KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тест: Колишній розквіт папоротеподібних

Тест до предмету Біологія, 7 клас

Тема: Колишній розквіт папоротеподібних


Тест 4.  Вищі спорові рослини

1 Виходу рослин на сушу найбільш заважало

А    зміна способу живлення          
Б    зростання гравітації          
В    космічні промені          
Г    нестача води          
Д    відсутність кінцівок         

2 Вищі рослини відрізняються від нижчих тим, що мають:

А    спеціалізовані тканини          
Б    чітке чергування поколінь          
В    поділ тіла на органи          
Г    наявність хлорофілу          
Д    необмежений ріст         

3 Запліднення у вищих спорових рослин можливо лише за наявності

А    атмосфери          
Б    світла          
В    сонячної радіації          
Г    води          
Д    вегетативних органів         

4 На скільки груп поділяються вищі спорові рослини

А    2          
Б    3          
В    4          
Г    5          
Д    6         

5 Провідна тканина - ксилема - у всіх вищих спорових складається з
 
А    судин          
Б    ситовидних трубок          
В    видовжених мертвих клітин          
Г    трахеїд          
Д    капілярів         

6 Гаметофітом називається покоління, яке:
 
А    утворює спори          
Б    утворює гамети          
В    утворює статеві органи          
Г    не має статевих органів          
Д    утворює нестатеві органи         

7 Покоління гаметофітів переважає у життєвому циклі:
 
А    Мохоподібних          
Б    Хвощеподібних          
В    Плауноподібних          
Г    Папоротеподібних          
Д    Хвощів і мохів         

8 Рослини, що мають однакові спори, називають

А    мегаспоровими          
Б    мікроспоровими          
В    різноспоровими          
Г    рівноспоровими          
Д    ізоспоровими         

9 Яке з тверджень є вірним: у мохоподібних нерозвинені

А    механічна тканина, а ксилема і флоема повністю сформовані          
Б    механічні тканини, а ксилема та флоема несформовані          
В    механічні тканини і ксилема, а флоема несформована          
Г    механічні тканини, а ксилема та флоема повністю несформовані          
Д    механічні та провідні тканини         

10 Хибним є твердження: у мохоподібних відсутні

А    стебло          
Б    листки          
В    ризоїди          
Г    корінь          
Д    квітка         

11 Мохоподібні - рослини

А    однодомні          
Б    однодомні і дводомні          
В    дводомні          
Г    бездомні          
Д    полідомні         

12 У представників яких відділів вищих спорових рослин з'являються справжні корені:

А    Хвощеподібні          
Б    Мохоподібні          
В    Папоротеподібні          
Г    Плауноподібні          
Д    Насінні папороті         

13 Гаметофіт прикріплюється до ґрунту

А    коренями          
Б    кореневищами          
В    таломом          
Г    сланню          
Д    ризоїдами         

14 На відміну від Мохоподібних, у Хвощеподібних та Плауноподібних є

А    квітка          
Б    ризоїди          
В    стебло          
Г    листки          
Д    корені

Lycopodium annotinum biol7.jpg

15 Яку будову має гаметофіт моху зозулин льон?

А    листкову          
Б    таломну          
В    листковостеблову          
Г    таломностеблову          
Д    таломнолисткову         

16 Як називають статеве покоління Плаунів:

А    спорофіт          
Б    гаметофіт          
В    заросток          
Г    зародок          
Д    спорангій         

17 Необхідною умовою запліднення Плауноподібних є наявність

А    світла          
Б    сонячної радіації          
В    магнітного поля          
Г    води          
Д    гравітації         

18 Спорангії Хвощів і Плаунів зібрані в

А    гаметангії          
Б    соруси          
В    стробіли          
Г    гаметуси          
Д    колоски         

19 Гаметофіт Плауна

А    підземний          
Б    повітряний          
В    підводний          
Г    надземний          
Д    надводний         

20 Гаметофіт  щитника чоловічого

А    двостатевий          
Б    безстатевий          
В    однодомний          
Г    одностатевий          
Д    дводомний         

21 Які корисні копалини утворилися з вимерлих спорових рослин?

А    торф          
Б    вугілля          
В    природний газ          
Г    нафта          
Д    граніт         

22 Гаметофіт щитника чоловічого:

А    підземний          
Б    дводомний          
В    однодомний          
Г    надземний          
Д    фотосинтезуючий         


23 Різноспоровими рослинами є

А    плаун булавовидний          
Б    щитник чоловічий          
В    хвощ польовий          
Г    селагінела          
Д    сальвінія         

24 Яким буде ґрунт, на якому хвощ польовий утворює суцільні зарості:
 
А    пересушеним          
Б    кислим          
В    засоленим          
Г    родючим          
Д    зволоженим         


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Івановою Н.С.

Предмети > Біологія > Біологія 7 клас > Колишній розквіт папоротеподібних > Колишній розквіт папоротеподібних. Задачі та вправи,самоперевірка