомлинський).
г) Пресвята Богородице Діво Царице небесна вища від Ангелів і Архангелів, чесніша від усього видимого і невидимого світу (З Молитовника).
ґ) Ходімте в сад. Я покажу вам сад (М.Вінграновський).

7. Визначте складносурядне речення, ускладнене поширеною відокремленою обставиною.

а) Не прощатись не боюся, чогось боюся не зустріти, боюся – раптом розминутися з тобою, молодістю, світом (Л.Талалай).
б) Молодість не вміє філософствувати не лише за браком знань, а й за браком часу (Ю.Мушкетик).
в) День без думки, без читання, без розумового напруження – даремно прожитий день (В.Сухомлинський).
г) Ще димиться розчахнутий блискавицею дуб, а буйна зелень вже вабить до себе, виблискуючи дощовими краплями на сонці (О.Гончар).
ґ) Мати – вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя (Г.Кривда).

8. Укажіть складнопідрядне речення, у якому вживається одна особова форма замість іншої.
а) Мій хтосічку, мій з папороті цвіте! О, я ніколи не забуду, як хтось писав новелу всі останні дні перед виїздом  з Чернівець... (Леся Українка).
б) Тоді-то розплющаться очі сліпим і розкриються вуха глухим... (Кн. Пр.Ісаї,35).
в) Бібліотерапія ефективна в багатьох випадках, коли необхідний вплив на особистість хворого (З газети).
г) Живучи у дикому степу чи на дніпровських островах, козаки байдужіли до звичних мирських радостей (Н.Дмитровська).
ґ) Магічними якостями наділив народ валеріану, яка у стародавні часи була відома під назвою одолян, або одолень-трава (З енциклопедії).

9. Визначте складне речення з використанням безособової конструкції  як головного речення у складнопідрядному із стилістичною метою.
а)Коли цінуєш кожну мить, то й час тоді тебе цінує (М.Сингаївський).
б) Хочу жити в паланні, зоріти в блакить, щоб від серця любов іскрила (Ю.Дмитренко).
в) Не обіцяй в біді згадати друга, а просто другом будь йому завжди (М.Карпенко).
г) І щоб родині нашій жити в мирі, кую меча, леміш і чересло…(В.Бровченко).
ґ) Стоїш високо – не будь гордим, стоїш низько – не гнись (Народна творчість).

10. Укажіть складнопідрядне речення, характерне для наукового стилю мовлення, у якому наявний допустовий  зв’язок між простими реченнями.

а) Крім права на життя,  всі решту права – це все одно, що нечитана китайська грамота, бо де-юре вони є, а де-факто їх нема (З газети).
б) Любиш кататися – люби і саночки возити (Народна творчість).
в) За біблійним міфом, манна – їжа, яку Бог посилав іудеям кожного ранку з неба протягом сорока днів, поки вони йшли пустелею в землю обітовану (Ісход, 17.14-16).
г) Конфлікти – це невдача спілкування; вони виникають через те, що людина не хоче приймати оточуючих такими, якими вони є (З газети).
ґ) Хоч до козацьких лав вливалися поляки, білоруси, росіяни, молдовани, ба навіть турки, все  ж більшість населення Придніпров’я складали  українці (О.Субтельний).

11.Визначте, для якого стилю мовлення характерне дане безсполучникове складне речення:
Цвіте липа могутньо й задумливо над розпеченим каменем вулиць, сонце гріє по-південному, по-липневому, по-новому (Ю.Яновський).
а) Публіцистичного;
б) офіційно-ділового;
в) художнього;
г) наукового;
ґ) епістолярного.

12. Укажіть, чим ускладнене дане безсполучникове складне речення:
Почекай-но, дівчино, ще й для тебе троянди весни розцвітуть (В.Сосюра).
а) Відокремленим означенням;
б) вставною конструкцією;
в) відокремленою обставиною;
г) звертанням;
ґ) однорідними членами речення.

13. Визначте складне речення, характерне для публіцистичного стилю мовлення, ускладнене поширеними однорідними членами речення.
а) Чорнобильська трагедія навчила нас, що мирним атом не буває, а загроза від нього цілком реальна (І.Буркут).
б) Розпочинається прилучення дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнської колискової пісні, адже кожен день дає нам урок  пізнання (І.Вихованець).
в) Чому із чистих уст не ллється сміх дзвінкий, а вилітає вздих важкий і невеселий?! (Олександр Олесь).
г) Замкнути в долонях ненависть і гнів жорстокого світу, торкнутись крихіток туману власної свідомості, віднайти острови добра і віри – покликані волонтери (З газети).
ґ) Від міжнародного тероризму страждають різні країни світу, тому й не дивно, що США дістають  підтримку з боку більшості держав (І.Буркут).

