KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»


328 Попрацюйте в парах. За відповідними схемами, уміщеними на форзаці підручника, розкажіть один одному про відокремлені означення, прикладки чи обставини. Свою розповідь супроводжуйте власними прикладами.


329 Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Доберіть заголовок до тексту. Яку музику, на вашу думку, можна почути в лісі?
Попереду, за річкою, танули ліси, що тяг-лися звідси і вгору, понад Ворсклою, і вниз, до Дніпра.
Зав'юнився під ногами розсипчастий пісок берега. Річки, схованої в берегах, ще не видно було, але вона вже відчувалася по свіжості й прохолоді, якою потягло від неї. Ліс, наблизившись, перетворився з синього в зелений. Його соковиті хащі по той бік річки, прокидаючись, повнилися пташиним тисячоголосим гомоном, особливо солов'їними трелями. Зелений світ, умитий росами, лящав, висвистував, видзвонював, лунко переливався щедрою розмаїтістю акордів, ладів і тонів. Птаство, радіючи весні, творило музику краси дивовижної, солов'ї аж заходились, зозулі кували, торкаючи дзьобиками чарівні клавіші неба. Схід все ясніше розцвітався рожевим, світла більшало, невтомна пташина музика, напливаючи із зелених глибин, мовби привертала веснянку (За О. Гончаром).

II. Виконайте завдання до тексту.
1. Знайдіть усі відокремлені члени речення. Поясніть їхню роль у тексті.
2. Укажіть два відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами. Поясніть умови їх відокремлення.
3. Укажіть дві відокремлені обставини, виражені одиничними прислівниками. Поясніть умови відокремлення.
4. Укажіть невідокремлене означення чи обставину, виражену відповідно дієприкметниковим чи дієприслівниковим зворотом.
5. Знайдіть відокремлений додаток. З'ясуйте, чим він виражений.
6. Укажіть два уточнюючі члени речення. Визначте їхню синтаксичну роль, чим виражені та які члени речення уточнюють.
7. Визначте граматичні основи в останньому реченні, поясніть розділові знаки.
8. Знайдіть і поясніть вивчені орфограми.


330 Перебудуйте речення так, щоб один із невідокремлених членів речення став відокремленим.
1. Після зборів велика, галаслива і радісна група учнів вийшла на вулицю. 2. За горами там давно вже сяє сонце. 3. Сашко дивився на хлопців і усміхався. 4. Освітлений вогнями великий пароплав до пристані підходив.
Синтаксичний розбір речення з відокремленими членами Послідовність розбору
1. Загальна характеристика речення.
2. Указати, яким відокремленим членом речення ускладнене.

Зразок усного розбору
В лісі бродив туман, підволочений сонячним промінням (Гр. Тютюнник ).
Речення просте, двоскладне, поширене, повне, розповідне, неок-личне, ускладнене відокремленим означенням підволочений сонячним промінням.

Зразок письмового розбору
Речення просте, двоскл., пошир., повне, розп., неокл., ускл. відокр. означенням.


331 І. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. З'ясуйте, чи є в них і які саме відокремлені члени речення.

II. Зробіть синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).
1. Там на горі біла хата із бабиного літа (Г. Овсієнко). 2. Місяць закоханий у ніч чарівну сяє щасливий і світить (Олександр Олесь). 3. Гетьман підняв безсонням обпалені очі (Л. Костенко). 4. А море надійшло півколом запінене і голосне (М.Доленго). 5. Трава росте під стопами у нас підступно-тихо викрадає npocrtjb і непомітно взеленивши час підносить вгору свої пера гострі... (П. Мовчан). 6. Світлою по-пошею курить Чумацький Шлях шлях твоїх пращурів... (О. Гончар).


332 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені члени речення. У якому реченні немає відокремлених членів?
1. Ми всі із хліба виростали сину із праці себто чуда із чудес... (Б. Олійник). 2. Зате яка радість була, коли зробивши три круги над хатою бусол м'яко спускався на клуню і гордо одкинувши навзнак довгу шию весело клекотав оповіщаючи про своє щасливе повернення (В. Скуратівський). 3. І всі хати білі чисті святкові для щасливого літа вони білились і зараз змагалися в красі (О. Гончар). 4. А може
завтра ти пройдеш ось тут де вітер пелюстки колише (В. Івасюк). 5. Пригинаючи аж до землі невеликі дерева на узліссі вітер нарешті виривався в полі і не зустрічаючи на своєму шляху перешкод вихором нісся до горизонту (М. Черничук). 6. В глибоких долинах зелених од винограду і повних сизої імли тіснились кам'яні громади, рожеві од вечірнього сонця або синіючі густим бором (М. Коцюбинський). 7. Над луками залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір зануривши в мілкі прибережки далеке полум'я хмар (Гр. Тютюнник).

