KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тест. інформація. Інформаційні процеси та системи

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 9 клас>> Інформатика: Поняття про інформацію.

Завдання до предмету Інформатика 9 клас.

Тема «Тест. інформація. Інформаційні процеси та системи».

Розгляд уроку: Поняття про інформацію.


                                                                Тест. інформація. Інформаційні процеси та системи


1. Поставте відповідності між такими висловлюванням
и:

1) Повідомлення подані у формалізованому вигляді            Знання
2) Систематизовані поняття, уявлення, судження                 Дані
3) Пояснення, викладення, обізнаність                                 Форми існування інформації
4) Знання, уявлення, поняття, дані, повідомлення                Інформація.

2. Поставте відповідності між такими властивостями інформації:


1) Вірогідність                  - чи вчасно надійшла інформація
2) Корисність                   - чи відповідає інформація реальному стану речей
3) Актуальність                - чи становить інформація цінність для її одержувача
4) Зрозумілість                 - чи достатньо інформації для досягнення певної мети
5) Повнота                       - чи здатен отримувач усвідомити зміст повідомлення.

3. Подання повідомлень в певній формі за допомогою системи символів називається
:

1) Зберігання
2) Кодування
3) Збирання
4) Сприйняття.

4. Поставте відповідності між такими величинами:

1) 1 біт                       1024 байти
2) 1 байт                     0 або 1
3) 1 кілобайт               1024 Гбайти
4) 1 мегабайт              1024 Кбайти
5) 1 гігабайт                1024 Мбайти
6) 1 терабайт               8 біт.

5. Відмітьте інформаційні процеси:

1) Пошук, зберігання
2) Вірогідність, корисність
3) Накопичення, передавання
4) Поширення, опрацювання
5) Актуальність, зрозумілість
6) Використання, створення
7) Захист
8) Повнота.

6. Відмітьте критерії оцінювання інформації:

1) Пошук, зберігання
2) Вірогідність, корисність
3) Накопичення, передавання
4) Поширення, опрацювання
5) Актуальність, зрозумілість
6) Використання, створення
7) Захист
8) Повнота.

7. Величина, яка показує у скільки разів може бути коротшим повідомлення, в якому закодовано ту саму інформацію називається:


1) Інформативністю повідомлення
2) Корисністю повідомлення
3) Надлишковістю повідомлення
4) Вірогідністю повідомлення
5) Актуальністю повідомлення.

8. Система, яка здійснює, або в якій відбуваються інформаційні процеси називається:


1) Програмним забезпеченням
2) Інформаційною системою
3) Апаратним забезпеченням
4) Інформаційною технологією.

9.Інформація, що визначає поведінку інформаційної системи називається:


1) Програмним забезпеченням
2) Інформаційною системою
3) Апаратним забезпеченням
4) Інформаційною технологією.

10. Комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи називається:


1) Програмним забезпеченням
2) Інформаційною системою
3) Апаратним забезпеченням
4) Інформаційною технологією.

11. Технологія організації роботи інформаційної системи називається:


1) Програмним забезпеченням
2) Інформаційною системою
3) Апаратним забезпеченням
4) Інформаційною технологією.

12. Поставте цифри, в якому порядку з'являлися інформаційні технології:


1) Книгодрукування
2) Писемність
3) Поява обчислювальної техніки
4) Розповсюдження мережі Інтернет
5) Поява телеграфу, телефону, радіо.

13. Галузь людської діяльності , пов'язана зі здійсненням інформаційних процесів за допомогою комп'ютерних засобів називається:


1) Програмуванням
2) Кібернетикою
3) Інформатикою
4) Інформацією
5) Інформатизацією.

14. Прояв загальної культури особистості у сфері використання інформаційних технологій називається:


1) Інформатичною компетентністю
2) Інформаційною культурою
3) Інформатикою
4) Інформаційною технологією.

15. Поставте відповідності між властивостями об'єктів:


1) Об'єкт                                   - сукупність значень усіх його параметрів у певний момент часу
2) Стан об'єкту                          - сукупність дій, які він може виконувати
3) Поведінка об'єкту                  - єдине ціле, яке може відрізняться від іншого.

16. Прояв загальної культури особистості у сфері використання інформаційних технологій називається:


1) Інформатичною компетентністю
2) Інформаційною культурою
3) Інформатикою
4) Інформаційною технологією.

17. Створений людиною простіший об'єкт B, параметри якого відповідають частині параметрів об'єкту А, а поведінка імітує деякі його дії називається
:

1) Інформатичною компетентністю
2) Інформаційною культурою
3) Інформаційною технологією
4) Моделлю об'єкту А
5) Інформаційною моделлю.

18. Подання об'єкту , процесу чи явища у знаковій або символьній формі називається:


1) Інформатичною компетентністю
2) Інформаційною культурою
3) Інформаційною технологією
4) Моделлю об'єкту А
5) Інформаційною моделлю.


Надіслала вчитель інформатики СЗШ № 54 Солом*янського району м. Києва Тальнова Олена Володимирівна.

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Поняття про інформацію > Поняття про інформацію. Задачі та вправи,самоперевірка