14.Укажіть складнопідрядне речення з підрядним означальним, ускладнене відокремленими членами речення.
а) Ні, не вмре ніколи мова, якою син співає твій, якою люд скликав Підкова, Богдан славетний і Палій, якою Січ буйна пишала, якою наш Кобзар співав (М.Чернявський).
б) Там, де вчора був шлях, сьогодні без кінця-краю піниться гостроверхими переметами розбурхане снігове море (К.Наріжний).
в) Не один солдат, повертаючись з далеких доріг до рідного села, припадав на коліна, цілував рідну землю (В.Скуратівський).
г) Розсуваючи обережно стебла високої кукурудзи, переступаючи через гарбузи, батько пішов у той бік, відкіль було чути гру (О.Довженко).
ґ) Барвінок оспіваний у багатьох піснях нашого народу й у віршах багатьох поетів (А.Коваль).

15.Визначте, для якого стилю мовлення характерне дане складне речення:
Богдан Хмельницький – син українського шляхтича Михайла, що був урядником у місті Чигирині й недалеко під Чигирином мав хутір Суботів (З підручника).
а) Епістолярного;
б) офіційно-ділового;
в) художнього;
г) наукового;
ґ) публіцистичного.

ІІ.Тестові завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою.

1. Установіть відповідність між стилістичними засобами синтаксису та прикладами  до них.

1)Вживання вставної конструкції, яка виражає емоційну оцінку інформації;
2)використання відокремлених членів речення у науковому стилі як джерела уточнення чи повідомлення;
3)використання риторичної фігури як стилістичного засобу;
4)вживання стилістичної фігури (анти-тези) як вираження експресивного світо-відчуття;
5)використання двоскладного простого речення, у якому підмет виступає інфінітивом.
А)  Усі ми в золоті і голі (Т.Шевченко).
Б) Жахіть війни, на щастя, ви не знали (О.Гончар).
В)Фігурні вірші, або вірші предметної форми, були відомі ще в стародавні часи (Б.Степанишин).
Г)Написати добру пісню – щастя для поета і для музиканта (Д.Павличко).
Ґ)Усміхають до тебе мріями, ми з тобою не маєм слів (Ю.Дмитренко).
Д)Україно моя барвінкова, переконаний твердо в однім, що мені усміхнулася доля народитись під небом твоїм (І.Яворівський).


2. Установіть відповідність між стилістичними засобами синтаксису та прикладами  до них.

1)Вживання вставної конструкції, яка виражає емоційну оцінку інформації;
2)використання відокремлених членів речення у публіцистичному стилі як джерела уточнення чи повідомлення;
3)використання риторичної фігури як стилістичного засобу;
4)вживання стилістичної фігури (анафори)  як вираження експресивного світо-відчуття;
5) використання односкладного інфінітив-ного речення із стилістичною метою.  
А)Талановитий письменник Юрій Федькович, розгортаючи боротьбу проти денаціоналізації українського населення Буковини, добре розумів значення зв’язку школи з життям суспільства, велику силу виховання (О.Филипчук).
Б)Та не вбити вже у живих пісню правди і волі (В.Колодій).
В)Українське весілля супроводжується, як правило, обміном подарунками, святковим столом, театралі- зованими діями, музикою, танцями, піснями (З енциклопедії українознавства).
Г)Ой чого ти, тополенько, не цвітеш,
Чом пожовклу головоньку хилиш-гнеш? (Олександр Олесь).
Ґ)Я не просто спішу. Я спішу до мети (Є.Летюк).
Д) Петро Сагайдачний з’явився на Січі в останні роки ХVІ століття (О.Апанович).


3. Установіть відповідність між складним реченням та його стилістичною приналежністю

1)То треба знать, чого іще не знаєм, то знаєм те, чого не треба знать (Л.Костенко).
2)Якщо хочеш мати дозвілля, не витрачай марно часу (Нар. творчість).
3)На підтвердження нашої попередньої домовленості надсилаємо вам письмове запрошення взяти участь у науковій конференції, що відбудеться 23.11.2009 р. у м.Рівне за адресою... (З посібника).
4)Більш важливе значення має інтонація у складному реченні, вона може навіть служити засобом розрізнення простого і складного речення (З довідника).
5) Процес творення культури єдиний, але форми його вияву різні (В.Русанівський).
А)Науковий стиль мовлення; безсполучникове  речення, друга частина якого ускладнена однорідними  означеннями;
Б)художній стиль мовлення; складнопідрядне речення з підрядними з’ясувальними частинами;
В)офіційно-діловий стиль мовлення; складно-підрядне речення з підрядною означальною частиною;
Г)художній стиль мовлення; складнопідрядне речення з підрядною частиною умови;
Ґ)публіцистичний стиль мовлення; складносурядне речення;                                                                                       
Д)епістолярний стиль мовлення, безсполучникове ускладнене речення.


