KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Узагальнення вивченого з теми «Речення із звертаннями, вставними словами»263 І. Прочитайте текст. Визначте його тему та основну думку. Назвіть засоби зв'язку речень у тексті. Розкажіть, що формує культуру людини.
II. Випишіть речення зі вставними словами (словосполученнями). Підкресліть у них головні та другорядні члени.

Екологічна культура людини.
Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов'язуються з поняттям «батьківщина». Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ. Калина під вікном рідної оселі, тополя на околиці села, лелече гніздо на клуні, жебонлива криничка при перехресті доріг -усе це овиди нашого дитинства, наш духовний світ. Знати й берегти ці нетлінні дари - наш святий обов'язок.
Чи часто ми замислюємося над тим, чому околиці сіл збідніли на лелечі гнізда, замулилися на видолинках живі джерела, поріділи солов'їні переспіви, рідко почуєш жайворонків? А може, в цьому є і кожного з нас провина? Вирушаючи до лісу, не всі пам'ятають, наприклад, таке священне правило: корінець боровика ні за яких обставин не можна виривати, а лише підрізати. У пошуках лікарської рослини ми нерідко забуваємо, що не можна висмикувати її із землі.
Такі не вельми втішні приклади, на жаль, трапляються. І безпосередніми винуватцями цього є ми самі, наші сусіди, діти. Звідки виростає, наче чортополох, безвідповідальне споживацтво? Звісно, з нашої байдужості, нашої, м'яко кажучи, неосвіченості, нехлюйського ставлення до природи.
А між іншим, культура людини складається з багатьох чинників, серед яких осібне місце займає наше ставлення до природи (За Б. Ску-ратівським).

III. Обґрунтуйте написання виділених слів. Зробіть їх письмовий розбір за будовою.


264 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вивчені пунктограми. Назвіть, чим ускладнене кожне речення.
1. Повій вітрець грайливий розваж мене сумну від серця і до серця напни оцю струну (В. Ковалівська).2. Обожнювання дуба очевидно зумовлено його довговічністю надзвичайною міцністю деревини (О. По-
тапенко). 3. Це мабуть очікуючи весну гомонить душа лісу (М. Стельмах ). 4. Я прощаюся нині з тобою рідна хато моя назавжди (В. Симо-ненко). 5. Найбільше ми мабуть любимо лелек тому що вони символізують любов до рідної землі рідного дому (О. Потапенко). 6.1 в свята гомінкі і в дні робочі ми думаємо правнуки про вас (В. Симоненко). 7. Скажи мені пораднице-сопілко: «Чи трутні ми, а чи сліпі орли?!» (М. Боровко). 8. В поле виходжу і здається бачу і цвіт очей і посмішку гарячу (А. Малишко).9. Видно не дуже до смаку прийшлась йому мужицька арифметика (С. Васильченко).

II. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Вкажіть односкладні речення, визначте їхній вид.

III. Зробіть письмовий синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).


265 Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант А. Напишіть лист другові (подрузі), використовуючи звертання та вставні слова на жаль, на думку (когось), до речі, нарешті, звичайно, мабуть та ін.

Варіант Б. Напишіть доповідь на довільну тему, використовуючи звертання та вставні слова по-перше, по-друге, наприклад, в усякому разі, таким чином та ін.


266 Мікрофон. Продовжте фрази. Під час висловлювання використовуйте речення зі вставними конструкціями та звертаннями.

1. Вивчивши тему, я, зокрема, зрозумів (зрозуміла), що ...
2. Свої знання з теми я оцінив би (оцінила б) на...

267 Виконайте тестові завдання. Правильність виконання перевірте за відповідями, поданими наприкінці підручника.
Тест.

1. Укажіть речення з поширеним звертанням (розділові знаки пропущено):
A. Привіт тобі зеленокудра Сквиро поет сивоголовий посила (М. Рильський ).
Б. Чи знаєш ти хлопче якого коня тобі серед поля вготовила доля? (Б. Олійник).
B. Спасибі Вам мамо за вічну любов і за всю неоплачену ласку (Д. Луценко).
Г. Не плачте мамо не треба, і ви не журіться тату (А. Малишко).
2. Позначте речення, у якому звертання стоїть у середині речення, а тому з обох сторін відокремлюється комами (розділові знаки пропущено):
А. Рідна мово без тебе ніхто я мов підрізаний вітром листок (П. Перебийте ).
Б. Понеси мене на крилах радосте моя (В. Симоненко).
В. Старі дуби спасибі вам за осінь (Л. Костенко). Г. Не сумуй вербо моя похила що багряним листям одшуміла осені пора (Д. Луценко).
3. Укажіть рядок, у якому всі слова та словосполучення можуть бути вставними:
A. Нібито, по-перше, на радість.
Б. Як-не-як, наприклад, уявіть собі.
B. Навіть, на жаль, між нами кажучи. Г. До речі, без сумніву, на мій погляд.
4. Позначте речення зі вставним словом (розділові знаки пропущено):
A. Хоч на чверть кроку проте попереду (С. Журахович).
Б. Навіть медуза знає заздалегідь, що буде буря на морі (В. Сабу-наєв ).
B. Звичайно дорога нам теж не килимами була вистелена (О. Гончар).
Г. - Ти вислухаєш мене? - Звичайно (О. Квітневий).
5. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:
A. Того можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський).
Б. Місяць хоче мабуть погрітись, суне в шибку свій блідий диск (В. Симоненко).
B. Газик рвонувся вперед, замолов колесами, пішов, пішов, і, нарешті, вибрався на рівне (О. Гончар).
Г. Пам'ятки української вишивки, на жаль збереглися лише за кілька останніх століть (О. Гасюк).
6. Позначте речення, у якому є вставлена конструкція, а тому її слід відокремити розділовими знаками (розділові знаки пропущено):
A. І не було алей і променад ні вишуканих вин ні пундиків ні печив (Л. Костенко).
Б. Там батько плачучи з дітьми а ми малі були і голі не витерпів лихої долі... (Т. Шевченко).
B. По стежці щось веде мене до хати... Стібок матусиних слідів ( О. Довгоп'ят ).
Г. Кораблі кораблі в золотистій імлі ви у долю мою як в легенду ввійшли (В. Івасюк).

Запитання і завдання для самоперевірки.
1. Назвіть синтаксичні конструкції, якими може бути ускладнене просте речення. Наведіть приклади.
2. Що називається звертанням? Чим воно виражається? Яка роль звертань у мовленні?
3. Розкажіть про вживання розділових знаків при звертанні та про особливості виділення звертання в усному мовленні.
4. Наведіть приклади трьох речень із поширеними звертаннями.
5. У яких стилях мовлення найчастіше вживається звертання? Чим це зумовлено?
6. Що таке вставні слова (словосполучення, речення)? Назвіть їхні групи за значенням. Наведіть приклади
7. Чим відрізняються вставні конструкції від вставлених? Наведіть приклади речень зі вставними словами та вставленими реченнями.
8. Розкажіть про особливості виділення на письмі вставлених конструкцій. Наведіть приклади.
9. Яка роль вставних слів у науковому тексті? Наведіть приклади вставних слів, які можуть вживатися в текстах наукового стилю.
10. Чи можуть вставні слова і звертання бути членами речення?


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту

Книги та підручники згідно каленадарного плануванння з української мови 8 класу, допомога школяру, твори з української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.