KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тире між підметом і присудком

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Тире між підметом і присудком


Про те, коли між підметом і присудком тире ставиться обов'язково, а коли - за бажанням автора


62 Порівняйте попарно записані речення. Визначте в них граматичні основи та види присудків. Зробіть висновок, за яких умов між підметом і присудком ставиться тире.
1. Квіти є окрасою землі.                        1. Квіти — окраса землі.
2. Тарас був цікавим співрозмовником.   2. Тарас — цікавий співрозмовник.
3. Сергій був музикантом.                       3. Сергій — музикант.

Ставимо тире

Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеної дієслівної зв'язки є може ставитися тире. Відсутність дієслова-зв'язки у вимові позначається паузою.
Наприклад: Я — / громадянин України.

Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.43.jpg


 • У реченні "Наше завдання - здобувати знання" неправильно підкреслено підмет і присудок. Потрібно навпаки. Якщо один з головних членів виражений інфінітивом або сталим словосполученням, яке можна замінити одним дієсловом у формі інфінітива(як у даному рдченні),то інфінітив завжди буде підметом,а іменник – присудком. Подібне було на ЗНО. Багато дітей були здивовані, чому інфінітив виступає підметом, а іменник присудком.


Дане виправлення до підручника надіслано Іриною ЗубрицькоюЗверніть увагу!
Між групою підмета і групою присудка кома ніколи не ставиться, навіть якщо там чується пауза.

63 І. Прочитайте текст виразно вголос. Поясніть інтонацію в реченнях з тире.

II. Знайдіть і поясніть пунктограму «Тире між підметом і присудком».
Кожна нація, кожен народ, кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.
Але звичаї — це не відокремлене явище в житті народу, це - втілені в рухи і дію світовідчуття, світосприймання та взаємини між окремими людьми. А ці взаємини і світовідчуття безпосередньо впливають на духовну культуру...
Звичаї народу охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Вони — неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також мова — це ті найменші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя і розвитку кожного народу (За О. Воропаєм).

ІІІ. Пригадайте і розкажіть про те, яких народних звичаїв дотримуються у вашій родині. У розповіді використайте речення, у якому пропущено дієслівну зв'язку між підметом і присудком.


64Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Визначте інфінітивні підмети. Які форми присудків уживаються при них? Поясніть уживання тире та інтонацію речень.
1. І плакати — це також щастя (Олександр Олесь). 2. Сиротою жити — сльози лити (Нар. творчість).3. Гомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою (О. Гончар). 4. Пізнать себе — то школа не легка (П. Воронько). 5. Чесно працювати — це і є уміння (Д. Бедзик).


65 І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте свій вибір. Підкресліть граматичні основи.
1. Жити значить безперервно рухатися вперед (С. Джонсон). 2. Історія це річка, що впадає у прогрес (М. Лижов). 3. Природа це художник мудрий і умілий (І. Роговий). 4. Звичаї, мова це ті найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю (О. Воропай). 5. Поведінка це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя (Й.В. Гeтe).

II. Поясніть, як ви розумієте зміст одного із поданих речень.


66 Два-чотири-всі разом! Поміркуйте, у якому з поданих речень тире є обов'язковим. Чим можна обґрунтувати його вживання в інших реченнях?
1. Я вперше в Києві. Це місто — прекрасне, як усмішка долі. 2. Марудна справа — жити без баталій. 3. Ти — моє перше кохання. 4. Немов чарівні декорації — жасмин, троянди і бузок (Із тв. Л. Костенко).


67 Прочитайте виразно речення.У яких із них пауза після особового займенника більша: у реченнях із тире чи в реченнях без тире? У яких реченнях логічний наголос падає на особовий займенник?
1. Ми — діти сонця. 2. Ми патріоти нашої держави. 3. Я — киянин. 4. Я педагог, учитель, вихователь.


68 Ви пишіть із тлумачного словника або енциклопедії три визначення будь-яких понять. Поставте, де потрібно, тире між групою підмета і групою присудка.


69 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть головні та другорядні члени речення. Поясніть уживання тире.
1. Мій отчий незабутній доме, ти вічний поклик з далини... (Р. Братунь ). 2. Я мала кровинка в твоїх венах, де слов'янська зав'язь не згаса (Д. Луценко). 3. Твої села барвисті, юний гомін у місті, в ліхтаревім намисті, Україно моя! (В. Сосюра). 4. А зачарована Десна безмежно гарна, як весна (А. Лемпіцький). 5. Дружини, матері, кохані хранительки тепла і чар (М. Боровко). 6. Богатирство, чорнобрів'я ось краса мого народу (П. Тичина). 7. Твої вірші думок великий злиток (В. Симоненко). 8. Твоя любов як сміх дитячий (Д. Іванов). 9. Весна дівчисько в ластовинні, ще не ціловане в уста (Л. Костенко).

II. Визначте види речень за метою висловлювання та інтонацією.


70 І. Прочитайте прислів'я. Як ви розумієте їхній зміст? Поясніть, у яких із них потрібно поставити тире і чому. Свою думку обґрунтуйте.
1. Осот і лобода для льону біда. 2. Учений без діла хмара без дощу. 3. У поганого майстра і пилка крива. 4. Паляниця хлібові сестриця.
5. Темної ночі і маленький вогник як сонце. 6. З поганого куща і ягода кисла. 7. Ніч ночувати не вік горювати. 8. Голодному світ не милий. 9. Море перепливти не поле перейти. 10. Любити людей це щастя.


ІІ. Напишіть невеликий твір (6-7 речень), останнім або першим реченням якого було б одне із поданих прислів'їв.


71 Продовжте подані речення. Запишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Україна — це... . 2. Українці — це... . 3. Конституція — це... . 4. Щастя — це... . 5. Синтаксис — це... .


Висновки.
Тире ставиться між підметом і присудком на місці пропущеного дієслова-зв'язки є. Окрім випадків, коли тире ставиться обов'язково, воно може ставитися і при логічно наголошеному підметі за наявності паузи між головними членами речення.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Українська мова 8 клас онлайн, підручники по всім предметам, плани уроків з української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.