KNOWLEDGE HYPERMARKET


Травлення. Органи травлення.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Травлення. Органи травлення.


Травлення. Органи травлення.


Пригадайте який хімічний склад клітини, способи живлення тварин, як розвивалась травна система у хребетних тварин; яке значення продуктів харчування для задоволення потреб організму людини поживними речовинами та енергією.
Навчіться характеризувати їжу як джерело енергії; розрізняти процеси живлення і травлення; називати органи травної системи та розпізнавати їх на малюнках.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: травлення, ферменти, травний канал, травні залози.

Нормальна життєдіяльність організму можлива за умови безперервного надходження їжі. Білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вода і вітаміни, що входять до складу їжі, є як джерелом енергії, так і будівельним матеріалом, який використовується в процесі росту організму та оновлення клітин.

Що таке травлення?

Поживні речовини у тому вигляді, в якому їх вживають у їжу, організм використати не може. Тому у травному тракті білки, жири і вуглеводи піддаються як фізичному впливу (подрібнюються і перетираються), так і хімічним змінам.

Завдяки цьому поживні речовини розщеплюються на простіші, які всмоктуються у кров і засвоюються організмом.

Отже, травлення- це процес розщеплення складних органічних речовин (білків, жирів, вуглеводів) на прості, які можуть всмоктуватися в кров і лімфу та засвоюватися в організмі. Це початковий етап обміну речовин між організмом і зовнішнім середовищем.

Процес травлення поділяють на порожнинне, яке відбувається у шлунково-кишковому тракті, і пристінкове (мембранне), яке проходить у клітині. Порожнинне травлення складається з процесів механічної та хімічної обробки їжі. Механічна обробка їжі полягає у її подрібненні (пережовуванні), зволоженні, переміщуванні з травними соками, набряканні та розчиненні. Хімічна обробка їжі відбувається теж поетапно: спочатку у ротовій порожнині, потім у шлунку і кишечнику. Остаточно білки, жири і вуглеводи розщеплюються в кишечнику. Під час пристінкового травлення складові їжі потрапляють у клітини і остаточно розщеплюються.

Хімічні перетворення відбуваються під впливом особливих речовин - ферментів, що містяться в соках травних залоз.

Що таке ферменти?

Ферменти (від лат. ферментум - закваска) - це біологічно активні речовини, здебільшого білкової природи, здатні прискорювати біохімічні реакції їх ще називають біологічними каталізаторами. Утворюються ферменти в клітинах травних залоз, які їх виділяють в складі слини й травних соків: шлункового, підшлункового, кишкового. Існує понад 1000 різних ферментів, кожний з яких прискорює тільки певну хімічну реакцію: одні розщеплюють білки, інші - вуглеводи або жири. Травні ферменти розщеплюють компоненти їжі в травному каналі. Продукти розщеплення білків і вуглеводів всмоктуються в кров, а продукти розщеплення жирів надходять у лімфу, а потім у кров і розносяться до всіх клітин організму. Там із них утворюються нові органічні сполуки, властиві тільки даному організмові.

Активність ферментів залежить від умов, у яких вони перебувають: темпе¬ратури та рН середовища (лужне, кисле, нейтральне). Наприклад, у разі підвищення температури тіла до 38 °С активність ферментів зростає. Подальше підвищення температури тіла знижує їхню активність. Одні ферменти активні в слабколужному середовищі (ферменти слини, травних соків кишок), інші - у кислому (ферменти шлунка).

Яка будова травної системи?

Система органів травлення складається з травного каналу і травних залоз (мал.1).


Будова травного тракту (1). Будова стінки травного каналу (2)


Мал.1. Будова травного тракту (1). Будова стінки травного каналу (2)


У травному каналі їжа переміщується, перетравлюється, продукти травлення всмоктуються в кров і лімфу. Його поділяють на такі відділи: ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий і товстий кишечник, що закінчується прямою кишкою з анальним отвором. Травні залози - це органи, в яких утворюються і з вділяються травні соки, що беруть участь у травленні. Розрізняють такі травні залози: три пари слинних залоз; залози слизової оболонки шлунка та кишечнику, печінка і підшлункова залоза.

Стінки травного каналу складаються з трьох основних оболонок: внутрішньої (епітеліальної) слизової, м'язової і зовнішньої (сполучнотканинної). У слизовій оболонці утворюється слиз, що зволожує стінки каналу, а також травні залози. М'язова оболонка утворена двома шарами непосмугованих м'язів. У зовнішньому шарі м'язової оболонки волокна розташовані вздовж каналу, а у внутрішньому - кільцеподібно. Їхнє скорочення сприяє перемішуванню їжі із травними соками і переміщенню її по травному тракту. Зовнішня оболонка є сполучнотканинною.

