KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тестові завдання на тему «Найуживаніші винятки з орфографічних правил»

Тестові завдання до предмету Українська мова, 10 клас
Тема уроку «Принципи українського правопису. Орфограма»


I рівень

1. У якому рядку записані тільки винятки?
а) торішній, казахський, баластний;
б) тьмяний, життя, менший;
в) тонна, жовтогарячий, м’ята;

2. До винятків з орфограми «Подвоєння букв в іншомовних словах» належать:
а) знання, насіння, гілля;
б) нетто, вілла, панна
в) клас, колектив, сума

3. Яка група слів є запозиченою зі східних мов і пишеться всупереч «правилу дев’ятки»?
а) графин, кипарис, директор;
б) спирт, бензин, лимон;
в) калмик, кинджал, киргиз.

4. Написання якої групи слів — старослов’янізмів, слід запам’ятати?
а) священний, блаженний, мерзенний;
б) блаженний, стінний, віконний;
в) благословенний, окаянний, осінній.

5. У якій із груп слів не допущено помилок?
а) кістлявий, проїздний, шістнадцять;
б) хворостняк, контрасний, компостний;
в) пестливий, хвастливий, контрастний.

6. У якій із груп слів не допущено помилок?
а) женьшень, вирізбити, потьмянів;
б) тмяний, різьбяр, женьшень;
в) різьбярство, тьмяніє, женьшень.


II рівень

1. Записати правильно слова, вказати винятки. Соня(ш,ч)ник, соня(ш,ч)ний, тюр(к)ський,
зап’яс(т)ний, тиж(д)невий, Іл(л)я, (с)савці, пас(с)я, мар(е,и)во, пал(е,и)во.

2. Записати слова у три групи:
а) з префіксами — пре-;
б) з префіксами — при-;
в) винятки з префіксом — пре- . Пр(е,и)мудрий, пр(е,и)красити, пр(е,и)зирство, пр(е,и)стол, пр(е,и)морський, пр(е,и)подобний, пр(е,и)гарний, пр(е,и)старий, пр(е,и)чинений.

3. З поданих слів виписати ті, в яких допущено помилку, і її потрібно виправити:
Дворушник, цюріський, баластний, статтей, спросоння, попідтиню, бовваніє, бона, бруто, бінт.

4. Записати слова у два стовпчика; словавинятки і ті, які можна пояснити орфограмами:
Мірошник, безпечний, шістнадцять, радісний, зрання, рілля, виллю, гілля, булла, група, військово-морський, військовополонений, скипидар, система.

5. Розкрити дужки і правильно записати слова з частками би і то:
Мов(би), хотів(би), немов(би)(то), таки(то), ніби(то), взяла(б), наче(б), неначе(б)(то).

6. Виписати прислівники, в яких пишеться дефіс: Раз(у)раз, пліч(о)пліч, день(у)день, всього(на)всього,
віч(на)віч, (по)латині, (на)гора, кінець(кінцем).


III рівень

1. Складіть міні-казку, ввівши в неї   одну з груп слів-винятків:
а) шістнадцять, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, зап’ястний;
б) зрання, спросоння, навмання, попідвіконню, попідтинню.

2. Складіть умовне міні-привітання (в дусі давніх епох) князеві-визволителю від мешканців звільненого міста, використовуючи старослов’янізми:
Священний, огненний, блаженний, благословенний, мерзенний, окаянний, скажений, навіжений, жаданий.

3. Складіть діалог на тему «Новина», по можливості використавши слова:
Ілля, Ганна, добридень, помагай бі, овва, їй-богу, їй-право.Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Горецькою І.Й.Повний перелік тем по класам, книжки та підручники, конспекти з української мови онлайн

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Принципи українського правопису. Орфограма > Принципи українського правопису. Орфограма. Оцінювання