KNOWLEDGE HYPERMARKET


УЦР, її керівництво, партійний склад і політична програма. М.Грушевський. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас. Повні уроки>> УЦР, її керівництво, партійний склад і політична програма. М.Грушевський. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

комбінований

Мета

сформувати в учнів системні знання про склад та політичну програму УЦР, Михайла Грушевського як одного з діячів УЦР

Задачі

 • дізнатися про основних діячів періоду, їх роль у становленні незалежності нашої держави;
 • навчитися працювати з текстом;
 • навчитися висловлювати власні судження з приводу певного питання;
 • навчитися критично ставитися до різних поглядів на історичні події;
 • навчитися черпати інформацію з відеоматеріалу.

План уроку

 • Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)
 • Перевірка домашнього завдання. (5-7хв)
 • Актуалізація опорних знань (3-5 хв)
 • Вивчення нової теми. (20 хв)
 • Самостійна робота учнів (4-6 хв)
 • Висновки та узагальнення (3-4 хв)
 • Домашнє завдання (1-2 хв)
 • Відеоматеріал до уроку

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

Доброго дня, шановні учні! Хто сьогодні відсутній? З якої причини? Тема сьогоднішнього уроку на дошці, перепишіть, будь ласка, у зошити.

Перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

Учитель перевіряє домашнє завдання та виставляє оцінки.

Учитель: Дякую всім, ви відповідально поставилися до завдання. Сподіваюся, в подальшому ви працюватимете ще краще!

Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

 • Який був привід та причини революції?

Вивчення нової теми. (20 хв)

 • Гасло автономії України

Перші звернення Центральної Ради до українського народу мали поміркований характер і не передбачали кардинальних змін в українському суспільстві. Кінцева мета національно- визвольного руху формулювалася у загальний спосіб - підготовка до Установчих зборів.
Національна програма в перші тижні революції носила культурницький характер. Вона націлювала суспільство на об'єднання в політичні товариства, культурні та економічні спілки, заснування українських шкіл, підтримку української преси.

Школа. фото


У Києві відновився випуск забороненої царським урядом щоденної газети «Рада», яка стала виходити під назвою «Нова Рада». На її шпальтах М. Грушевський публікував статті, які мали програмний характер і визначали подальші дії Центральної Ради.
М. Грушевський виступав проти надання національно- визвольному рухові поміркованого, переважно культурницького напряму і закликав не чекати Установчих зборів, а добиватися якнайширшої національно-територіальної автономії, яка «більш-менш наближається до державної самостійності». Автономна Україна мала постати на землях, де українське населення становило більшість.

М. Грушевський. фото
Майбутню Російську республіку М. Грушевський розглядав як федерацію. При цьому він відкидав гасло «Україна - для українців!».
19 березня (1 квітня) Центральна Рада організувала в Києві маніфестацію, у якій взяло участь близько 100 тис. осіб. На Софійській площі відбулося віче, де пролунали вимоги скликання Установчих зборів і Українського національного конгресу з метою запровадження автономії.

Віче на Софіївській площі. фото
Об'єднання національних громадських і політичних сил відбулося під час діяльності Українського національного конгресу, який відкрився в Києві 19 (6) квітня 1917 р. У його роботі взяли участь понад 900 делегатів від політичних партій, робітничих, селянських, військових, культурних організацій, представників Кубані, Галичини, Буковини, Холмщини, Москви, Петрограда й усіх фронтів. Були обговорені питання про принципи федералізму, способи організації автономного устрою, забезпечення прав національних меншин тощо.
Конгрес схвалив гасло автономії України у складі Російської федеративної республіки. Соціально-економічних питань делегати практично не торкалися.

Маніфестація на Софійській площі. фото
Маніфестація на Софійській площі

Український національний конгрес підтвердив повноваження Центральної Ради як крайового органу влади і обрав її новий склад. Він розширювався за рахунок представників національних меншин на 15 %.
Головою Центральної Ради було обрано М. Грушевського, заступниками - С. Єфремова і В. Винниченка. Національний конгрес, будучи легітимним виразником національної волі, офіційно передав свої повноваження Центральній Раді.

