KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення вивченого, підготовка до контрольної роботи

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Узагальнення вивченого, підготовка до контрольної роботи


Узагальнення вивченого, підготовка до контрольної роботи.


Узагальнення до теми «Пряма і непряма мова»

Пряма мова - точно відтворене висловлювання певної особи зі збереженням лексичних, синтаксичних та інтонаційних особливостей. Складається з прямої мови та слів автора.

Непряма мова - передає лише зміст чужого висловлювання. Є частиною простого або складного речення.

Невласне пряма мова - взаємопроникнення авторської мови в пряму (письменник ніби говорить вустами свого героя). Трапляється в художній літературі.

Цитата - дослівно переданий уривок із наукової праці, художнього твору, чийогось висловлювання для підтвердження певної думки. Вид цитати — епіграф.

Діалог - дослівно відтворена розмова двох осіб. Різновид діалогу — полілог (розмова кількох осіб — трьох і більше).

Завдання для самоперевірки

70.

Прочитайте текст, у якому допущено помилки. Виконайте тестові завдання 1-6.

(1) Дні, коли чергувала медсестра Валя Маслівець, були для Василя найбільшою відрадою. (2) Дівчина не відходила від нього, була за рідну сестру, за матір. (3) Вона годувала його з ложечьки, напувала чаєм і водою, клала холодний компрес на розпашіле чоло, повідомляла радісні звістки з фронту. (4) Він слухав її захоплено.

(5) Валю, яка б з тебе була чудова вчителька! (6) Обіцяй мені, що після війни працюватимеш у школі!

(7) Обіцяю, я у твоїй школі працюватиму, а ти станеш директором...

(8) Спасибі тобі. (9) Так би цього хотілося. (10) Десятки дитячих очей дивляться на мене з цікавістю і ждуть від мене чогось нового. (11) Ти знаєш, Валю, при вході в нашу школу ми вивісимо велике полотнище, а на ньому напишемо слова, звернені до учнів: «Найголовніше, що ви повинні знайти в нашій школі, — це мету свого життя. (12) А потім ще слова великого вченого Пирогова (їх теж би написав на видноті): «Школа славна не числом, а славою своїх учнів» (За В. Сухомлинським).

1. Цитату використано в реченні:

А 6    

Б 7    

В 12    

Г 11

2. У тексті використано такі способи передачі чужої мови:

А пряма мова, непряма мова, діалог
Б епіграф, пряма мова, діалог
В полілог, невласне пряма мова
Г пряма мова, діалог, цитата

3. Діалог у тексті складається з:

А чотирьох реплік
Б трьох реплік
В п'яти реплік
Г двох реплік

4. Допущено пунктуаційну помилку в реченнях:

А 1, 12    

Б 5, 7    

В 7, 11    

Г 3, 10

5. Допущено помилку в написанні слова:

А ложечьки
Б захоплено
В теж
Г на видноті

6. Орфограму «Спрощення в групах приголосних» ілюструє слово:

А найбільшою
Б радісні
В цього
Г полотнище

71. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Звичаї, традиції, свята, культура взаємин українців», використавши речення з прямою мовою; цитату; складне речення з непрямою мовою, частини якого з'єднані сполучником що (див. впр. 54).

С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Планування з української мови, підручники та книги онлайн, курси та завдання з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.