4. Установіть відповідність між стилем мовлення та метою спілкування.

1) Розмовний стиль мовлення;
2) публіцистичний стиль мовлення;
3) офіційно-діловий стиль мовлення;
4) художній стиль мовлення;
5) науковий стиль мовлення.
А)Абстрактність, точність, логічність, доказовість;
Б)невимушеність, емоційність, оцінний характер мовлення;
В)образність, конкретність, емоційність;
Г)закличність, пристрасність, оцінний характер мовлення;
Ґ)офіційність, сувора точність, мовні штампи;
Д)оцінний характер мовлення, сувора точність.

 
ІІІ. Робота з текстом

Прочитайте уважно текст. Виконайте завдання до нього (з п’яти  варіантів відповідей виберіть одну правильну).

                            Реймське Євангеліє
         Реймське Євангеліє – маловідомий книжковий рари¬тет, створений у першій половині XI століття і тоді ж назавжди вивезений з України. Але нині нам належить не стільки шкодувати за ним, скільки пишатися причетністю до цієї історичної пам’ятки. Адже книга ця стала, як це не дивно звучить сьогодні, однією з найцінніших духовних реліквій французького народу. Книга, яка найбільше цитується за кордоном у контексті історії Франції, має безпосередню причетність і до української історії, бо пов’язана з іменами Ярослава Мудрого і його знаменитої доньки Анни.
         За радянських часів пройшов на екранах кінотеатрів фільм «Анна Ярославна – королева Франції». Безумовно, увагу багатьох глядачів привернув такий епізод у цьому фільмі: після врочистого прийому на території Софії Київської високоповажного посольства з далекої Франції Ярослав Мудрий дає останні розпорядження щодо посагу своїй наймолодшій доньці Анні, яка має виїжджати до далекої країни як майбутня дружина спадкоємця французького престолу. Одним із перших як найдорожчий подарунок Анні Ярослав Мудрий назвав Євангеліє, написане зовсім недавно для великокняжої бібліотеки того¬часною давньоукраїнською мовою й оправлене в позоло¬чений оклад.
         Виявляється, цей епізод із фільму – достовірний історичний факт, який у майбутньому мав цікаву й неоднозначну інтерпретацію  зарубіжних істориків.
Анна Ярославна привезла подаровану батьком книгу до невідомої їй Франції 1050 року. Це давньоукраїнське Євангеліє, як засвідчують дослідники, було написане в Києві спеціально для Анни, бо її ім’я вказане в самому рукописі. Створена кирилицею, книга довго нагадувала доньці Ярослава Мудрого про її далеку Батьківщину. Ставши незабаром королевою Франції, вона присягалася на цій книзі віддано служити французькому народові. Можли¬во, це з її легкої руки, покладеної в урочистий момент коронації на сторінки батькової книги, наступні королі Франції започаткували цю традицію – присягу на вірність своєму народові, складену на привезеному з Києва Євангелії.
         Після смерті Анни Євангеліє якийсь час зберігалося в королівських палатах. Та ось майбутній король Чехії Карл IV вивозить цю духовну реліквію до Праги. З добрими намірами, аби послужила вона чеському народові, дарує він книгу одному з монастирів чеської столиці.
Незабаром заново переписана книга,  з доданим чеським варіантом, знову опиняється у Франції, у Реймсі (звідси назва – Реймське), а в 1793 році знову зникає з архівів. Після закінчення революції книгу знаходять,  вона  назавжди прописується в Реймській бібліотеці.
         Один із аргументів, який переконливо засвідчує українське походження унікальної книги, – кольори ініціалів, заголовних літер і різноманітних заставок, якими завжди славилися київські рукописні шедеври. Безумовно, мають рацію ті дослідники, які вважають, що саме в ці художні деталі творці вкладали своєрідний національний код свого народу, особливості його світосприйняття й мислення. У художньому оформленні Реймського Єван¬гелія переважають сині, жовті й малинові кольори – барви, які були на прапорах Київської держави, а відтак і козацької України.
         Хто тільки не «привласнював»  Євангеліє: і чехи, і словаки, і греки, і росіяни. Та й серед українців, як зазвичай і в інших принципових питаннях вітчизняної історії, теж досі немає єдиної думки щодо походження цієї літературної пам’ятки (За М. Тимошиком, 450 сл.).

1. Вкажіть, до якого  стилю мовлення належить даний текст:
а)  художнього;
б) публіцистичного;
в) наукового;
г) розмовного;
ґ) епістолярного.

