KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: Узагальнення. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.


УЗАГАЛЬНЕННЯ. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.


Протягом першої половини XIX ст. розвитку української культури сприяли багато чинників. Це і зникнення турецько-татарської загрози, і розвиток промисловості, і активна національно-культурна діяльність української інтелігенції.

Серед зовнішніх чинників потрібно обов'язково назвати вплив європейських течій класицизму та романтизму. Саме під впливом романтизму в українській культурі разом з ідеалом волелюбності сформувалися такі ідеали, як свобода особистості, погляд на народ як джерело моральності, мудрості й краси.

Одночасно на українській культурі негативно позначилися остаточна втрата державності на Лівобережжі, запровадження кріпацтва, повне підпорядкування української церкви російському Синоду, відтік українських талантів за кордон, постійний імперський тиск на українську культуру.

Незважаючи на перешкоди, українська культура проявила надзвичайну життєву стійкість і створила блискучі національно своєрідні класичні митецькі твори.

Творцем нової української культури стала в переважній більшості різночинська інтелігенція, яка прийшла на зміну українському дворянству зі старого старшинства. Вона черпала сили з культури українського народу, з його природного права на збереження культурної самобутності. Розвитку культури сприяла й капіталізація економічних відносин, що створювала сприятливі умови для вкладення буржуазією капіталів у культуру.

Освіта в Україні перебувала в суперечливих умовах. З одного боку, її розвитку потребували промисловість і торгівля, а з іншого — царизм боявся, що охоплення освітою широких верств населення приведе до поширення «вільнодумства». Вихід було знайдено в стримуванні початкової освіти для широких верств і прищепленні заможним українцям у середніх і вищих навчальних закладах почуття меншовартості, порівняно з російським народом.

Незважаючи на перешкоди, українська наука та культура продовжували свій розвиток. Визначальними їхніми рисами стали реалізм і демократизм.

Найяскравішим культурним досягненням цього часу було зародження та становлення нової української літератури й театру, гуманітарних наук, які почали використовувати живу народну мову. Українська література досягла класичного рівня, сформувала всі основні жанри.

Продовжила свій розвиток і архітектура. На зміну стилю бароко прийшов класицизм. Справжнього тріумфу досягло мистецтво містобудування. Однак під імперським тиском в Україні було заборонено український стиль у будівництві храмів. Йому на зміну офіційно запроваджувався російсько-візантійський. Продовжувався наступ на українську культуру в релігійному житті.

Взірцевих висот досягло українське образотворче мистецтво.

Заповніть таблицю «Українська культура у першій половині XIX ст.».

ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ ВИДАТНІ ТВОРИ НАУКОВІ, ОСВІТНІ, МИСТЕЦЬКІ ДОСЯГНЕННЯ, ІДЕЇ


О. К. Струкевич, Історія України, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Повний перелік тем з історії України, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з історії України для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.