KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення вивченого з теми «Односкладні й неповні речення»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Узагальнення вивченого з теми «Односкладні й неповні речення»


180 Користуючись алгоритмом визначення типу простого речення та відповідною схемою на форзаці підручника, підготуйте розповідь про особливості поділу речень на односкладні і двоскладні та види односкладних.

Односкладні і двоскладні .jpg

181 І. Прочитайте текст, визначте його тему та ідею. Доберіть до тексту заголовок.
Я шукаю в людях хороше. Свідомо себе на це спрямовую. Не можна людей чорнити, не можна з цим поспішати. Крім того, є багато людських вад, до яких треба ставитися поблажливо, терпляче. Наприклад, марнославство*. Ну й хай собі людина намагається привернути увагу до своєї особи, якщо це їй дає втіху. Хоч заклопотаність навколо своєї особи дуже дрібнить людину, вона тоді стає смішною... І з такою людиною немає про що говорити. Від неї хочеться скоріше втекти. Але ж серед таких людей дуже часто бувають і талановиті. У них, правда, марнославство переходить у честолюбство. Але то вже інша категорія (М. Шумило).
* Марнославство - надмірно висока думка про себе, чванливе вихваляння, погорда, зарозумілість, зазнайство.

II. Виконайте завдання до тексту.
1. Випишіть односкладні речення. Підкресліть у них граматичні основи, з'ясуйте, чим вони виражені.
2. Користуючись поданим вище алгоритмом, визначте вид односкладних речень. Назвіть ознаки, за якими вони різняться.
3. Знайдіть складне речення, одна з частин якого співвідносна з односкладним.
4. Поясніть роль односкладних речень у тексті.
5. Випишіть неповні речення, з'ясуйте вид та які члени речення в них пропущено.
6. Поясніть орфограми у виділених словах.


182 Мікрофон. Чи вказуєте ви своїм друзям на їхні вади? Якщо так, то як ви це робите?
Синтаксичний розбір односкладного речення Послідовність розбору
1. Загальна характеристика простого речення.
2. Указати, що речення односкладне.
3. Указати вид односкладного речення.
4. Указати, чим виражений головний член речення.

Зразок усного розбору
Так тихо, тихо скрізь (П. Тичина).
Речення просте, поширене, односкладне, безособове, повне, розповідне, неокличне. Головний член тихо виражений прислівником.

Зразок письмового розбору
Так тихо, тихо скрізь (П. Тичина).
Речення просте, пошир., односклад., безособ., повне, розп., неокл. Гол. член вираж. присл.


183 Прочитайте речення. Зробіть їх усний синтаксичний розбір. Розбір трьох речень (на вибір) виконайте письмово.
1. Іду долиною вузькою уздовж городів навпростець (О.Довгоп'ят). 2. Юність в інших завше загадкова (В. Симоненко). 3. Над білим світом - білий сніг (М. Боровко). 4. Григорієві перехоплювало дух від подиву (І. Багряний). 5. Нам вічно треба небом жить (М. Вінграновсь-кий). 6. За кожним словом чув у грудях біль (Б. Лепкий).


184 Прочитайте речення. Зробіть їх усний синтаксичний розбір. Розбір трьох речень (на вибір) виконайте письмово. Визначте присудок у другому реченні.
1. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко). 2. Мені мов сестроньки оці берези та калини (Д. Луценко). 3. Треба вміти жаліти людину (В. Сухомлинський). 4. Бульвар Приморський мій з дитинства друг (О.Довгоп'ят). 5. До моря, знаєте, вам зась! (І. Котляревський ). 6. Скучив за степом, скучив за лугом (В. Симоненко).


185 Позмагайтеся! Спробуйте за одну хвилину скласти й записати якнайбільше називних поширених речень на одну з тем: а) «Дружба»; б) «Море»; в) «Місто».


186 Виконайте одне з поданих завдань (на вибір), попередньо дібравши ключові слова як змістову опору висловлювання.
1. Підготуйте усний виступ на тему «Шукайте папороті цвіт у своїй душі», використавши щонайменше два односкладних та одне неповне речення.
2. Складіть усну розповідь, використавши щонайменше три односкладних та одне неповне речення, на одну з тем: «Пригода в лісі», «Вечорова тиша», «Космічні гості», «На риболовлі».

187 Мікрофон. Продовжте фрази.
1. Вивчаючи тему, я, наприклад, дізнався (дізналася), що...
2. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на...


188 Виконайте тестові завдання. Звірте свої відповіді з тими, що подано в кінці підручника. Якщо ви допустили помилку, повторіть відповідний параграф.
Тест
1. Укажіть твердження, яке є правильним:
A. В односкладному реченні пропущено один головний член речення. Б. У неповному реченні є лише один головний член речення.
B. Односкладні речення вживаються лише в розмовному стилі. Г. У неповному реченні пропущено один або кілька членів.
2. Укажіть речення, яке є двоскладним:
А. Ми з кумом на заздалегідь підготовлені позиції - в погрібник (Остап Вишня).
Б. За одного битого двох небитих дають (Нар. творчість).
В. Світлая, дивная ніч (Г. Чупринка).
Г. Ще поки тепло, заночую в лузі (Л. Костенко).
3. Укажіть складне речення, у якому одна з його частин є односкладним реченням:
A. На видноколі - сиві тополі, вітер у полі колише ковиль (С. Фо-менко ).
Б. В зелене Журавлине летять журавлі, а лебеді - у Лебедин (П. Воронько ).
B. Ось і місток, за яким починалося село (І. Муратов).
Г. Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна (С. Фоменко).
4. Укажіть речення, яке є односкладним називним: А. Ніч темна. В. Пахне травою.
Б. На небі сонце.    Г. Ніч наступу.
5. Укажіть речення, яке є неповним:
A. Сідай. Спочинь з дороги, брате (Л. Костенко).
Б. Темні скелі виглядали понуро, а море лежало внизу під сірою поволокою сну (М. Коцюбинський).
B. Мело, крутило, скаженіло, огортаючи присмерком весь край (О. Гончар).
Г. Вже де-не-де й димок із димаря (Л. Костенко).
6. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їхніми видами:
A. Означено-особове. Б. Неозначено-особове.
B. Узагальнено-особове. Г. Безособове.
Ґ. Називне.
1. Пливемо назустріч сонцю (І. Цюпа).
2. Як дбаємо, так і маємо (Нар. творчість).
3. Семена викликали до князя в палац і наказали зачекати (П. Панч ).
4. Козацька школа, крита очеретом (Л. Костенко ).
5. А від городу потягнуло кропом (І. Жи-ленко ).
Запитання і завдання для самоперевірки.
1. Чим односкладні речення відрізняються від двоскладних?
2. Чим може бути виражений головний член означено-особових і неозначено-особових речень?
Наведіть приклади.
3. Поясніть, чому узагальнено-особові речення широко вживаються у народних приказках і прислів'ях. Наведіть приклади.
4. Чим може бути виражений головний член безособових речень?
5. Що спільного й відмінного між називними й іншими видами односкладних речень?
6. Які члени речення можуть бути у називних реченнях?
7. Чим повні речення відрізняються від неповних?
Наведіть приклади.
8. Розкажіть про особливості вживання тире в неповних реченнях.
9. Пригадайте кілька прислів'їв чи приказок, які б за структурою були односкладними чи неповними реченнями.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Бібліотека з підручниками та книгами на скачку безкоштовно, українська мова тести, планування української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.