KNOWLEDGE HYPERMARKET


Технологія створення ефективної презентації засобами програми MS Power Point

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Технологія створення ефективної презентації засобами програми MS Power Point


  • Вивчаємо

Процес створення мультимедійної презентації починається з формуван­ня мети  та  структури  презентації  відповідно  до  її  призначення  та  особли­востей  цільової аудиторії.  На цьому етапі  доцільно скласти  список  питань та  проблем,  вирішенню  яких  сприяє  презентація;  визначитися  щодо  способів проведення презентації та скласти сценарій.

Сценарій  презентації являє собою детальний опис слайдів, з яких скла­дається  презентація.  Відповідно  до  розробленого  сценарію  створюється схема презентації —  порядок демонстрації слайдів. Доцільно створити  «ро­бочий аркуш» розкадровки, елементами якого є:

  • номер слайда та його заголовок;
  • тривалість показу експозиції в секундах;
  • вміст слайда: фото, титри, малюнок, діаграма, відео

, кнопки дій, голос за кадром, звукові ефекти та  ін.;

  • потрібні  анімаційні  ефекти:  об’єкт,  до  якого  застосовується  ефект, тип ефекту та значення параметрів  його застосування.

Наприклад, розкадровка може бути такою:

1.  Слайд  10.  Опис продукції.
2.  Тривалість показу:  40 сек.
3.  Об’єкти слайда:

  • заголовок:  «Сучасне програмне забезпечення»;
  • малюнок:  логотип фірми, створений засобами  графічного редактора;
  • біжучий рядок з текстом  назви продукту;
  • діаграма порівняння з подібними програмними продуктами;
  • кнопки  «вперед»  та  «повернутись».

4.  Текст  звукового супроводу:  «цей  продукт  характеризується широки­ми  функціональними  можливостями  в  поєднанні  із  зручним  інтерфейсом...»

Відповідно до розробленого сценарію потрібно дібрати матеріал, створи­ти відео, опрацювати цифрові матеріали, відсканувати зображення тощо та створити презентацію засобами програми MS Power Point.

Вправа 12.3.1.   Створення сценарію та схеми презентації.

Завдання.  Створити  сценарій  та  схему  презентації  Ландшафт , що зберігається на CD -диску в папці Презентації.

1.  Відкрийте  файл Ландшафт.ррї,  що  зберігається  на  CD-диску  в папці Презентації,  та перегляньте  в режимі  показу слайдів.
2.  Визначте  та  запишіть  мету  створення  цієї  презентації  та  можливі  сфери застосування.
3.  Визначте,  чи містить презентація додатки.  Яким  є  призначення  цих файлів та спосіб  приєднання до слайдів презентації?
4.  Чи дійсно  наявність відеоролика  на  початку презентації заохочує до  її перегляду?
5.  Перегляньте  вміст  кожного  слайда  та  складіть  таблицю  розкад­ровки  слайдів презентації  (табл. 12.1) у зошиті.

Таблиця  12.1

 № слайда  Тривалість показу  Об’єкти слайда  Примітки
                      

6.  Визначте можливі  способи  створення  презентації Ландшафт,  спосіб  пока­зу та анімаційний  ефект зміни слайдів.
7.  Визначте та схематично зобразіть навігаційну схему презентації,  вказавши ланцюг відображення  нумерованих слайдів .
8.  Оцініть  презентацію  згідно  з  розробленими  критеріями  оцінювання (табл.  4.2).


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.