KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення. Українські землі у складі російської та австрійської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій третині ХІХ ст.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: Узагальнення. Українські землі у складі російської та австрійської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій третині ХІХ ст.


УЗАГАЛЬНЕННЯ. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.


У XIX ст. Україна не мала своєї держави. її територія була розподілена між Російською та Австрійською імперіями. На Україну поширився імперський адміністративно-територіальний устрій, створений для подолання духу опозиційності, використання українських природних і людських ресурсів для потреб двох імперій.

Події кінця XVIII — першої третини XIX ст. призвели до втрати українським народом тих станів і верств, які були спроможні захищати його культурні, економічні, соціальні й політичні інтереси. Використовуючи це, офіційні Петербург і Відень проводили політику національного та соціального гноблення. Особливим етапом в історії Східної Галичини й Буковини став період освіченого абсолютизму Марії-Терезії та Йосифа II.

На міжнародній арені роль України зводилася до використання її як військово-стратегічної бази для успішного ведення воєн. Особливо яскраво це проявило себе в планах Наполеона щодо України та в політиці Олександра І щодо відродженого заради участі у Вітчизняній війні 1812 р. та закордонному воєнному поході 1813-1814 pp. українського козацтва. Міжнародні події першої третини XIX ст. призвели до ліквідації Задунайської Січі й одночасно створили сприятливі умови для освоєння земель Північного Причорномор'я.

Як складова європейської цивілізації, Україна почала пройматися такими ідеями, як «народність», «нація», «права народу». Утративши навіть залишки козацької державності, українська старшина, духовенство, заможні козаки й селяни постали перед загрозою втрати своїх соціальних здобутків. Захищаючи своє провідне соціальне становище, старшина звернулася до української історії, згадавши про спільну з народом боротьбу за визволення, про своє соціальне походження.

Під впливом європейських ідей та зацікавленості власною долею кращі представники козацької старшини пройнялися ідеєю народності. Вони все ясніше розуміли свою єдність із народом, пишалися народним, тобто і своїм, героїчним минулим, самобутньою культурою, високими ідеалами. Осередком культурного й національного відродження став Харківський університет.

Під впливом ідей Великої французької революції окремі представники українства з опозиційної російській владі групи автономістів усвідомили національну ідею відродження держави як гаранта захисту інтересів народу. Найвидатнішим твором, який утверджував національну ідею в українській суспільно-політичній думці, стала «Історія русів».

Завдяки зусиллям греко-католицького духівництва поступово пробуджувалося національне життя в Західній Україні. Тут греко-католики домоглися запровадження навчальних дисциплін українською мовою в початкових школах, відкрили понад 400 нових шкіл. Найвищим досягненням у Західній Україні стала діяльність гуртка «Руська трійця», який започаткував у Східній Галичині нову українську літературу, виступив проти політики денаціоналізації, закликав до єднання обох частин України.

На першу третину XIX ст. припадало також поширення на теренах України 72  російського декабристського та польського повстанського рухів.

О. К. Струкевич, Історія України, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Планування з історії України, підручники та книги онлайн, курси та завдання з історії України для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.