II. Зробіть синтаксичний розбір двох простих речень з відокремленими членами (на вибір).


333 Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.
Варіант А. Побудуйте і запишіть висловлювання в публіцистичному стилі, епіграфом до якого може бути один із запропонованих висловів. Використайте в тексті щонайменше три речення з відокремленими членами.
Епіграфи: 1. Багатство варто набути заради друга, але не друзів заради багатства. 2. Материн гнів - як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане. 3. Легко беруть на себе обов'язки ті, кому легко їх не виконати {Нар. творчість). Варіант Б. Побудуйте і запишіть висловлювання в науковому стилі на одну із запропонованих тем. Використайте в тексті щонайменше три речення з відокремленими членами.
Теми висловлювань: 1. «Червона книга на охороні природи». 2. «Чорнобильська трагедія». 3. «Тваринний і рослинний-світ України».


334 Мікрофон. Продовжте твердження.
1. З вивченої теми я найкраще засвоїв (засвоїла)... .
2. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на... .


335 Виконайте тестові завдання. Звірте свої відповіді з тими, що подано в кінці підручника. Якщо ви допустили помилку, повторіть відповідний параграф теми.
Тест
1. Укажіть речення, у якому означення не відокремлюються (розділові знаки пропущено):
A. Долинка вишита сонцем пускає їм в очі веселі сліпучі зайчики (М. Стельмах).
Б. Незвична музика біла, безголоса живе, тремтить, біліє на одній ноті (Є. Гуцало ).
B. А він іде високий посивілий на схід, на захід поле огляда (А. Малишко ).
Г. В заволоченому хмарами небі не вгледіти жодної зірки (Н. Рибак).
2. Укажіть два речення, у яких прикладки відокремлюються ко-мами (розділові знаки пропущено):
А. Гордій Байда як колишній офіцер розумівся на військовій справі (Петро Панч).
Б. Козак Бобренко на ім'я Григорій єдиний син достойної вдови (Л. Костенко).
В. Старшина мінометної роти Вася Багіров був з тих людей, що для них війна вже давно стала звичайною справою (О. Гончар).
Г. У колективі Ярослава знали як доброзичливу людину (3 газети ).
Ґ. Я виїхав в Одесу і влаштувався на кінофабрику як режисер (О. Довженко).
3. Укажіть речення, у якому поширена обставина відокремлюється комою (розділові знаки пропущено):
A. Годі вже панам сидіти згорнувши руки (І. Нечуй-Левицький). Б. Кілька годин вони працювали не відпочиваючи (В. Собко).
B. Можна помилятися й маючи вчений ступінь (3 газети).
Г. Укрившись тьмою тротуари і асфальти сплять (О. Довгоп'ят).
4. Укажіть речення, у якому додаток з обох боків відокремлюється комами (розділові знаки пропущено):
A. І замість свічки палахкотіло сонце (І. Драч).
Б. Зло нічого не дає крім зла вмій прощати, як прощає мати (М. Луків).
B. Величезна калюжа заросла травами ліловими дзвониками і скидалась на озеро (В. Донченко).
Г. І ніхто того не чув не знав не бачив опріч Марка маленького (Т. Шевченко).
5. Укажіть речення, у якому є уточнююче означення:
A. Під Києвом, на березі Дніпра, хлопча стояло в мареві світанку... (Б. Лепкий).
Б. Слово інше кинула, студене, потоптала ватру ти байдуже (Д. Пав-личко ).
B. Я наче не тебе люблю, а той широкий мир, увесь той світ, що там, поза тобою! (Є. Плужник).
Г. Не дивися так привітно, яблуневоцвітно (П. Тичина).
6. Установіть відповідність між реченнями та їхніми характеристиками (одне речення є зайвим):
A. Речення з відокремленим означенням.    1. Я, засипаний сніжинками й зірками, йтиму манівцями неба... (Є. Гуцало).
Б. Речення з відокремленою прикладкою.    2. Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану (Л. Костенко).
B. Речення з відокремленим додатком.        3. Дикі качки, крім базару, водяться на лугових озерах та по очеретах... (Остап Вишня).
Г. Речення з відокремленою обставиною.     4. І Оксану, мою зорю, мою добру волю, щодень Божий умивали (Т. Шевченко).
                                                                     5. Світає, господи, світає, земля у росах, як в парчі (Л. Костенко).                                                                 Запитання і завдання для самоперевірки.
1. Які члени речення називаються відокремленими? Яка їхня роль у мовленні?
2. За яких умов відокремлюються означення?
Наведіть приклади.
3. Чим умови відокремлення прикладок подібні до умов відокремлення означень? А чим відмінні?
4. Яке значення мають відокремлені додатки? Якими словами вони приєднуються?
5. За яких умов відокремлюються обставини?
Наведіть приклади.
6. Коли обставини не відокремлюються? Наведіть приклади.
7. Порівняйте умови відокремлення обставин, виражених дієприслівниковими зворотами, і означень, виражених дієприкметниковими зворотами. Наведіть приклади.
8. Які члени речення називаються уточнюючими? За допомогою яких слів вони можуть уводитися в речення? Наведіть приклади.
9. Назвіть і поясніть три терміни, які характерні для теми «Відокремлені члени речення».
10. Пригадайте три крилаті вислови з відокремленими членами речення.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Матеріали з української мови безкоштовно скачати, плани конспектів уроків, завдання та відповіді з української мови для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.