2. Яка теза найточніше передає тему тексту?
а) «Книга, яка найбільше цитується за кордоном у контексті історії Франції, має безпосередню причетність і до української історії…»
б) «Одним із перших як найдорожчий подарунок Анні Ярослав Мудрий назвав Євангеліє, напи¬сане зовсім недавно для великокняжої бібліотеки того¬часною давньоукраїнською мовою й оправлене в позолочений оклад».
в) «Реймське Євангеліє – маловідомий книжковий рари¬тет, створений у першій половині XI століття і тоді ж назавжди вивезений з України». 
 г) «Це давньоукраїнське Євангеліє, як засвідчують дослідники, було написане в Києві спеціально для Анни, бо її ім’я вказане в самому рукописі. Створена кирилицею, книга довго нагадувала доньці Ярослава Мудрого про її далеку Батьківщину».
ґ) «Один із аргументів, який переконливо засвідчує українське походження цієї унікальної книги, – кольори ініціалів, заголовних літер і різноманітних заставок, якими завжди славилися київські рукописні шедеври».

3. Визначте речення, ускладнене вставним словом, що виражає впевненість:
а) «Можли¬во, це з її легкої руки, покладеної в урочистий момент коронації на сторінки батькової книги, наступні королі Франції започаткували цю традицію – присягу на вірність своєму народові, складену на привезеному з Києва Євангелії».
б) «Безумовно, мають рацію ті дослідники, які вважають, що саме в ці художні деталі творці вкладали своєрідний національний код свого народу, особливості його світосприйняття й мислення».
в) «З добрими намірами, аби послужила вона чеському народові, дарує він книгу одному з монастирів чеської столиці».
г) «Виявляється, цей епізод із фільму – достовірний історичний факт, який у майбутньому мав цікаву й неодно¬значну інтерпретацію ряду зарубіжних істориків».
ґ) «Та ось майбутній король Чехії Карл IV вивозить цю духовну реліквію до Праги».

4. Укажіть правильне продовження поданого твердження.
Назва Реймське Євангеліє походить від назви м. Реймс, тому що...
а) туди потрапило випадково уже переписане з доданим чеським варіантом;
б) там було написане;
в) зберігалося завжди у Реймській бібліотеці;
г) написане у Реймському монастирі;
ґ) укладне реймським літописцем.

5. Визначте складнопідрядне речення з послідовною підрядністю.
а) Ярослав Мудрий дає останні розпорядження щодо посагу своїй наймолодшій доньці Анні, яка має виїжджати до далекої країни як майбутня дружина спадкоємця фран¬цузького престолу.
б) Один із аргументів, який переконливо засвідчує українське походження цієї унікальної книги, – кольори ініціалів, заголовних літер і різноманітних заставок, якими завжди славилися київські рукописні шедеври.
в) Після закінчення революції книгу знаходять, і вона вже назавжди прописується в Реймській бібліотеці.
г) З добрими намірами, аби послужила вона чеському народові, дарує він книгу одному з монастирів чеської столиці.
ґ) Створена кирилицею, книга довго нагадувала доньці Ярослава Мудрого про її далеку Батьківщину.

6. Укажіть, до якої форми красномовства належить наведений текст:
а) парламентської;
б) церковно-богословської;
в) академічної;
г) соціально-побутової;
ґ) політико-агітаційної.

ІV. Власне висловлювання

Перед тим, як складати власне висловлювання, уважно прочитайте завдання. Особливу увагу зверніть на жанр  майбутнього твору та пригадайте основні його ознаки
Напишіть твір-роздум дискусійного характеру на одну з тем, використовуючи стилістичні засоби синтаксису складних речень.
«Книги – тисячолітня мудрість народу» (В.Сухомлинський).
«О пісне вкраїнська! Дзвінка, невмируща, ти мука і радість, ти гнів і любов» (Р.Братунь).
«Любімо світ цей щохвилинний, він неповторний, як і ми» (А.Демиденко).


Стилістика складних речень
Відповіді


І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1.    в    4.    г    7.    г    10.    ґ    13.    б
2.    в    5.    г    8.    а    11.    в    14.    г
3.    б    6.    б    9.    б    12.    г    15.    ґ

ІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності
1.    1.Б. 2.В. 3.Д. 4.А. 5.Г.    3.    1.Б. 2.Г. 3.В. 4.А. 5.Ґ.
2.    1.В. 2.А. 3.Г. 4.Ґ. 5.Б.    4.    1.Б .2.Г. 3.Ґ.4. В. 5.А.

ІІІ. Робота з текстом

 1б. 2в. 3б. 4а. 5б. 6 г.Надіслано вчителем української мови та літератури Чернівецької гімназії №3 Семчук Д.Б.


Планування уроків з української мови онлайн, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання з української мови 10 класу скачати

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Одиниці мови:основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле > Одиниці мови:основні звуки мовлення, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле. Зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)