Черевну порожнину вистеляє щільна двошарова сполучнотканинна оболонка - очеревина. Вона захищає органи травлення, утримує їх у певному положенні. Речовина, яку виділяє очеревина, пом'якшує їхні рухи.

Які функції травної системи?

Виділення ферментів та інших речовин у складі слини, шлункового, підшлункового, кишкового соків та жовчі становить секреторну функцію травної системи. Жування, ковтання, переміщення їжі вздовж травної системи та виділення незасвоєних решток - рухова функція. Всмоктування поживних речовин здійснюється слизовою оболонкою шлунка, тонкої і товстої кишок. Поряд з цими функціями органам травлення властива також видільна функція, яка полягає у виведенні з організму деяких продуктів обміну речовин.

Як досліджують функції органів травлення?

Підвалини сучасної фізіології травлення заклали Дослідження видатного російського фізіолога І. П. Павлова.
Він розробив принципово нові методичні підходи, що дали змогу встановити закономірності слиновиділення, виділення соку підшлункової залози і жовчовиділення, а також зібрати чисті (не змішані з їжею) травні соки, визначити їхній склад, вивчити регуляцію травлення в природних умовах. За ці праці І. П. Павлова 1904 р. було удостоєно Нобелівської премії.

Нині використовують такі методи дослідження органів травлення: зондування, ендоскопію, електрогастрографію, ультразвукову діагностику, сканувальну томографію, рентгенографію. Зондування - це введення в порожнину шлунка або дванадцятипалої кишки гнучкої трубки для взяття шлункового та кишкового соку; ендоскопія - введення в травний канал спеціальних освітлювальних приладів зі світловиводами, що дає змогу безпосередньо оглянути порожнину та стінки травного каналу. Методом електрогастрографії (реєстрація електричних струмів шлунка з поверхні тіла людини) визначають рухову активність шлунка.

Радіоелектронні методи дають змогу дослідити кишкове середовище за допомогою «радіо-пігулки» (пристрій, оснащений датчиком), яка передає інформацію, використовуючи радіохвилі. Завдяки ультразвуковій діагностиці отримують зображення внутрішніх органів унаслідок відбиття від їхньої поверхні ультразвукових хвиль. За допомогою скандувальної томографії можна отримати на екрані комп'ютера зображення глибинних шарів досліджуваного органа. Методом рентгенографії отримують тіньове зображення органа чи його частини на рентгенівській плівці внаслідок проходження крізь них рентгенівських променів.

Узагальнимо знання


Будівельним і енергетичним матеріалом для організму є складні органічні сполуки - білки, жири й вуглеводи, що містяться у харчових продуктах. Для того щоб вони були засвоєні організмом, їх необхідно розщепити до простих сполук. Цей процес забезпечують органи травлення за допомогою ферментів.

Система травлення складається з травного каналу і травних залоз. Функції системи травлення: секреторна, рухова, всмоктування, видільна. Найпоширеніші методи дослідження органів травлення: зондування, ендоскопія, електрогастрографія, ультразвукова діагностика, сканувальна томографія, рентгенографія.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)


1. Укажіть поживні речовини, які переважають у продуктах харчування тваринного походження:

а) вуглеводи;
б) жири;
в) мінеральні солі;
г) білки.

2. Укажіть речовини, які переважають у хлібі як необхідному продукті харчування:
а) жири;
б) білки;
в) вуглеводи;
г) мінеральні солі.

3. Укажіть речовини, які переважають у рослинній їжі:
а) вуглеводи;
б) жири;
в) мінеральні солі;
г) вітаміни;
д) білки.

4. Зазначте правильну послідовність органів, які утворюють травний канал:

а) пряма кишка з анальним отвором;
б) глотка;
в) ротова порожнина;
г) тонкий кишечник;
ґ) стравохід;
д) шлунок;
є) товстий кишечник.

5. Сконструюйте відповідь у вигляді схеми «Зв'язок процесів травлення і живлення».

6. Поясніть, чи може відбуватися процес травлення за відсутності ферментів.

7. Назвіть і охарактеризуйте функції системи травлення.

8. Сконструюйте відповідь у вигляді схеми «Функціональний зв'язок травної системи з дихальною та кровоносною».

9. Використовуючи додаткову літературу, складіть таблицю «Сучасні методи дослідження травлення та їх значення».
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Повний перелік тем з біології, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.