С.Єфремов. фото

С.Єфремов

В. Винниченко. фото

В. Винниченко


Українська революція розпочалася відразу після повалення самодержавства. У Києві було створено представницький орган влади всеукраїнського масштабу — Центральну Раду, яка висунула гасло автономії України.
Утворення рад робітничих і солдатських депутатів у великих містах і на фронтах було яскравим свідченням недовіри мас до парламентських форм політичного життя. До українського визвольного руху ради ставилися в основному негативно.

Самостійна робота учнів (4-6 хв)

1.    Схарактеризуйте причини і рушійні сили національної революції.
2.    Почніть складати хронологічну таблицю «Основні події Української революції».

Питання для обговорення в класі, групі

1.    Підготуйте повідомлення на тему «Українські політичні партії та організації на початку революції». Обговоріть їх у класі та висловіть власні погляди на їхні цілі й шляхи досягнення кінцевої мети.

УЦР. фото
2.    Чи згодні ви із словами В. Винниченка, який зазначав: «Український національний конгрес став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї української держави, так і в частковому переведенні її в життя». Поясніть вашу думку. Підготуйте доповідь на тему «Український національний конгрес - перший етап у творенні української державності».

Висловіть власне судження

1.    Поясніть, чому М. Грушевський виступав проти надання національно-визвольному рухові поміркованого, культурницького характеру.
2.    Поміркуйте, чому після приходу до влади Тимчасового уряду ідея скликання Установчих зборів стала надзвичайно популярною у суспільстві.

Працюємо з текстом

Прочитайте і порівняйте два погляди на політичну ситуацію в Росії щодо ролі рад в різних регіонах країни на початку березня 1917 р. Дайте відповіді на запитання.
1.    «Склалося оригінальне становище - двовладдя. Його класова сутність полягала в переплетенні двох влад: буржуазної влади в особі Тимчасового буржуазного уряду (та його місцевих органів) і революційно-демократичної диктатури пролетаріату і селянства в особі Рад робітничих і солдатських депутатів. У березні 1917 р. двовладдя поширилося по всій країні».
Книга для чтения по истории СССР, период империализма. - М., 1979. - С. 204.
2.    «Як і в Петрограді, в Україні в першій декаді березня виникають ради робітничих і солдатських депутатів. Але якщо в російській столиці рада робітничих депутатів становила серйозну політичну силу і мала реальний вплив на Тимчасовий уряд, то в Україні ці ради не відігравали провідної ролі й на владу не претендували, тому про існування тут двовладдя не доводиться говорити. Зазначимо, що ради робітничих і солдатських депутатів фінансувалися Тимчасовим урядом».
Історія України. Навчальний посібник. - К., 2002. - С. 210.


1.    Поясніть, чому в радянських і сучасних істориків існують різні погляди на роль рад робітничих і солдатських депутатів на початку революції.
2.    Спираючись на знання з історії, висловіть власну точку зору з означеного питання.

Перевірка засвоєних знань


1.    Коли було утворенно Українську Центральну Раду?
А. 8 березня 1917 р.    В. 17 березня 1917 р.
Б. 16 березня 1917 р. Г. 20 березня 1917 р.

2.    Який термін відповідає визначенню: «Союзна держава, яка складається з державних утворень, що мають певну юридичну і політичну самостійність, - це...»?
А. Співдружність.    В. Федерація.
Б. Автономія.    Г. Конфедерація.

3.    Розставте історичні події у хронологічному порядку.
А. Заснування Центральної Ради. Б. Утворення Тимчасового уряду.

Висновки та узагальнення (3-4 хв)

Висновки робить учитель та просить учнів доповнити його.

Домашнє завдання (1-2 хв)

 • Повторити вивчений матеріал за підручником.
 • Заповнити словнички дат і термінів.

Відеоматеріал до уроку

Використані джерела

 • Урок на тему "І Універсал" учителя історії Морозюк Жанна Борисівна Спеціалізованої школи №76 з поглибленим вивченням укр. мови та літератури ім. О.Гончара, м.Київ
 • Урок на тему "Діяльність УЦР" учителя історії Костюченко О. В., школа №158 м.Київ
 • uk.wikisource.org
 • www.br.com.ua
 • cyclop.com.ua


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.ВНад уроком працювали:

Морозюк Ж.Б.

Костюченко О. В.

Любименко В.В.

Баннікова С.Ю.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас