KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення: українські землі XIV-XV ст. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Узагальнення: українські землі XIV-XV ст. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Урок-узагальнення

Мета

Підвести підсумки та узагальнити вивчений блок тем.

Завдання

  • виявити типові помилки учнів та пояснити класу, що робити, щоб не допускати їх;
  • узагальнити та підсумувати вивчене;
  • покращити навички роботи з термінами та поняттями.

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми

Доброго дня, шановні учні! На сьогоднішньому уроці ми узагальнемо вивчені у даному розділі теми.

Мотивація, перевірка домашнього завдання

Учитель розповідає, які переваги отримає учень, вивчивши дану тему (нові знання, навички, емоції, хороші оцінки тощо). Перевірка домашнього завдання проходить у форматі, який вчитель визначає в залежності від багатьох факторів: рівень підготовки класу, яким саме було домашнє завдання.

Хронологічний диктант

Учитель обирає найважливіші дати по темі „Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (XIV-XV ст.)” та диктує учням, які повинні записати дату та подію, яка з нею пов′язана.

Узагальнення матеріалу по темі

Протягом XIV-XV ст. в умовах важкого гніту йшов процес формування української народності. Українська народність формувалася на території земель Київської, Чернігівської, Галицької, Волинської, Поділля, Закарпаття і Буковини. У XIV-XV ст. визначилися фонетичні, морфологічні та лексичні особливості української мови, склалися характерні риси культури українського народу. Термін „Україна” в XII-XIII ст. застосовувався для позначення частини південно-західних земель (Середнього Подніпров'я), поступово набув нового значення, будучи перенесений на всю територію, заселену українським народом. З XIV ст. з'явився термін «Мала Русь», яка вживалася спочатку для позначення Галицької Русі, а потім і Подніпров'я.

Дністерське Поділля

Дністерське Поділля


Середнє Подніпров'я

Середнє Подніпров'я





Фішки для допитливих

Що ви знаєте про формування білоруської народності? Термін «Біла Русь» увійшов у вжиток з XVI ст. Білоруська народність формувалася паралельно з українською.


Карта Білорусі

Карта Білорусі


Формується самосвідомість української народності, що проявлялося в народних піснях і думах, присвячених боротьбі проти татарських і турецьких набігів, проти гноблення селянства литовськими, польськими та угорськими феодалами. Видатними пам'ятниками української літератури цього часу є літописи, в яких з ідеологічних позицій класу феодалів і верхівки городян робилася спроба осмислити історичне минуле і говорилося про значення Русі для історії українських земель. Надалі в боротьбі з католицизмом велику роль відіграли братства, організовані городянами. Вони ставили своїм завданням збереження української культури (яку намагалося задушити католицьке духовенство) шляхом відкриття шкіл, поширення грамотності серед простого народу і т. д.

Основою економіки українських земель було сільське господарство. Найбільш поширеною системою землеробства було трипілля, хоча застосовувалися і двухпілля, переліг і навіть підсічна система. Вживалися плуги і сохи із залізними наконечниками, вони не тільки скородили грунт, але і перевертали пласти землі. Застосовувалося гноєння грунту. Для розмелювання зерна служили переважно водяні млини. У XIV-XV ст. спостерігалося деяке зростання тваринництва. Зберігали значення і промисли: мисливство, рибальство та бджільництво. Продукти цих промислів часто надходили на ринок.

Протягом XIV-XV ст. йшов процес закріпачення українського селянства. Феодали знищували громадське самоврядування і копи (общинні) суди. Поставлені землевласниками старости, намісники – державці, за допомогою приставів і десятників з числа заможної селянської верхівки примушували селян до покори. Число панських маєтків (фільварків) росло за рахунок селянських общинних господарств (дворище). Поряд з вільними, похожими селянами, які користуються правом переходу, в процесі закріпачення виділилася особлива група селян старожильців, людей, що знаходилися в спадковій залежності від своїх власників.

Боротьба українського народу

Боротьба українського народу

Робота з термінами

Учні записують у словнички терміни.

Феодальне право – закони, що закріпляли за феодалами (землевласниками) право володіти певню територією, спорудами, які там були побудовані, та селянами, які там проживали.

Фільварки – лит., державні або великокнязівські маєтки.

Халупники – селяни, які жили досить бідно у маленьких хатах-халупах.

Продовження узагальнення

Зростала кількість безземельних селян, або, як їх тоді називали, халупники (що мали убогі хати – халупи), комарники, або подорожні (знімали кути у заможних селян) і т. д.

Феодальне право юридично оформляло владу землевласників над селянством. За привілеєм (дарованою грамотою) великого литовського князя Казимира IV 1447 року за феодалами були закріплені права власності на землі, що перебували у їх фактичному володінні. У привілеї проголошувалося також право феодалів судити населення своїх земель. Нарешті, в привілеї було заборонено приймати в княжі маєтки селян, які тікали від інших феодалів. «Судебник» Казимира IV 1468 року встановив смертну кару за переманювання чужих кріпаків.

Казимир IV

Казимир IV

Основною формою феодальної експлуатації в українських землях була рента продуктами. З кінця XV ст. у зв'язку з розвитком товарно-грошових відносин посилилася панщина. У деяких маєтках селяни повинні були працювати на панщині 1-2 дні на тиждень, а не 12-14 днів на рік, як було раніше. Нарешті, селяни платили десятину на користь церкви. У XV ст. в Україні спостерігалося безперервне посилення кріпацтва.


На панщині

На панщині

Протягом XIV-XV ст. в українських землях у зв'язку із зростанням суспільного поділу праці розвивалося ремесло. Відбувалася значна спеціалізація ремесла в селах, де зі складу селянства виділялися ковалі, слюсарі, теслі, колісники, бондарі, каменярі, кушніри, шорники, шевці, ткачі, кравці і т. д. Росли міста як ремісничо-торгівельні центри. У деяких містах налічувалося до двох-трьох десятків ремісничих спеціальностей. Ремісники об'єднувалися в цехи. У Львові в XV ст. були цехи кравців, сідлярів, шевців, ковалів, пекарів і різників, в Києві - цехи ювелірів, лучників, кравців і ковалів. Підмайстри з метою захисту від утисків з боку майстрів створювали особливі організації – господи.


Ковальство в наші часи

Ковальство в наші часи

Суспільний поділ праці був умовою формування внутрішнього ринку, розвитку торгівлі. Київ, Львів та інші міста мали торговельні зв'язки з Москвою, Новгородом, Псковом, Смоленськом та іншими російськими містами. На українських ярмарках бували російські, польські, молдавські, чеські, угорські, німецькі та італійські купці. Міське торгово-ремісниче населення було зацікавлене в розвитку економічного спілкування з Руссю. Розвивалися торговельні зв'язки України також з Малою Азією, Іраном і Кримом. З-за кордону привозилися переважно предмети розкоші. Вивозилися з України мед, віск, хутра, шкіра, худоба, дерево, хліб і риба. У містах у зв'язку зі зростанням ремесла і торгівлі посилювалося майнове розшарування. Виділялися багаті купці і лихварі, пов'язані з феодалами, часто володіли землями і експлуатували як міську бідноту, так і залежних селян. До середніх верств міського населення належали цехові майстри і рядові торговці. Плебейські верстви міста становили позацехові ремісники, підмайстри, селяни-втікачі і т. д.




Економічно зміцнілі міста (Кам'янець-Подільськ, Київ та ін) отримували від польських королів і великих литовських князів право самоврядування – так зване «магдебурзьке право», яким користувалися великі купці і заможні ремісники-майстри. Введення магдебурзького права загострювало соціальні та релігійно-національні суперечності в містах, оскільки його отримували в першу чергу польські та німецькі городяни-католики. Маса городян і біднота вели боротьбу із засиллям міських багатіїв. У XV ст. в місті Львові українські городяни створили особливу організацію для захисту своїх соціальних та національно-релігійних інтересів – церковне братство.


Творча робота


Учні пишуть ессе-узагальнення за темами (на вибір):


1. Українські землі під владою Литви.
2. Останній подільський князь Федір Коріатович.
3. Панщина на українських землях.
4. Роль титулованої знаті на Русі ХIV-XV ст.
5. Господарське життя України ХIV-XV ст.
6. Культура України ХIV-XV ст.
7. Роль церкви у ХIV-XV ст.

Домашнє завдання

1. Підготуватися до тематичного оцінювання.

2. Записати вивчені дати, які ще не записані, у словничок.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (XIV-XV ст.). Узагальнення." Клюшника О. П., викладача історії та права Чернігівського професійного ліцею побуту

2. Урок на тему "Узагальнення: українські землі XIV-XV ст" учителів історії Міжнародного ліцею "Гранд" Дмитрієва В.С., Домарецької О.В., м.Київ

3. Бойко О.Д. Історія України : Навчальний посібник., К.: Академвидав, 2006

4. http://mestectvo.com/istoriya-ukraini/xiv.html

5. www.history.vn.ua/book/history4/5.htm


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.



Над уроком працювали

Дмитрієв В.С.

Домарецька О.В.

Клюшник О.П.

Любименко В.В.



Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас