KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення вивченого з теми «Просте двоскладне речення»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Узагальнення вивченого з теми «Просте двоскладне речення»


115  Прочитайте виразно вірш, виділяючи інтонацією логічно наголошені слова. З'ясуйте, завдяки чому автор досягає образної виразності тексту. Яку роль у цьому відіграють епітети та порівняння?

Народження мелодії.

Ніч. Тиша. І на клавіші рука.
Душа митця співає стоголосо.
Митець мелодію напружено шука,
Черпаючи в своїм дитинстві босім.
Уже значки з'явились на папері,
Мов ластівки на телеграфнім дроті.
І звуки чарівні, мов гімн небесній сфері,
Народжуються щирі в сьомім поті.
Так є постійно. День летить за днем,
Долаючи душі людської скнарість.
Він в пошуку нових музичних тем
Дарує молодість, поборюючи старість.
Хай муза буде завше із митцем,
Допомага йому здолати болі.
А музика його, як серця щем,
Завжди присутня буде в нашій долі.

(В. Зикий)

Ф. Данилов. Зимовий вечір .jpg
Ф. Данилов. Зимовий вечір


II. Виконайте завдання до тексту.
1. Назвіть два узгоджені та два неузгоджені означення.
2. Випишіть одне дієслівне словосполучення, зробіть його синтаксичний розбір.
3. Укажіть: спонукальне, непоширене, поширене, односкладне, просте речення.
4. Знайдіть обставини способу дії.
5. Обґрунтуйте вивчені орфограми і пунктограми.
6. Випишіть 5-7 другорядних членів речення та заповніть таблицю.        

Аналізоване слово Синтаксична роль
  Форма вираження  
Слово, від якого залежить
Питання, на яке відповідає





              

116 Позмагайтеся! Допоможіть кожному слову знайти «свою» фразеологічну пару. Запишіть утворені фразеологізми.
Бити, сидіти, попасти, розбити, писати, кататися, б'ється, видно, звалився.
Довідка. Між двох вогнів, як курка лапою, в пух і прах, на двох стільцях, як Сидорову козу, як риба об лід, як сніг на голову, як на долоні, як сир у маслі.
II. З двома фразеологізмами складіть і запишіть речення. Підкресліть фразеологічні звороти як члени речення. Чи виділятимете ви їх комами?


117 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання. Підкресліть члени речення.
1. (В)горі пливуть одна одній навстріч зоря вечірня і зоря ранкова (Б. Скомаровський). 2. На сотні гін заколосилось жито, і вуса хвацько викинув ячмінь (В. Скомаровський).3. На землю по зор(')яних сходах задуманий вечір зійшов (В. Сосюра). 4.1 стиглі пр(и,е)солодкі полуниці там на очах палали і росли (М. Рильський). 5. Усе пливли ключі за сивим зодіаком, (с,з)ховавши таїну при лівому крилі (Б. Олійник). 6. І озвалися долини гомоном знайомим, і упала на коліна тиша перед громом (В. Си-моненко). 7.1 земля впилась водою, мов живою кров(')ю (Б. Симоненко).

II. Зробіть письмовий синтаксичний розбір двох речень (на вибір).


118 Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант А. Складіть і запишіть невелику розповідь з елементами опису (6-8 речень) про осінню грозу, використавши обставини несподівано, раптом, зненацька і порівняльний зворот. Укажіть засоби зв'язку речень у вашому тексті.
Варіант Б. Складіть і запишіть невеликий опис дуба (6-8 речень), використавши означення прадавній, предковічний, могутній. Укажіть засоби зв'язку речень у вашому тексті.



О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Збірка конспектів уроків з української мови, реферати та тести, твори на тему зі шкільної програми, школяру підготуватись до уроку

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення



Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.