KNOWLEDGE HYPERMARKET


Типи шаблонів презентації та колонтитули в презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Типи шаблонів презентації та колонтитули в презентації


Які існують типи шаблонів  презентації?

Крім  шаблону  оформлення,  користувач  може  використати  шаблон вмісту, шаблони з веб-вузлів та шаблони з вузла Microsoft.com.

  • Шаблон  вмісту  —   шаблон  оформлення,  який  містить  зразок тексту для слайдів. Текст шаблону замінюється потрібним текстом. Шаблон вмісту включає зразок слайдів  і заголовків.

Шаблон  вмісту складається  з елементів шаблону оформлення та запро­понованого варіанта структури презентації. Шаблон вмісту застосовується на  початку  роботи  над  презентацією  за  допомогою Майстра автовмісту,  наприклад, Огляд проекту.

Можна  створити  власні  шаблони  вмісту  та  додати  їх  до Майстра  ав­товмісту.

У процесі створення презентації завжди можна використати готові шаб­лони з  веб-вузла. До  таких файлів можна звертатися не виходячи  з програ­ми MS PowerPoint.

Додаткові  зразки шаблонів MS PowerPoint можна вибрати у відповідній області  бібліотеки  шаблонів Microsoft  Office  на  веб-вузлі Microsoft Office Online,  де шаблони згруповані за типами презентацій.

Як додати колонтитул до слайда презентації?

  • Колонтитул  —  це  текстовий  напис,  що  зазвичай  розміщується  у нижній частині кожного слайда та може містити відомості про авто­ра,  назву презентації чи повідомлення про мету її створення,  адре­си  Інтернет-ресурсів,  які  є джерелом матеріалів,  поданих на  слай­дах, дату створення чи показу презентації, номери слайдів тощо.

Слайди можуть містити  лише  нижні  колонтитули, що  розміщуються  в нижній  частині  слайда.  При  друкуванні  кількох  слайдів  на  одній  сторінці (видачі)  або  при  друкуванні  нотаток  можуть  бути  застосовані  верхні  та нижні колонтитули. Щоб додати колонтитули та задати їх вміст, слід із ме­ню Вигляд обрати вказівку Колонтитули.

У  діалоговому  вікні,  що  відкриється,  можна,  встановивши  відповідні прапорці та перемикачі,  додати  до  колонтитула нумерацію слайдів,  поточ­ну  дату,  текст  тощо.  Ці  відомості  будуть  відображатися  в  нижній  частині слайда.

Встановлені параметри можуть бути застосовані до всіх слайдів презен­тації, якщо  натиснути  кнопку Застосувати до всіх,   або лише до  поточного слайда у разі натиснення кнопки Застосувати.

Вправа 4.7.1. Додавання колонтитулів до презентації.

Завдання. До презентації Фото.ppt, що зберігається на СD- диску,  у колонтитули всіх слайдів,  крім першого, додати номер слайда,  поточну дату та час,  прізвище та  ім’я автора.

1.  Відкрийте презентацію Фото,  що зберігається в папці Презентації на СD- диску, та збережіть з тим самим іменем в папці Презентації вашої структу­ри папок.

2.  У звичайному режимі роботи з  презентацією виділіть перший  слайд  і  ви­беріть вказівку Вигляд/Колонтитули.
На екрані відобразиться діалогове вікно Колонтитули.

3.  Перейдіть на  вкладинку Слайд  діалогового  вікна  Колонтитули  і  в  області Включити до  слайда встановіть прапорець Номер слайда.

У полі Перегляд буде схематично відображено місце розташування но­мерів на слайдах презентації.

4.  Встановіть  прапорець Дата  й  час  і  перемикач  Оновлювати  автоматично для оновлення поточної дати при кожному відкриванні презентації.

Таким чином, на слайдах буде відображатись час і дата поточного реда­гування чи демонстрації презентації.

5.  Встановіть  прапорець  Нижній  колонтитул  та  введіть у  відповідному  полі текст за зразком Автор: Петрів Остап,  10-б клас.

6.  Встановіть прапорець Не показувати на  титульному слайді.

7.  Клацніть на кнопці Застосувати до  всіх.

8.  Виділіть  перший  слайд  і  відкрийте  діалогове  вікно  Колонтитули.   Змініть параметри дати й часу, номера слайда,  відображення  колонтитула на ти­тульному слайді.

9.  Клацніть на кнопці Застосувати.

10. Перегляньте  презентацію  в  режимі  демонстрації  та  збережіть  внесені зміни у файлі з тим самим  іменем. Не закривайте вікно презентації.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.