KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тренувальні вправи. Українська мова 9 клас. Задачі та вправи

Українська мова 9 клас

Тема "Тренувальні вправи"

Задачі та вправи до теми "Тренувальні вправи" 


Самостійна робота. Складне речення
Варіант 1

1. Визначте вид складнопідрядного речення.
Все, що серцю треба, є в нас на землі (Т. Масенко).

а) причини; б) способу дії;
в) означальне; г) з'ясувальне.

2.У котрому з поданих речень частини складнопідрядного поєднані за до­помогою сполучного слова?

1. Карпо і Мотря, заробивши літом собі хліба, вже знали, що вони їдять свій хліб, а не батьківський. 2. Для неї навіть було чудно, що він називав себе її батьком. 3. Отаман не спитав їх, звідкіль вони і що вони за люди. 4. Для неї здалося, що вона бачить в дзеркалі якийсь чудовий кущ, увесь в квітках, од верху до самого низу (3 тв. І. Нечуя-Левицького).

а)у першому; в) у другому;
б)у третьому; г) у четвертому.

3.До якого виду підрядних відносяться подані сполучні засоби? Надпишіть.

Як, коли, немовби, дарма що, щоб.

4. Розставте розділові знаки, зробіть синтаксичний розбір та аналіз, накресліть схему наведеного ре­чення. Виділене слово розберіть за будовою, визначте спосіб словотвору.

Запишалася калина що вона червона що у неї сонцевинні соковиті грона. (М. Сингаївський)Самостійна робота. Складне речення
Варіант 2.

1.Визначте вид складнопідрядного речення.
Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою (П. Тичина).

а) причини; б) способу дії;
в) означальне; г) з'ясувальне
2.У котрому з поданих речень частини складнопідрядного поєднані за до­помогою
сполучного слова?
1. І вчувалося кленам і соснам, що над ними вже й неба нема. 2. Ось чому в жару й на холоді все ввижається мені, що струмує наша молодість у тужавому зерні. 3. Уявилось мені, що йду я з дитинства донині і віднині в дитинство повертаю назад. 4.1 я нікому не віддам того, що найдорожче в світі (3 те. М. Сингаївського).

а)у першому; в) у другому;
б)у третьому; г) у четвертому.

3.До якого виду підрядних відносяться подані сполучні засоби? Надпишіть.

Якщо, для того щоб, який, з тих пір як, звідки.

4.Розставте розділові знаки, зробіть синтаксичний розбір та аналіз, накресліть схему наведеного ре­чення. Виділене слово розберіть за будовою, визначте спосіб словотвору.

Лише завзяті лісоруби яких стежина привела присядуть біля джерела де клен шумить зеленочубий. (К.Дрок)


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Горецька І.Й.

Предмети > Українська мова > Українська мова 9 клас > Тренувальні вправи. Українська мова 9 клас > Тренувальні вправи. Українська мова 9 клас. Задачі та вправи