KNOWLEDGE HYPERMARKET


Трудове навчання уроки

Гіпермаркет Знань>>Трудове навчання

Search Computer.jpg
Визначення терміну

Трудове навчання — загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі “Технологія”.
У процесі навчання учні вчаться виконанню  різні видів технологій: обробка конструкційних матеріалів, інформаційна технологій, графічна і дизайнерська робота, технологія ремонтно-оздоблювальних робіт, електроніка, технологія сільського господарства і міського озеленення, домашня економіка, підприємництво, народні ремесла тощо.


Праця уроки


Мета  трудового навчання — формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства, забезпечення умов для професійного самовизначення учнів, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці.


Трудове навчання уроки
Трудове навчання уроки

У ході навчання в учнів розвиваються такі компентності як:
- технічний і технологічний кругозор;
- культура праці та побуту;
- самостійне та критичне мислення;
- розвиток особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства, виховання відповідальності за результати власної діяльності.Трудове навчання конспекти уроків, реферати та курсові роботи