KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення знань з теми. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Біологія: Узагальнення знань з теми. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Узагальнення знань з теми.

Мета уроку

  • закріпити знання учнів щодо кількості речовини, молярної маси і об’єму, відносної густини газів.

Задачі уроку

  • вдосконалити знання з розділу, вдосконалити навики обчислення задач з даної теми.

Основні терміни

Кількість речовини – це кількість однакових частинок у речовині, які характеризують її як певну фізичну величину.

Стала Авогадро - число структурних одиниць у молі будь-якої речовини.

Молярна маса – маса одного моля даної речовини в грамах.

Молярний об’єм газу – це відношення об’єму речовини до кількості цієї речовини.

Відносна густина газів - це величина, яка характеризує, у скільки разів більша або нижча за відносну молекулярну маса одного газу відносна молекулярна маса другого газу.

Хід уроку

Поняття кількості речовини, моль як одиниця кількості речовини, стала Авогадро

Кількість речовини, як Ви вже вивчили у цій темі – це кількість однакових частинок у речовині, які характеризують її як певну фізичну величину.

У Міжнародній системі одиниць (СІ) за одиницю кількості речовини прийнято моль.

Міжнародна система одиниць

Мал. 1. Міжнародна система одиниць.

Щоб краще зрозуміти механіку міжнародної системи одиниць, пропонуємо вам ознайомитися з наступним відео.

Відео 1. Міжнародна система одиниць. 


Моль – це та кількість речовини, яка містить стільки структурних одиниць (молекул, атомів, йонів, електронів тощо), скільки атомів міститься у 12 г нукліду Карбону 12С.

Структура атома

Мал. 2. Структура атома.

Знаючи масу одного атому Карбону (1,993  10-26 кг), можна визначити число атомів NA у 0,012 кг Карбону:

Число Авогадро

Мал.3. Число Авогадро.

Це число називається сталою Авогадро (позначається NA, розмірність 1/моль), показує число структурних одиниць у молі будь-якої речовини.

Контролюючий блок 1


1.    Що являє собою кількість речовини?
2.    Яка одиниця вимірювання кількості речовини і що вона означає?
3.    Чому дорівнює стала Авогадро і що вона показує.

Молярна маса та її обчислення

Молярна маса – маса одного моля даної речовини в грамах.

Маса виражається у кілограмах (грамах), кількість речовини – у молях, молярна маса має розмірність кг/моль або г/моль.

Існують співвідношення:

Молярна маса та її обчислення

Де m – маса речовини; n – кількість речовини; М – молярна маса речовини

Молярну масу речовини можна легко обчислити, знаючи масу молекули. Так, якщо маса молекули води становить 2,99  10-26 кг, то її молярна маса становить добуток маси молекули на число (сталу) Авогадро, і дорівнює 0,018 кг/Моль, або 18 г/моль.

У загальному випадку молярна маса, виражена у г/моль, чисельно дорівнює відносній атомній масі або відносній молекулярній масі цієї речовини.

Відносна атомна маса елемента знаходиться у періодичній системі поряд з позначкою потрібного елемента.

Періодична система хімічних елементів

Мал.4. Періодична система хімічних елементів.

Контролюючий блок 2


1.    Що таке молярна маса?
2.    Назвіть формулу за якою визначається молярна маса
3.    Які бувають одиниці вимірювання молярної маси?

Закон Авогадро і молярний об’єм та відносна густина газів, їх обчислення

Вивчаючи властивості газів, А.Авогадро висунув гіпотезу, яка з часом увійшла у хімію як закон Авогадро: «В рівних об’ємах неоднакових газів при однакових умовах (тиску та температури) існує одна й та сама кількість молекул.»

Амедео Авогадро

Мал. 5. Амедео Авогадро.

Із закону Авогадро випливає важливий наслідок:
- за однакових умов (температура і тиск) 1 моль будь-якого газу займає однаковий об’єм;
- за нормальних умов: тиск 101325 Па (1 атм) і температура 273 К (0С) 1 моль різних газів займає об’єм, що дорівнює 22,4 л. Цей об’єм називається молярним об’ємом газу.

Можемо спостерігати ці наслідки на наступному відео.

Відео 2. Наслідки закону Авогадро.


Молярний об’єм газу – це відношення об’єму речовини до кількості цієї речовини:

Молярний об’єм газу

Де Vm – молярний об’єм газу, м3/моль або л/моль; V – об’єм речовини, л, м3; n – кількість речовини системи, моль.

Vmгазу = 22,4 л/моль (н.у.)

Із закону Авогадро ми знаємо, що за однакового об’єму газів та при однакових умовах, в них є однаковим число молекул, а отже, і молів газів.

А відношення мас заданого об’єму одного газу до ідентичного об’єму іншого (взятого за однакових умов) називають відносною густиною газів за другим (позначається літерою D):

Густина газу

Густина газу може спричинювати різноманітні ефекти. Один з них можемо спостерігати на відео.

Відео 3. Досліди з сухим льодом.


Контролюючий блок №3


1.    Який зміст закону Авогадро?
2.    Які висновки ми можемо з нього зробити?
3.    Що таке молярний об’єм газу і як він визначається?

Задачі


4.    Визначте кількість речовини у 60 г Карбону.
5.    Визначте масу 15 моль калій нітрату.
4.    Скільки атомів міститься у 3,2 г сірки?
5.    Скільки молекул міститься у 6,2 г натрій оксиду?
6.    Обчислити масу однієї молекули NO.

Цікаво знати, що…

Вуглекислий газ (хімічна назва карбон (IV) оксид) при тискові біля 60 атмосфер перетворюється на рідину. Ця рідина зберігається і транспортується під тиском в стальних балонах. Кожний з вас бачив такі балони у продавців газованої води. Якщо з балона виливати двоокис вуглецю у звичайний мішок, то в ньому утворюватимуться білі, дуже холодні пластівці твердого карбон (IV) оксиду, які нагадують сніг. Ці пластівці, не топлячись, повільно випаровуються.

Таке явище, коли тверда речовина перетворюється в газоподібну, минаючи стан рідини, називають возгонкою. Возгонятися можуть багато відомих вам речовин. Так. Наприклад, возгоняється йод, нафталін, бензойна кислота, бромистий кадмій, сулема і багато інших. Перехід твердого карбон (IV) оксиду в газоподібний стан відбувається при низькій (-78) температурі і супроводжується поглиненням тепла. Ці властивості карбон (IV) оксиду в техніці застосовуються для одержання низьких температур. Спресований у кубики твердий карбон (IV) оксид ззовні схожий на лід. Він поволі випаровується, викликаючи значне охолодження (до -78), і не залишає при цьому рідини. Звідси і його технічна назва «сухий лід». «Сухий лід» знайшов широке застосування в холодильній техніці для охолодження харчових продуктів. Кубики «сухого льоду», розміщені серед продуктів, не тільки підтримують низьку температуру, але й створюють атмосферу вуглекислого газу, в якому припиняється розвиток гнильних бактерій та інших шкідників. Твердий карбон (IV) оксид використовується також у пожежній справі.

Поводитись з «сухим льодом» треба обережно: брати голими руками його не слід.

Список використаної літератури


1. Урок на тему «Закон Авогадро. Молярний об’єм газу» Дорошенко О.В., вчителя хімії, м. Дніпропетровськ, сш №73.
2. Урок на тему «Моль. Молярна маса» Черчик Т.В., вчителя хімії, м. Харків, сш №6.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.Відредаговано та вислано Лісняк А. В.Над уроком працювали

Дорошенко О.В.

Черчик Т.В.

Лісняк А. В.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас